Banner

Archive for the ‘Szkolenia i Treningi’ Category

Efektywne spotkania grupy

Icon Written by dsmaster.pl on grudzień 25, 2021 – 12:03

Organizując spotkanie grupowe musisz zadbać, aby nie było ono nudne, czasochłonne i bezproduktywne. Uczestnicy spotkania muszą mieć poczucie, że czas, który zainwestowali został dobrze spożytkowany. Spotkania grupy nie mogą być stratą czasu. Efektywne spotkanie grupowe składa się z trzech elementów: Przygotowanie Spotkanie właściwe Korzyści płynące ze spotkania Praca grupowa przebiega o wiele efektywniej jeżeli masz […]Czynniki w pracy grupy o trudnych do przewidzenia skutkach cz. 2 – Facylitacja społeczna

Icon Written by dsmaster.pl on grudzień 23, 2021 – 15:05

Facylitacja społeczna podobnie jak burza mózgów może albo poprawić, albo pogorszyć efekty pracy grupy. Facylitacja społeczna była jednym z pierwszych zjawisk odkrytych w funkcjonujących grupach. Zaobserwował je Norman Triplett i opisał w 1898 roku. Triplett potwierdził swoje obserwacje eksperymentami i stwierdził, że mechaniczne czynności są szybciej wykonywane w obecności innych osób. W czasie badań i […]Czynniki w pracy grupy o trudnych do przewidzenia skutkach cz. 1 – Burza mózgów

Icon Written by dsmaster.pl on grudzień 22, 2021 – 17:41

Burza mózgów to technika, która może w zdecydowany sposób poprawić albo pogorszyć wyniki pracy grupowej. Efekt zależny jest od tego, w jakich warunkach ta technika zostanie użyta. Termin „burza mózgów” jest potocznie znany, jednak zwykle jego sens jest niewłaściwie rozumiany. Nauczyciele „burze mózgów” organizują na różnych poziomach nauczania, od przedszkola po uniwersytety. Ludzie różnych profesji […]Czynniki zwiększające efektywność pracy grupy cz. 2 – Nominalne techniki grupowe

Icon Written by dsmaster.pl on grudzień 21, 2021 – 18:21

W ostatnim czasie mieliśmy doczynienia z ciekawym zjawiskiem związanym z izolacją społeczną – grupy pracujące zdalnie. W grupie pracującej zdalnie nie występują bezpośrednie interakcje między członkami. Czy praca zdalna oznacza, że grupa działa tylko teoretycznie? Mamy kilka poziomów grupy nominalnej wyróżnionej ze względu na stopień wzajemnego oddziaływania jej członków. Omówmy metodę zwaną techniką delficką. Metoda […]Czynniki zwiększające efektywność pracy grupy cz. 1 – Synergia

Icon Written by dsmaster.pl on grudzień 19, 2021 – 11:43

Czym jest synergia? Człowiek pracujący indywidualnie ma do dyspozycji jedynie własną energię, kompetencje, talenty, grupa korzysta z energii wytworzonej przez wiele indywidualności – ten rodzaj energii nazywamy synergią. Synergię po raz pierwszy zaobserwował Cattell w 1948 roku. Cattell stwierdził, że synergia to globalna ilość energii dostępna dla grupy w czasie podejmowania przez nią aktywności. Cattell […]Praca/nauka zdalna nie taka fajna jakby się zdawało

Icon Written by dsmaster.pl on marzec 4, 2021 – 13:36

Nowoczesne technologie są wspaniałe, gdyż za pośrednictwem przekazu internetowego pozwalają nam obecnie pracować zdalnie, uczyć się zdalnie. Zastanówmy się w tym artykule jak odbywa się odbiór informacji przekazywanym w formie zdalnej? Carol K. Oyster przeprowadziła eksperyment, w którym poprosiła studentów udawali gniew lud zadowolenie wypowiadając stwierdzenia o całkowitej neutralnej treści. W eksperymencie chodziło o to, […]Silne osobowości w zespole cz. 6

Icon Written by dsmaster.pl on styczeń 30, 2021 – 11:55

Lider w zespole będzie cały czas testowany przez silne osobowości więc musi posiadać profesjonalne narzędzia prowadzenia grup, by poradzić sobie w takiej konfrontacji. Wyznaczając granice, zasady i normy pracy zespołu wszyscy członkowie czują, że to on prowadzi zespół, że można się z nim bezpiecznie skonfrontować a on czuje, że panuje nad całym procesem. Narzędzia profesjonalne […]Silne osobowości w zespole cz. 5

Icon Written by dsmaster.pl on styczeń 29, 2021 – 12:18

Lider może czuć się zagrożony w sytuacji, gdyż silne osobowości wyrażają wprost krytykę. Warto jednak aby rozumiał, że ta krytyka wcale nie musi oznaczać i bardzo często nie oznacza chęci zdetronizowania go. Najczęściej mamy doczynienia z sytuacją, w której silne osobowości na forum grupy chcą pokazać innym swoją siłę. Krytyka nie jest więc wymierzona w […]Silne osobowości w zespole cz. 4

Icon Written by dsmaster.pl on styczeń 28, 2021 – 12:28

Nieformalny lider może być mediatorem pomiędzy formalnym liderem a zespołem jeżeli cele formalnego i nieformalnego lidera są spójne. Procesy społeczne sprawiają, że ludzie coraz bardziej dojrzewają do niezależności i samodzielności. W takiej sytuacji zmienia się całkowicie rola formalnego lidera, który coraz częściej będzie partnerem a nie dyrektywnym przywódcą. Relacje partnerskie sprawiają, że lider otrzymuje mnóstwo […]Silne osobowości w zespole cz. 3

Icon Written by dsmaster.pl on styczeń 26, 2021 – 12:13

Lider powinien unikać przyjmowania granicznych postaw: uległości lub autorytarności. Utrzymując postawę uległości częściej niż potrzeba przyznaje rację, często dla spokoju swojej duszy i załagodzenia konfliktu. Niestety utrzymując postawę uległości nie dostrzega, że bardzo często silne osobowości tej racji nie ma. Postawa uległości objawia się również w dawaniu nagród i benefitów silnym osobowościom często zupełnie niezasłużonych, […]