Banner
Silne osobowości w zespole cz. 5
This is my site Written by dsmaster.pl on 29 stycznia, 2021 – 12:18

Lider może czuć się zagrożony w sytuacji, gdyż silne osobowości wyrażają wprost krytykę. Warto jednak aby rozumiał, że ta krytyka wcale nie musi oznaczać i bardzo często nie oznacza chęci zdetronizowania go. Najczęściej mamy doczynienia z sytuacją, w której silne osobowości na forum grupy chcą pokazać innym swoją siłę. Krytyka nie jest więc wymierzona w lidera, a jest wykorzystaniem lidera do zbudowania swojej pozycji w grupie.

Lider, który ma wiedzę z prowadzenia grup potrafi prowadzić zespół bezpiecznie dla siebie i dla ludzi oraz unikać negatywnych skutków pracy grupowej. Posługiwanie się wiedzą chroni liderów przed powszechnymi błędami technicznymi.

Jednym z powszechnych błędów jest niewystarczające zwracanie uwagi na aspekty granic. Pilnowanie granic jest szczególnie ważne w sytuacji gdy silna osobowość atakuje samego lidera lub innego członka zespołu. Lider powinien pozwolić silnym osobowościom na ekspozycję siebie na forum grupy, jednocześnie pilnując by przestrzegali zasad, które dotyczą wszystkich: punktualność, wykonywanie delegowanych zadań, raportowanie i inne.

Innym powszechnym błędem technicznym jest niewystarczająca aktywność lidera w dziedzinie edukowania zespołu, co do odpowiednich norm zachowań w zespole. Szczególnie destrukcyjny jest brak umiejętności lidera rozróżnienia pomiędzy konstruktywnym, werbalnym wyrażeniem emocji (podaniem informacji), które powinny być wspierane i umożliwiane, a sadystycznym wyładowaniem, które jest nadużyciem, któremu powinno się szybko zapobiegać.

Lider powinien unikać interpretowania lub piętnowania wypowiedzi, zachowań i próbować pozostać osobą opisującą, asertywną, dającą informację zwrotną, jeżeli to tylko jest możliwe. Bycie uważnym i wskazywanie niewłaściwych zachowań i opisywanie ich następstw będzie bardziej skuteczne niż mówienie wprost: „Twoje pozbawione wrażliwości zachowanie…”, „Zawsze chcesz być ponad innymi, by…”, „Zawsze starasz się pokazać, że…” lub inne prowokacyjne informacje powodują, że uczucia ludzi zostają zepchnięte do wnętrza.

Lider powinien być neutralny w sytuacji gdy konfrontuje się z silnymi osobowościami w zespole. W konfrontacji mogą się pojawić emocji złości, bólu czy innego uczucia, dlatego warto być  świadomym swojego obiektywizmu. Lider nie powinien również używać innych członków zespołu do pacyfikowania silnej osobowości. Nikt nie powinien czuć, że zespół obraca się przeciwko niemu.

Lider powinien naświetlać problemowe zachowania. Tutaj może mu pomóc przyznawanie się do zagubienia lub „zgrywanie głupiego”: „Nic z tego nie rozumiem, ciężko pracujesz nad celami, zadaniami, jednocześnie zachowujesz się…” Ważne, aby zdawać sobie sprawę, że niektóre problemowe zachowania są wyrazem zgeneralizowanego, niedostosowanego stylu zachowań interpersonalnych. Konfrontacja nie powinna więc na siłę ciągnąc członków zespołu w kierunku zmiany, ale powinna proponować im alternatywne, bardziej konstruktywne sposoby interakcji. Testowanie nowych zachowań daje możliwość do uczenia się.

Posted in  

Comments are closed.