Banner

Archive for the ‘Biznes’ Category

Problemy w pracy grupowej cz. 5 – Jazda na gapę

Icon Written by dsmaster.pl on wrzesień 24, 2021 – 12:09

Jazda na gapę jest bardzo podobna do próżniactwa społecznego, różnią się innym rodzajem motywacji. Podobnie jak w próżniactwie społecznym jednostka nie chce się zbytnio wysilać, jeżeli może skorzystać z owoców cudzej pracy. Jaki rodzaj motywacji kryje się więc za zjawiskiem jazdy na gapę? Jednostka przejawiająca tendencję do jazdy na gapę dąży do zaoszczędzenia własnej energii […]



Problemy w pracy grupowej cz. 4 – Próżniactwo społeczne

Icon Written by dsmaster.pl on wrzesień 23, 2021 – 13:34

Próżniactwo społeczne to uwarunkowany motywacyjnie spadek wysiłku wkładanego przez jednostkę w zadanie wykonywane zespołowo. Nawet jeżeli wyeliminujemy problemy koordynacyjne to produktywność grupy będzie maleć. Ta prawidłowość związana jest z takimi zjawiskami jak rozproszenie odpowiedzialności i deindywiduacja. Rozproszenie odpowiedzialności Rozproszenie odpowiedzialności pojawia się często w sytuacjach, w których człowiek działa wśród wielu innych osób i jego […]



Problemy w pracy grupowej cz. 3 – Problemy koordynacyjne

Icon Written by dsmaster.pl on wrzesień 22, 2021 – 12:58

Problemy kordynacyjne pojawiają się, gdy grupa wykonuje zadanie wymagające wniesienia wysiłku wszystkich osób, i wymaga się od nich wykonywania tych samych czynności w tym samym czasie. Co się okazuje? Ludzie działając razem wcale nie przykładają się mniej do pracy, nie udaje im się jednak tak skoordynować wysiłków, aby wszyscy zadziałali z maksymalną siłą w tej […]



Problemy w pracy grupowej cz. 2 – Polaryzacja grupowa

Icon Written by dsmaster.pl on wrzesień 21, 2021 – 12:12

Polaryzacja grupowa to druga niewłaściwa strategia podejmowania decyzji wynikająca z dynamiki grupowej. W odróżnieniu od myślenia grupowego trudno przewidzieć wpływ polaryzacji grupowej na podejmowane przez grupę decyzję. Mechanizm tego zjawiska nie został do końca zgłębiony. Mamy kilka propozycji wytłumaczenia tego zjawiska Przesunięcie punktu ryzyka Osoby działające w grupie przejawiają tendencję do bardziej granicznych decyzji niż […]



Problemy w pracy grupowej cz. 1 – Myślenie grupowe

Icon Written by dsmaster.pl on wrzesień 14, 2021 – 12:01

Skąd się wziął termin „myślenie grupowe”? Termin myślenie grupowe ukuł psycholog Irving Janis w 1982 roku, odnosił je do patologii jaka pojawia się w grupie, kiedy ludzie podejmując decyzje przez wysoki poziom wzajemnej spójności doprowadzają do katastrofalnych skutków. W jakich grupach pojawia się myślenie grupowe? Myślenie grupowe pojawia się w grupach, które cechują się wysokim […]



Formalny lider vs nieformalny lider

Icon Written by dsmaster.pl on wrzesień 12, 2021 – 12:29

Jak powinna/nie powinna wyglądać relacja formalnego lidera z nieformalnym liderem? Prowadząc zespół formalny lider powinien pozyskać do działania nieformalnego lidera, by wspierał cele, które ma wyznaczone zespół. Najgorszą rzeczą jaka może zrobić lider to nastawić przeciwko sobie nieformalnego lidera. Nieformalny lider będąc w opozycji do formalnego lidera zbierze swoich popleczników i podejmie walkę z formalnym […]



Niespójność lidera

Icon Written by dsmaster.pl on wrzesień 6, 2021 – 17:52

Zmienność lidera wywołuje zmienne stany w zespole. Niepewność lidera wywołuje niepewność w zespole. Stabilność lidera prowadzi do uzyskania poczucia pewności ludzi w zespole. Dojrzałość lidera prowadzi zespół od zależności do dojrzałej współpracy i zdrowej współzależności. No dobrze ale jak osiągnąć stabilność i dojrzałość? Napisać łatwo trudniej zrobić. Lider musi wykonać niezbędną pracę wewnętrzną. Jego osobowość […]



A może wyjazd incentive?

Icon Written by dsmaster.pl on kwiecień 2, 2021 – 12:08

Jeżeli jesteś osobą, która lubi doświadczać efektu WOW koniecznie przeczytaj ten tekst Poznaj unikalne doświadczenie, które wprowadzi mnóstwo ekscytacji do twojego życia Jeżeli jesteś liderem, który w ostatnim roku przeprowadzał grupę przez kryzys wyciągając ludzi z wtórnej zależności, to wiesz jak wiele lęku, stresu, projekcyjnych myśli doświadczali ludzie. Życie w ostatnim roku wydawało się przytłaczające […]



Emocjonalność lidera cz. 3

Icon Written by dsmaster.pl on marzec 11, 2021 – 14:29

Edukacja szkolna nie uczy nas inteligencji emocjonalnej, nie trenuje w przekazywaniu i odbieraniu informacji zwrotnej. W szkole aspekt nazywania emocji jest zaniedbywany i traktowany po macoszemu. Poprzez nacisk na merytorykę i wyrobienie programu edukacyjnego zatraca się ten najbardziej ludzki aspekt współpracy prowadzącego zespół z członkami zespołu. Nauczyciel bedąc w roli autorytetu z nadania nie zdaje […]



Emocjonalność lidera cz. 2

Icon Written by dsmaster.pl on marzec 9, 2021 – 11:32

Idealną sytuacją dla lidera jest osiągniecie poziomu zero, neutralnego. Co to oznacza? Nie oznacza to, że w liderze nie pojawiają się żadne emocje, wręcz przeciwnie one się pojawiają przepływają a on przepracowuje je za pomocą z kontroli emocji. To idzie ze znajomości szybkich technik rozładowywania emocji pracy z ciałem. Praca z kontrola emocji jest wspaniała, […]