Banner

Archive for the ‘Biznes’ Category

Przywództwo cz. 16

Icon Written by dsmaster.pl on 29 czerwca, 2022 – 13:25

W poprzedniej części pisałem o badaniach Fiedlera, w których sprawdzał, który styl przywództwa jest lepszy zadaniowy czy relacyjny oraz o jego teorii wypadkowej. Problemem Fiedlera było to, że nie uwolnił się od myślenia, „albo albo”. Uważał, że lider może przejawiać albo jeden styl albo drugi. Nie potrafił wskazać rozwiązania problemu – gdy potrzeba grupy jest […]Przywództwo cz. 15

Icon Written by dsmaster.pl on 28 czerwca, 2022 – 10:15

Teoria wypadkowej Fiedler odkrył teorię wypadkową, gdy sprawdzał, który model przywództwa jest lepszy: czy ten nastawiony na zadanie, czy ten nastawiony na relacje. Co się okazało? Okazało się, że nie da się wyodrębnić jednego stylu przywództwa, gdyż ten zależny jest od sytuacji. Fiedler wyodrębnił trzy wymiary sytuacji decydujących o trudnościach prowadzenia grupy. # 1 struktura […]Przywództwo cz. 14

Icon Written by dsmaster.pl on 24 czerwca, 2022 – 12:30

Przywództwo efektywne Przywództwo efektywne przejawia się efektywnością w działaniu ludzi. Większość badań nad efektywnością przywództwa sprowadzała się do porównywania dwóch stylów przywódczych i sprawdzania, który z nich jest lepszy. Oczywiście trzeba tutaj zaznaczyć, że efektywność przywództwo to zagadnienie złożone, które wymaga bardziej wnikliwego badania niźli tylko sprawdzenia dwóch stylów przywódczych. Na potrzeby tej części zajmiemy […]Przywództwo cz. 12

Icon Written by dsmaster.pl on 21 czerwca, 2022 – 11:30

Przywództwo idące z porozumienia Przywództwo idące z porozumienia opiera się n uczuciach żywionych wobec lidera. Przywództwo takie jest wzmacniane, gdy wobec lidera odczuwamy sympatię, podziw lub identyfikujemy się  z nim. Przywództwo idące z porozumienia jest bardzo silne gdy z liderem łączy nas przyjaźń i czujemy się jego partnerami w działaniu. W sytuacji gdy takie przywództwo […]Przywództwo cz. 11

Icon Written by dsmaster.pl on 20 czerwca, 2022 – 13:09

Przywództwo legalne # 1 pozycja i autorytet Przywództwo legalne związane jest z posiadaną przez kogoś pozycją lub autorytetem. Przywódcy mogą kierować działaniami swoich podwładnych, nauczyciele działaniami uczniów, rodzice działaniami swoich dzieci, nie dlatego, że maja jakaś niesamowitą ofertę czy wiedzę, ale dlatego, że liderują w oparciu o umowę społeczną. Przywództwo legalne funkcjonuje wówczas, gdy obie […]Przywództwo cz. 10

Icon Written by dsmaster.pl on 17 kwietnia, 2022 – 10:08

Przywództwo oparte na informacjach i fachowości Istotą władzy opartej na informacjach i fachowości jest wiedza posiadana przez jedną stronę, i nie posiadana przez druga stronę. Przywództwo oparte o informacje jest najsłabszym narzędziem prowadzenia ludzi. Przywództwo takie opiera się na założeniu dostarczania drugiej stronie informacji, która może ale nie musi mieć związku z jej zachowaniem. Przywództwo […]Przywództwo cz. 9

Icon Written by dsmaster.pl on 16 kwietnia, 2022 – 10:50

Przywództwo oparte na nagrodach i przymusie Jaki rodzaj władzy jest najefektywniejszy? Jakie konsekwencje są powodowane przez poszczególne kategorie władzy? Nagrody i przymus są pewnym rodzajem zasobów oferowanych przez lidera w wymianie za przejawianie pożądanego przez niego zachowania przez drugą osobę. Przymus zakłada nałożenie na drugą osobę konsekwencji za przejawianie niepożądanego zachowania. Przywódca opierający się na […]Przywództwo cz. 8

Icon Written by dsmaster.pl on 15 kwietnia, 2022 – 13:20

French i Raven prezentując swój model przywództwa zaprezentowali wyczerpującą typologię władzy. W prezentowanym przez nich modelu przyjmuje że, kiedy jedna osoba próbuje wywierać wpływ na drugą, musi dysponować jakąś podstawą władzy. Na tę podstawę władzy składają się (Raven 1992): – nagrody: (osobowe/bezosobowe) – informacje: (bezpośrednie/pośrednie) – przymus: (osobowy/bezosobowy) – fachowość: (pozytywna/negatywna) – legalność: (formalna/oparta na […]Przywództwo cz. 7

Icon Written by dsmaster.pl on 3 marca, 2022 – 17:39

Czym są bony zaufania? Przywódca, który ugruntuje swoją pozycję, dostaje od ludzi bony zaufania. Można to przyrównać do kredytu bankowego, na podstawie pozycji życiowej zostaje udzielona pewna pożyczka. Przywódca korzystając ze swojej pozycji może do pewnego stopnia naruszać normy grupowe. Kredyt zaufania przywódca dostaje tak długo jak przestrzega ustalonych zasad. Jeżeli nie wydaje otrzymanych od […]Przywództwo cz. 5

Icon Written by dsmaster.pl on 20 lutego, 2022 – 11:19

Jakie cechy powinny charakteryzować przywódcę? Podstawową cechą lidera jest sama chęć liderowania, prowadzenia ludzi do osiągnięć, rozwoju i ewolucji. Kluczową cechą jest również umiejętność rozwiązywania problemów, których przecież w każdej grupie nie brakuje. Lider to człowiek pewny siebie, przejawiający inicjatywę, budzący zaufanie, mający świadomość tego, co chce osiągnąć, jak chce to zrobić i co jest […]