Banner
Przywództwo cz. 12
This is my site Written by dsmaster.pl on 21 czerwca, 2022 – 11:30

Przywództwo idące z porozumienia

Przywództwo idące z porozumienia opiera się n uczuciach żywionych wobec lidera. Przywództwo takie jest wzmacniane, gdy wobec lidera odczuwamy sympatię, podziw lub identyfikujemy się  z nim. Przywództwo idące z porozumienia jest bardzo silne gdy z liderem łączy nas przyjaźń i czujemy się jego partnerami w działaniu. W sytuacji gdy takie przywództwo jest silne chętniej przyjdziemy do pracy w wolny dzień, chętniej słuchamy porad lidera i kierujemy się jego wskazówkami. Rady takie bierzesz pod uwagę ponieważ podziwiasz lidera i mu ufasz.

Przywództwo idące z porozumienia nie jest skuteczne, gdy lider nie cieszy się szacunkiem czy sympatią.

Cały przemysł reklamowy opiera się na przywództwie wynikającym z porozumienia. Ludzie kupują produkty reklamowane przez lubiane i podziwiane gwiazdy, gdyż chcą być takie jak one.

Jak wykorzystuje przywództwo idące z porozumienia lider?

5 stopniowy model Ravena

I etap

Motywacja, aby oddziaływać na ludzi

Pytanie: Dlaczego lider spowodować zmianę w działaniu ludzi?

II etap

Rodzaj władzy w rękach lidera

Pytania: Z jakich zasobów może skorzystać lider? Co może uczynić podstawą swego przywództwa? Jakie są koszty i zyski przy poszczególnych działaniach? Czy są negatywne efekty uboczne?

III etap

Określanie celu

Pytanie: Jakie są preferencje? Jaka jest płaszczyzna do działania?

IV etap

Wybór podstawy, na jakiej lider będzie opierał swoje przywództwo

Pytania: Czy zyski przeważają nad kosztami? (z etapu II) Czy zasoby są większe od negatywnych efektów ubocznych? (z etapu II)

V etap

Ocena podjętego przywództwa

Pytania: Czy udało się wpłynąć na ludzi poprzez podjęte działania? Jakim rezultatem zakończyło się przywództwo? Czy została osiągnięta skuteczność? Czy wystąpiły jakieś efekty uboczne?

Ocena wykorzystywana jest przy następnych działaniach przywódczych, by zwiększyć efektywność przy przechodzeniu przez wszystkie etapy.

 

Posted in  

Comments are closed.