Banner

Archive for the ‘Edukacja i Oświata’ Category

Przywracanie życia szkole

Icon Written by dsmaster.pl on 29 kwietnia, 2021 – 16:38

Rodzice i nauczyciele zadają sobie obecnie pytania: Jak przywrócić więzi między uczniami w szkole po ponad rocznej rozłące? Jak poradzić sobie z problemem uzależnień behawioralnych od multimediów, Internetu połączonych z lękiem i stresem? Minister Czarnek mówi o „przywracaniu szkole życia” wydaje mi się jednak, że nie zdaje sobie sprawy z problemów, które spowodowała nauka zdalna. […]Proces grupowy w szkole

Icon Written by dsmaster.pl on 4 października, 2020 – 09:39

W biznesie liderem człowiek staje się w wyniku awansu lub powierzenia mu roli prowadzenia zespołu. Jeżeli chodzi o szkołę nauczyciel jest liderem zawsze ponieważ zawsze prowadzi zajęcia z grupą dzieci. Jak już pisałem w cyklu artykułów o typach liderów w kontekście procesu grupowego jedni są urodzonymi liderami inni muszą mocno popracować nad sobą by stać […]Restart szkół i odmrażanie zespołów klasowych

Icon Written by dsmaster.pl on 1 sierpnia, 2020 – 14:13

MEN ostatnio celnie zdiagnozował sytuację uczniów, zgadzam się z diagnozą, że uczniowie tęsknią za relacjami interpersonalnymi, co więcej uważam, że izolacja podziałała destrukcyjnie na umiejętności interpersonalne młodych ludzi. Jeszcze przed locdawnem spowodowym koronawirusem umysły młodych ludzi były przebodźcowane, a nauka w trybie online sprawiła, że wielu przestało w ogóle odczuwać potrzebę kontaktów międzyludzkich. Outsiderzy, samotnicy […]Współpraca w grupie

Icon Written by dsmaster.pl on 29 maja, 2020 – 13:15

W ostatnich artykułach pisałem o współpracy w zespołach i o tym, że ta współpraca jest zawsze problemem w organizacjach polskich. Może warto więc zastanowić się, co doprowadza do sytuacji, w której dorosły Polak ma problemy z współpracą? W poprzednich artykułach udzieliłem już częściowej odpowiedzi na tak sformułowane pytanie: nasza nieświadomość grupowa wiąże się z wiecowaniem, […]Problemy sektora edukacji w czasie kryzysu pendemii koronawirusa

Icon Written by dsmaster.pl on 16 maja, 2020 – 10:23

Czas kryzysu pandemii koronawirusa pokazał problemy sektora edukacji. Już w lutym zupełnie nie widząc, że pojawi się koronawirus pisałem, że potrzebujemy syntezować umiejętności związane z emocjami i umiejętności związane z analitycznym myśleniem. Syntezowanie oznacza pozbycie się warunkowania na lewo lub prawopółkulnych. Kryzys pokazał ten problem, który zauważałem już wcześniej. Ludzie są uwarunkowani na jeden typ […]Opieka vs konsekwencjonalizm

Icon Written by dsmaster.pl on 12 sierpnia, 2019 – 12:29

W tym artykule chciałbym  przyglądnąć się dwóm stylom wychowania rodzinnego w skali mikro i tworzenia społeczeństwa w skali makro. Styl opiekuńczy zakłada, że zaopiekowując wszystkie potrzeby człowieka, będzie miał on wszelkie warunki ku temu by się rozwijać i iść wyżej, sięgać po więcej. Jest to prawda, ale tylko po części prawda. Do 3 roku życia […]O co chodzi z tym uwielbieniem pruskiego drylu?

Icon Written by dsmaster.pl on 7 sierpnia, 2019 – 16:45

Czy też to zauważyłeś/aś, że ludzie lubią funkcjonować w oparciu o pruską dyscyplinę? Tak mi się to ostatnio rzuciło w oczy i myśli zaczęły krążyć w umyśle jak natrętne muchy. A z tymi myslami wracało pytanie: Dlaczego ludzie tak uwielbiają pruski dryl? No może nie uwielbiają, ale godzą się na niego i są w sumie […]Trener dzieci

Icon Written by dsmaster.pl on 10 maja, 2019 – 13:25

W sporcie wiadomym wszystkim faktem jest, iż trenerem dla dzieci powinni być najlepsi specjaliści w danej dziedzinie. Dlaczego? Ponieważ dzieci kształtują w sobie nawyki, automatykę ruchów, nastawienie mentalne i podejście do dyscypliny sportu. Niezrozumiałe więc jest, dlaczego w szkołach nie stosuje się również podobnego podejścia. Specjalista po pedagogice będzie wspomagał szkołę wychowawczo oczywiście, jednak nie […]Autorytet nauczyciela

Icon Written by dsmaster.pl on 5 maja, 2019 – 11:13

Obserwując ostatnie wydarzenia w oświacie oraz starcia dużych struktur związku i ministerstwa doszedłem do wniosku, że poszkodowany i ranny z tego starcia wyszedł tylko nauczyciel. Oczywiście nie jeden nauczyciel stracił i ucierpiał osłabiona została struktura wielu szkół, w tym artykule jednak chciałem się skupić na nauczycielu. Głównym zasobem, na którym w swojej pracy bazuje nauczyciel […]Szkoła nie może być oblężoną twierdzą

Icon Written by dsmaster.pl on 2 maja, 2019 – 09:49

Kontynuując wątek dotyczący scalania struktury szkoły przez osoby je prowadzące chciałbym przestrzec przed przyjęciem strategii oblężonej twierdzy, która w obecnej sytuacji byłaby najwygodniejsza. Strategia ta polegałaby na konsolidowaniu zespołu wobec osób „niedoceniających” pracy nauczycieli rodziców a może nawet dzieci. Taka strategia była samobójcza i należy się jej wystrzegać. Scalać tak jak pisałem w poprzednim artykule […]