Banner
Trener dzieci
This is my site Written by dsmaster.pl on 10 maja, 2019 – 13:25

W sporcie wiadomym wszystkim faktem jest, iż trenerem dla dzieci powinni być najlepsi specjaliści w danej dziedzinie. Dlaczego? Ponieważ dzieci kształtują w sobie nawyki, automatykę ruchów, nastawienie mentalne i podejście do dyscypliny sportu. Niezrozumiałe więc jest, dlaczego w szkołach nie stosuje się również podobnego podejścia. Specjalista po pedagogice będzie wspomagał szkołę wychowawczo oczywiście, jednak nie jest w stanie z uwagi na swoją specjalizację i wiedzę wykształcić i wypracować na warsztacie czy na treningu: umiejętności psychospołecznych, nowych postaw, zmiany zachowań. Dlaczego po pedagogice nie jesteśmy w stanie tego zrobić? Ano dlatego, że pedagogika uczy jak wychowywać a nie jak szkolić i trenować młodych ludzi. To może zrobić trener umiejętności psychospołecznych. Trener taki wie i rozumie, że oprócz wiedzy i umiejętności musi wpłynąć na zmianę postawy młodych ludzi. Świętym Graalem szkolenia ludzi jest właśnie zmiana postawy. Młodzi ludzie muszą zmienić swoją postawę wobec problemu, którym się zajmujemy na warsztacie czy treningu.

Każdy kto pracował z młodymi ludźmi wie, że zmiana postawy u młodego człowieka jest bardzo trudna, więc taka praca to naprawdę wyższa szkoła jazdy. Zrozumiałe więc jest podobnie jak w sporcie, że pracować na treningach i warsztatach z młodymi ludźmi powinni najlepsi trenerzy. Nie mówią tutaj o wspomaganiu wychowania, tylko o odpowiedzi na potrzeby, o zmianie postaw i zachowań u młodych ludzi.  Tutaj „miotacz slajdów”, „moralista”, „nudny wykładowca”, „surowy nadzorca”, „policjant” itd. skazany jest na porażkę. Z młodymi bardzo dobrze pracuje się wypełniając rolę autorytetu racjonalnego. Autorytet racjonalny to mistrz, który wspomaga rozwój młodego człowieka. Wektor rozwoju i wzrastania jest skierowany w tym samym kierunku, więc nie dochodzi w tak ustawionej pracy do konfliktu pokoleniowego i omijamy główny problem człowieka – problem z autorytetami – w krótkich formach pracy z młodymi ludźmi jest on nie do rozwiązania. Problem z autorytetami trzeba omijać, wyciszać i nie zahaczać się o niego w czasie pracy z młodymi ludźmi ( w sytaucji gdy jest to jednorazowy trening czy warsztat, a nie nie cykl na przykład 10 sesji ). To jest oczywiście trudne bo młodzi ludzie mogą prowokować trenera i chcieć go zahaczyć, zwłaszcza w sytuacji, gdy w taki sposób relacji prezentują na co dzień.

Trener jeżeli ma zmieniać postawy nie może się emocjonalnie zahaczyć o problem z autorytetami, gdy do tego dojdzie o żadnej zmianie postaw mowy być nie będzie. Trener w takiej sytuacji wejdzie w utarty podział my ( młodzi ) i oni ( dorośli ) i nie będzie już wektora rozwoju i wzrastania skierowanego w tym samym kierunku, a wektory będą skierowane do siebie, na zderzenie i kolizję. W takiej sytuacji można spodziewać się narastania konfliktu i problemów w relacjach interpersonalnych.

Posted in  

Comments are closed.