Banner
Przywództwo cz. 5
This is my site Written by dsmaster.pl on 20 lutego, 2022 – 11:19

Jakie cechy powinny charakteryzować przywódcę?

Podstawową cechą lidera jest sama chęć liderowania, prowadzenia ludzi do osiągnięć, rozwoju i ewolucji. Kluczową cechą jest również umiejętność rozwiązywania problemów, których przecież w każdej grupie nie brakuje. Lider to człowiek pewny siebie, przejawiający inicjatywę, budzący zaufanie, mający świadomość tego, co chce osiągnąć, jak chce to zrobić i co jest potrzebne do osiągnięcia celu. Lider potrafi zdiagnozować problemy i jest elastyczny w działaniu. Posługuje się racjonalnym myśleniem i jego strategia jest przewidywalna, gdyż nie ulega iluzjom.

Co decyduje o skuteczności przywództwa?

Człowiek posiadający wysokie kwalifikacji w dziedzinie, która się zajmuje z oczywistych względów ma większe szanse niż człowiek bez kwalifikacji. Kwalifikacje to jednak nie wszystko, sukces prowadzenia grupy zależy od wrażliwości lidera, odpowiednik nawyków, umiejętności udzielania wsparcia grupie, wysokich oczekiwań oraz umiejętności posługiwania się informacją zwrotną.

Jaki wpływ na sukces mają członkowie grupy?

Właściwości członków grupy determinują sposób działania lidera. To jaka jest grupa decyduje, czy liderowi kieruje się łatwo czy trudno. Właściwości, które o tym zadecydują to: wiedza, doświadczenie, poziom kompetencji, znajomość obowiązków, poziom działania. Te właściwości będą determinowały oczekiwania lidera kierowane do grupy. Wysokie kwalifikacje i doświadczenie będą zwiększały szanse na sukces i zmniejszały zaangażowanie lidera. Czym większa wiedza, doświadczenie, kompetencje tym łatwiej się kieruje grupą, jednocześnie zmienia się taktyka prowadzenia.

Czy jest coś bardziej istotnego od cech lidera?

Okazuje się, że ważniejsze od cech osobowościowych lidera jest jego zachowanie. Ostatecznie to działania lidera mają największy wpływ na zachowania innych. Lider może oddziaływać poprzez dawanie dobrego przykładu, dostarczając doskonałego modelu. Lider może bardziej elastycznie traktować ustalone normy, co jest jednym z przywilejów przywództwa. Oczywiście, gdy lider będzie za bardzo łamał normy grupowe, zaufanie do niego będzie spadało.

Posted in  

Comments are closed.