Banner
Przywództwo cz. 7
This is my site Written by dsmaster.pl on 3 marca, 2022 – 17:39

Czym są bony zaufania?

Przywódca, który ugruntuje swoją pozycję, dostaje od ludzi bony zaufania. Można to przyrównać do kredytu bankowego, na podstawie pozycji życiowej zostaje udzielona pewna pożyczka. Przywódca korzystając ze swojej pozycji może do pewnego stopnia naruszać normy grupowe. Kredyt zaufania przywódca dostaje tak długo jak przestrzega ustalonych zasad. Jeżeli nie wydaje otrzymanych od ludzi bonów ich wartość rośnie a od tego będą zależały jego działania w przyszłości.

Dlaczego przywódca musi posiadać bony zaufania?

Przywódca traci bony, kiedy łamie normy grupowe. Im większe złamanie obowiązujących zasad tym większy ubytek zasobów otrzymanych od ludzi. Prosto można powiedzieć – jeżeli przywódca dysponuje dużą wartością bonów może pozwolić sobie na kilka mniejszych przewinień i jedno wielkie. Kiedy wyzeruje swoje konto bonów musi zacząć skrupulatne przestrzegać norm grupowych, aby naprawić stan swojego konta.

Dlaczego lider musi umieć zarządzać bonami zaufania?

Jeżeli lider wydaje więcej niż posiada robi debet na swoim koncie i podobnie jak w przypadku konta bankowego zaczyna mieć kłopoty. Może utracić pozycję lidera, gdyż nie spełnia oczekiwań grupy, która jest przekonana, że powinien stać na straży ustalonego porządku, a nie go łamać. Jeżeli uda mu się wyjść opresji, nie tylko będzie musiał spłacić debet, ale przez jakiś czas zbierać bony zaufania, oszczędzać, aby odzyskać siłę. Widzimy więc, że nawet lider musi z umiarem korzystać ze swojej swobody.

Na czym jeszcze swoje przyództwo może oprzeć lider?

Oprócz zaufania lider może oprzeć swoje przywództwo na: humorze, uroku osobistym i autoprezentacji, demonstracji kompetencji w rozwiązywaniu problemów stojących przed grupą, dostarczaniu informacji zwrotnych poprawiających funkcjonowanie ludzi w grupie, zmniejszaniu dystansu między sobą a resztą grupy (to może zrobić przywódca mający bardzo silną pozycję), stawianiu wysokich oczekiwań wobec grupy, udowadnianiu swojej odporności na porażki, posługiwaniu się racjonalnym myśleniem oraz logiczną argumentacją, motywowaniu członów grupy, komunikowaniu się w oparciu o emocje i wartości, wzmacnianiu pewności siebie u prowadzonych ludzi, opieraniu się na wartościach, a także wypowiadaniu uwag o charakterze osobistym pod adresem poszczególnych członków grupy.

Przywództwo to:

Władza nad czyli możliwości kierowania zachowaniami innych ludzi oraz

Władza od czyli możliwości ignorowania podejmowanych przez inne osoby prób kontrolowania naszego zachowania.

Wszystkie zachowania przywódcze są aktami władzy.

Posted in  

Comments are closed.