Banner
Przywództwo cz. 8
This is my site Written by dsmaster.pl on 15 kwietnia, 2022 – 13:20

French i Raven prezentując swój model przywództwa zaprezentowali wyczerpującą typologię władzy.

W prezentowanym przez nich modelu przyjmuje że, kiedy jedna osoba próbuje wywierać wpływ na drugą, musi dysponować jakąś podstawą władzy.

Na tę podstawę władzy składają się (Raven 1992):

nagrody: (osobowe/bezosobowe)

informacje: (bezpośrednie/pośrednie)

przymus: (osobowy/bezosobowy)

fachowość: (pozytywna/negatywna)

legalność: (formalna/oparta na wzajemności/oparta na równości/oparta na zależności (bezsilności)

porozumienie: (pozytywne/negatywne)

Nagrody i przymus możemy zaliczyć do zasobów, informacje i fachowość to władza, a legalność i porozumienie to relacje łączące przywódcę i osobę, na którą usiłuje on wywrzeć wpływ (cel oddziaływań)

Posted in  

Comments are closed.