Banner

Archive for the ‘Szkolenia i Treningi’ Category

Ego a empatia cz. 3

Icon Written by dsmaster.pl on Listopad 3, 2020 – 07:43

Empatyczny lider potrafi zrozumieć interesy, potrzeby i motywacje innych osób, dzięki czemu łatwiej mu zarządzać. Lider prowadzący ludzi niekoniecznie musi się wczuwać w to, co jest w innych, wystarczy, że dostrzega potrzeby. Empatyczny lider nie musi również zapominać o swoich egoistycznych potrzebach i interesach, chodzi raczej o poszukanie wspólnego mianownika, na wspólnej drodze. Czasy się […]Ego a empatia cz. 2

Icon Written by dsmaster.pl on Listopad 2, 2020 – 10:17

Kryzysy brutalnie weryfikują liderów i bardzo często wymiatają osoby psychopatyczne i bardzo narcystyczne ze sceny. Osoby psychopatyczne czy bardzo narcystyczne nie potrafią dostrzec potrzeb, interesów i motywacji innych osób i prą do przodu by realizować swoją wizję niemal po trupach. W czasie kryzysu ta taktyka zupełnie się nie sprawdza, gdyż w takiej sytuacji trzeba zaopiekować […]Ego a empatia cz. 1

Icon Written by dsmaster.pl on Listopad 1, 2020 – 11:48

Mając zrównoważoną w sobie energię męską i żeńską bez względu na to czy jesteś formalnym liderem, nieformalnym, ekspertem czy też inną rolę pełnisz w organizacji czy społeczności łatwiej jest ci współpracować i porozumiewać się bez przemocy. Człowiek ze zrównoważoną w sobie energią męską i żeńską płynnie porusza się pomiędzy ego (czyli częścią męską) a empatią […]Nieformalni liderzy cz. 6

Icon Written by dsmaster.pl on październik 31, 2020 – 13:30

Formalny lider, który chce negocjować, mediować, komunikować się z nastawieniem na współpracę powinien przestać wierzyć w kulturę narcystyczną, która wciąż utwardza jego ego. Chcąc wyjść z ego, być bardziej w sercu musi przepracować sferę cienia. Nieformalni liderzy, wszyscy ludzie również muszą przejść ten wewnętrzny proces. Nikt z zewnątrz nie zrobi za nikogo tego procesu. W […]Nieformalni liderzy cz. 5

Icon Written by dsmaster.pl on październik 30, 2020 – 12:18

Formalny lider powinien uświadomić sobie jak wielkie ma opory przed przekazywaniem odpowiedzialności nieformalnym liderom co przekłada się na delegowanie i powierzanie zadań do wykonania. Najważniejszą kwestią dla formalnego lidera powinno być przekonanie, że przekazywane informacje, zostaną właściwie zrozumiane i wdrożone w działanie. Nieformalny lider powinien również odpowiednio przygotować siebie i nieformalnego lidera do działania liderskiego. W […]Nieformalni liderzy cz. 4

Icon Written by dsmaster.pl on październik 29, 2020 – 13:14

W nowym czasie, w którym ludzie wyjdą zależności i wejdą w niezależność formalny lider będzie musiał wyjść ze swojego ego, być krok za by dać prowadzić wielu nieformalnym liderom. To tak jakby miał wiele swoich prawych rąk, które wykonują jego role, a on sam będąc krok za przyjmuje rolę obserwatora, który przygląda się procesowi. Formalny […]Nieformalni liderzy cz. 3

Icon Written by dsmaster.pl on październik 28, 2020 – 12:56

Na poziomie społecznym (w Polsce) możemy dostrzec sytuację, że ludzie atakują autorytet lidera. No może nie wszyscy jedni chcą wejść w fazę władzy, siły i autorytetu inni chcą być w zależności lub w dobrze znanej roli. Ci, którzy chcą przepracować problem autorytetu przejawiają wewnętrzny lub zewnętrzny bunt przeciw władzy. Niektórym przestały odpowiadać role jakie do […]Nieformalni liderzy cz. 2

Icon Written by dsmaster.pl on październik 27, 2020 – 13:31

Chcąc prowadzić grupę, zespół, społeczeństwo procesowo musimy mieć świadomość, iż na poziomie nieświadomym mamy pamięć prowadzania ludzi najpierw w pierwotnej hordzie a później w stadzie. Tak działo się przez wiele wieków, więc zmiany nie dokonają się od tak. Mogłoby się tak dokonać, gdyby ludzie mieli wysoką świadomość i oswojony cień, czyli to co znajduje się […]Nieformalni liderzy cz.1

Icon Written by dsmaster.pl on październik 26, 2020 – 13:55

Nieformalni liderzy są w Polsce często niedoceniani, a zdarza się, że zwalczani i usuwani. Od razu na usta rzuca się pytanie dlaczego tak jest? Aby zrozumieć ten mechanizm musimy zastanowić się nad konceptem społecznym. W Polsce mamy społeczeństwo bardzo zależne od ośrodka władzy (lidera). Ta zależność często jest nieuświadomiona, a na poziomie świadomości ludzie uwielbiają […]Myślenie życzeniowe nie zastąpi kompetencji cz. 5

Icon Written by dsmaster.pl on październik 24, 2020 – 10:58

W sytuacji kryzysu, niepewności, zmian lider i zespół doświadczają wielu zmian. Kluczowe w tej sytuacji stają się umiejętności rozwiązywania problemów razem z zespołem. Tu ważne jest aby lider i ludzie z zespołu nie czuli się samotni i pozostawieni samym sobie. W sytuacji niepewności i zmian należy szukać nowych kanałów dotarcia i sposobów komunikacji. Lider czy […]