Banner
Ego a empatia cz. 5
This is my site Written by dsmaster.pl on 5 listopada, 2020 – 11:31

Lider w nowym czasie, czasie kryzysu musi uwzględniać perspektywę ludzi, to z czym się mierzą. Empatia przydaje się wówczas, gdy lider sterując organizacją musi podejmować niepopularne decyzje lub sterować ręcznie w celu ominięcia skał.  Empatia pozwala uwzględniać wiele potrzeb, które ludzie realizują w organizacji, jednocześnie umożliwia przekazanie im w sposób zrozumiały informacji, o tym co jest robione, dlaczego i do czego ma takie działanie doprowadzić. Lider, który chce zrealizować swoje egoistyczne cele, dla dobra tej realizację powinien wzbudzić w sobie empatię.

Dobrze też jak odrzuci całkowicie projekcje na swój temat i w komunikacji będzie uważny na to, co się rzeczywiście dzieje. Empatia pomoże mu dostrzec interesy drugiej strony, nie znaczy to jednak że ma pozbywać się zdrowego egoizmu i przestać dbać o własne interesy. Oczywiście należy zaopiekować interesy, potrzeby i motywacje drugiej strony, jednak czasami decyzje nawet niepopularne muszą zostać podjęte. Odsłaniając własne interesy lider powinien zadbać również perspektywę podwładnego. Optymalnym rozwiązaniem jest współpraca, znalezienie wspólnego mianownika, który będzie zaopiekowywał interesy dwóch stron. Zaproszenie do szukania do sposobów realizacji podjętych przez lidera decyzji jest budowaniem podmiotowości u podwładnych. Celem jest wzmacnianie w podwładnych odpowiedzialności i samodzielności, bo tylko to da zrealizowanie celu, który lider wytyczył. Komunikowanie decyzji nie oznacza jeszcze, że ludzie z chęcią będą się takiej decyzji podporządkowywali. Za komunikatem musi być zbudowanie zaangażowania poprzez wypracowywanie wspólnego rozwiązania sytuacji problemowej. Dyskusję z „czy zrealizować ten cel?” warto przekierować na „jak zrealizować ten cel?”.

Zdrowy egoizm charakteryzuje się dbaniem o własne interesy, uwzględnia on jednocześnie interesy drugiej strony. Egotyzm jest dbaniem o swoje interesy z pominięciem interesów drugiej strony. Egotysta innych używa do wzmacniania swojej pozycji i swojego obrazu siebie. Egotysta innych ludzi traktuje przedmiotowo. Egotysta przede wszystkim dba o swój obraz siebie i o to jak inni go postrzegają. Oczywiście skupiony jest na sobie nie na celu więc będzie miał poważne problemy w  sprawnym prowadzeniu ludzi do celu. Egotyczne podejście do rozwiązywania spraw szkodzi całej organizacji. Podważanie wartości i potrzeb innych tak naprawdę rujnuje autorytet lidera, a w konsekwencji ludzie nie chcą współpracować.

Empatyczny lider musi uważać by nie być nadwrażliwym i nadopiekuńczym. Wyręczanie ludzi nie jest rozwojowe, wręcz przeciwnie jest hamujące ich rozwój. Usprawiedliwianie odmawiania wykonania zadań również nie jest rozwojowe, gdyż rozwój odbywa się poprzez frustrację psychiki i wychodzenie ze strefy komfortu. Aby nie popadać w pułapkę egotyzmu i utrzymywać zdrowy egoizm oraz pułapkę nadopiekuńczości i nadwrażliwości należy zrównoważyć energię żeńską i żeńską w sobie. Ego męskie powinno być w człowieku zrównoważone przez kobiece serce.

Posted in  

Comments are closed.