Banner
Silne osobowości w zespole cz. 3
This is my site Written by dsmaster.pl on 26 stycznia, 2021 – 12:13

Lider powinien unikać przyjmowania granicznych postaw: uległości lub autorytarności. Utrzymując postawę uległości częściej niż potrzeba przyznaje rację, często dla spokoju swojej duszy i załagodzenia konfliktu. Niestety utrzymując postawę uległości nie dostrzega, że bardzo często silne osobowości tej racji nie ma. Postawa uległości objawia się również w dawaniu nagród i benefitów silnym osobowościom często zupełnie niezasłużonych, aby je uwieść i zdobyć ich przychylność. Uległość w dłuższej perspektywie jest bardzo destrukcyjna, gdyż w oczach silnych osobowości lider traci autorytet.

Lider przyjmujący postawę autorytarną bardzo często pacyfikuje silne osobowości w zespole czując zagrożenie z ich strony dla swojej pozycji. Wielu liderów ma taki naturalny odruch w sytuacjach, gdy nieformalny lider przyjmuje opozycyjną postawę, kwestionuje, pyta itepe, itede. Naturalne dla liderów wydaje się przykręcenie śrubki opozycji w zespole. Takie przykręcenie środy silnym osobowościom długofalowo jest bardzo nieopłacalne.

Jeżeli nie skrajne postawy to jakie?

Idealne wydaje się być spotkanie we wspólnym mianowniku w którym cele, motywacje, interesy lidera i zespołu pokrywają się i są podobne. Lider wzbierającą w nim agresję w stosunku do silnych osobowości musi zamieniać w asertywność. Asertywność lidera to szkolenie, które każdy lider powinien przejść. Prócz asertywności potrzebne jest zbudowanie profesjonalnego dystansu, z którego będzie można widzieć proces grupowy i nie traktować wyskoków silnych osobowości personalnie. Bycie w pozycji prowadzącego i uważnego obserwatora pozwala ustawić odpowiednio granice, aby praca zespołu była zarówno efektywna jak i niewyniszczająca dla członków zespołu. Uważna obserwacja pozwala widzieć motywacje, potrzeby i interesy silnych osobowości w zespole i łączenia ich z motywacjami, potrzebami, interesami swoimi i zespołu. Silne osobowości podają swoje potrzeby jak na tacy, wiec gdy widzimy mamy gotowy materiał do pracy bez potrzeby dokonywania głębszej analizy sytuacji. Informacje, które podają silne osobowości pozwalają szybko stwierdzić czy jest zbieżność celów.  Chcą utrwalić zbieżność celów można korzystać z zarówno konsultacji indywidualnych jak i grupowych. Dobrze przyjąć postawę specjalisty, który pracuje z materiałem, który jest mu dostarczany. Bo tak w istocie jest, że silne osobowości w zespole dają liderowi mnóstwo materiału, z którym on może pracować. Zespół widząc, że radzisz sobie z tym materiałem, stawiasz odpowiednio granice i pilnujesz procesu doceni cię, a twój autorytet będzie wzrastał. Zespół cie zawsze sprawdzi, a twoim zadaniem jest upewnić zespół, że jesteś odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu.

W grupach funkcjonuje jeszcze jeden rodzaj dychotomii mianowicie aspekt formalny grupy i aspekt nieformalny grupy. Aspekt formalny grupy to wyraźnie określone reguły i mechanizmy kontroli. Aspekt nieformalny grupy nie jest tak bardzo podporządkowany regułom i mechanizmom kontroli. Grupy określają więc w dużym stopniu dwie dychotomie, jedna związana z wymiarem zadaniowym i społecznym, druga z aspektem formalnym i nieformalnym.

Posted in  

Comments are closed.