Banner
Silne osobowości w zespole cz. 6
This is my site Written by dsmaster.pl on 30 stycznia, 2021 – 11:55

Lider w zespole będzie cały czas testowany przez silne osobowości więc musi posiadać profesjonalne narzędzia prowadzenia grup, by poradzić sobie w takiej konfrontacji. Wyznaczając granice, zasady i normy pracy zespołu wszyscy członkowie czują, że to on prowadzi zespół, że można się z nim bezpiecznie skonfrontować a on czuje, że panuje nad całym procesem. Narzędzia profesjonalne pomagają liderowi nie wpadać w agresję i uległość oraz trzymać właściwy dystans do rzeczy, które w zespole się zadziewają.

Lider ma mnóstwo narzędzi w sytuacji konfrontacji i pojawiania się wielu emocji, może jednak również przyznać się do niewiedzy czy postanowić zastanowić się nad tematem. Szczególnie w kryzysie, w sytuacji zmiany jest to jak najbardziej zrozumiałe dla ludzi. Lider może zatrzymać się, by dokonać refleksji i dogłębnego zastanowienia nad danym tematem. Lider ma również prawo do własnych emocji i wyrażania tych emocji. Posługiwanie się profesjonalnymi narzędziami nie ma go przecież zamieniać w robota i odczłowieczać. Pokazywanie emocji nie jest słabością jest humanistycznym stylem prowadzenia ludzi. Równie ważne jest mieć wgląd w swoje emocje, co mnie zahacza, co wyzwala we mnie różne emocje. Ten wgląd może rzucić wiele światła na nieprzepracowane rejony osobowości.

Procesy społeczne pchają ludzi cały czas do większego dojrzewania i łączenia potrzeby bezpieczeństwa i zapewnienia sobie przetrwania z potrzebą spełnienia z perspektywy serca. Jest to zupełnie nowa jakość, gdyż do tej pory ludzie nie budowali w taki sposób swojego życia. Będzie więc coraz więcej ducha we wszystkich sferach życia człowieka, także w twardym biznesie. Budowanie więzi i bliskości będzie coraz bardziej istotne i ci liderzy, którzy będą potrafili to robić poradzą sobie w nowym czasie. Humanistyczny styl prowadzenia zespołu to inaczej podchodzenie po ludzku do ludzi. Umiejętności rozmawiania, komunikowania się z rozumieniem emocjonalności staną się jednymi z najważniejszym kompetencji liderów. W pracy istotne będzie bycie ze sobą, a nie tylko cele. Równie ważne będzie wzmacnianie talentów i osobistych zasobów ludzi, a także utrzymanie jedności przy zróżnicowanych talentach i zasobach ludzi. Pytanie potrzeby i otwartość na potrzeby ludzi mogą pomóc wybierać nowe kierunki, które pojawiają się wraz z dojrzewaniem w procesie społecznym.

Posted in  

Comments are closed.