Banner
Silne osobowości w zespole cz. 4
This is my site Written by dsmaster.pl on styczeń 28, 2021 – 12:28

Nieformalny lider może być mediatorem pomiędzy formalnym liderem a zespołem jeżeli cele formalnego i nieformalnego lidera są spójne. Procesy społeczne sprawiają, że ludzie coraz bardziej dojrzewają do niezależności i samodzielności. W takiej sytuacji zmienia się całkowicie rola formalnego lidera, który coraz częściej będzie partnerem a nie dyrektywnym przywódcą. Relacje partnerskie sprawiają, że lider otrzymuje mnóstwo cennych dla niego informacji, choć oczywiście nie zawsze musi się z nimi zgadzać. Może stosować odmowę, z jednoczesnym wyjściem do współpracy. Partnerskie relacje budują wspólny mianownik przez uwzględnianie interesów lidera i zespołu.

Lider, który pracuje na partnerskich zasadach wie, że nawet konfrontacja jest narzędziem budującym współpracę, wzmacniającym więź i skuteczność działania. Lider takie nie boi się więc konfrontacji szczególnie ze strony silnej osobowości nieformalnego lidera. Profesjonalny lider potrafi prowadzić zespół. Ambitny lider może zapoznać się z teorią żyjących systemów stworzoną przez von Bertalanff’ego. Teoria żyjących systemów opisuje wszystkie żyjące systemy za pomocą tych samych pojęć. Zespół jest żyjącym systemem, podobnie jak komórka w ciele, ludzki organizm i społeczeństwo jako całość. Teoria żyjących systemów może pomóc liderowi ogarnąć organizację zespołu jako skomplikowanej całości. W pracy zespołu mamy doczynienia z wieloma systemami, nadsystemami i podsystemami. Systemem jest firma, z której pracuje zespół, systemem jest kultura biznesowa w obrębie której działa firma. Każdy członek zespołu ma swój indywidualny system, system psychologiczny konstruujący każdego człowieka. Zespół ma również swój system jako całości. Wszystkie te systemy są ze sobą powiązane i mają swój sens.

Żyjące systemy są zespołami posiadającymi swoje granice, które są w ciągłej interakcji ze sobą lub  poza sobą. Systemy mają podsystemy spełniające pewne określone funkcje i są częścią and systemu. Lider stoi na czele systemu zespołu i jego funkcją jest organizowanie tego systemu. System jest otwarty i dojrzewa do większej organizacji, jednak w pewnych granicach. Jeżeli system nie jest zdrowy porusza się na oślep, próbując, popełniając błędy.

Nadsystemy i podsystemy są w związku. W zespole mamy doczynienia z rezonansem tematów. Z rezonansem mamy doczynienia również między systemami każdego członka zespołu, systemem zespołu, systemem firmy, systemem społeczeństwa, systemem lidera. Można się pogubić wśród tylu systemów jeżeli nie ułożymy sobie tego dobrze w głowie. Teoria systemów dostarcza narzędzi do zbadania zawiłości grupy i zabezpiecza lidera przed zbyt powierzchownym patrzeniem na proces grupowy.

Teoria systemów pomaga nam spojrzeć na funkcjonowanie granic i zbadać, czy granice są zbyt otwarte, a może za mocno zamknięte. Jeżeli są za bardzo otwarte możemy je domknąć. Jeżeli są zbyt zamknięte możemy wspomagać ich otwieranie.

Posted in  

Comments are closed.