Banner

Archive for wrzesień, 2021

Twoje ciało

Icon Written by dsmaster.pl on wrzesień 26, 2021 – 17:40

Obecnie mamy wysyp Yotuberów, a także specjalistów na innych platformach, którzy doradzają ludziom w kwestii zdrowia. Zachwalają różne preparaty, szczególnie preparaty na najsławniejszego na świecie wirusa – celebrytę wśród wirusów. Ci doradcy tak mądrzący się nie wyglądają na ludzi zdrowych. I jeżeli tak zachwalają preparaty to mam wątpliwości czy one przyczynią się do poprawy zdrowia. […]Twoje pole psychologiczne

Icon Written by dsmaster.pl on wrzesień 26, 2021 – 08:59

W poprzednim tekście pisałem o rujnowaniu szans na udaną relację miłosną przy braku przestrzeni dla drugiej osoby. Dzisiejszy tekst będzie niejako uzupełnieniem tamtego. Wraz z zajmowaniem się tylko własną przestrzenią bez uwzględniania innych osób rozdyma się człowiekowi ego. W naszej kulturze narcystycznej jest to nagminne. Ludzie żyją w myśl hasła „pokaż to, co robisz bo […]Twoja przestrzeń

Icon Written by dsmaster.pl on wrzesień 25, 2021 – 07:46

Ludzie samotni singielki i single czasami mawiają: „Przyciągam do siebie nieodpowiednie osoby, nie mogą trafić na odpowiednią osobę”. I te słowa potwierdza rzeczywistość jakiej doświadczają te osoby. W głowie często kołacze się im pytanie: „Dlaczego tak się dzieje?”. Ludzie ci są sfrustrowani ponieważ marzenie o spełnionej miłości nie może się urzeczywistnić. Te odpowiednie jeżeli się […]Problemy w pracy grupowej cz. 5 – Jazda na gapę

Icon Written by dsmaster.pl on wrzesień 24, 2021 – 12:09

Jazda na gapę jest bardzo podobna do próżniactwa społecznego, różnią się innym rodzajem motywacji. Podobnie jak w próżniactwie społecznym jednostka nie chce się zbytnio wysilać, jeżeli może skorzystać z owoców cudzej pracy. Jaki rodzaj motywacji kryje się więc za zjawiskiem jazdy na gapę? Jednostka przejawiająca tendencję do jazdy na gapę dąży do zaoszczędzenia własnej energii […]Problemy w pracy grupowej cz. 4 – Próżniactwo społeczne

Icon Written by dsmaster.pl on wrzesień 23, 2021 – 13:34

Próżniactwo społeczne to uwarunkowany motywacyjnie spadek wysiłku wkładanego przez jednostkę w zadanie wykonywane zespołowo. Nawet jeżeli wyeliminujemy problemy koordynacyjne to produktywność grupy będzie maleć. Ta prawidłowość związana jest z takimi zjawiskami jak rozproszenie odpowiedzialności i deindywiduacja. Rozproszenie odpowiedzialności Rozproszenie odpowiedzialności pojawia się często w sytuacjach, w których człowiek działa wśród wielu innych osób i jego […]Problemy w pracy grupowej cz. 3 – Problemy koordynacyjne

Icon Written by dsmaster.pl on wrzesień 22, 2021 – 12:58

Problemy kordynacyjne pojawiają się, gdy grupa wykonuje zadanie wymagające wniesienia wysiłku wszystkich osób, i wymaga się od nich wykonywania tych samych czynności w tym samym czasie. Co się okazuje? Ludzie działając razem wcale nie przykładają się mniej do pracy, nie udaje im się jednak tak skoordynować wysiłków, aby wszyscy zadziałali z maksymalną siłą w tej […]Problemy w pracy grupowej cz. 2 – Polaryzacja grupowa

Icon Written by dsmaster.pl on wrzesień 21, 2021 – 12:12

Polaryzacja grupowa to druga niewłaściwa strategia podejmowania decyzji wynikająca z dynamiki grupowej. W odróżnieniu od myślenia grupowego trudno przewidzieć wpływ polaryzacji grupowej na podejmowane przez grupę decyzję. Mechanizm tego zjawiska nie został do końca zgłębiony. Mamy kilka propozycji wytłumaczenia tego zjawiska Przesunięcie punktu ryzyka Osoby działające w grupie przejawiają tendencję do bardziej granicznych decyzji niż […]Problemy w pracy grupowej cz. 1 – Myślenie grupowe

Icon Written by dsmaster.pl on wrzesień 14, 2021 – 12:01

Skąd się wziął termin „myślenie grupowe”? Termin myślenie grupowe ukuł psycholog Irving Janis w 1982 roku, odnosił je do patologii jaka pojawia się w grupie, kiedy ludzie podejmując decyzje przez wysoki poziom wzajemnej spójności doprowadzają do katastrofalnych skutków. W jakich grupach pojawia się myślenie grupowe? Myślenie grupowe pojawia się w grupach, które cechują się wysokim […]Formalny lider vs nieformalny lider

Icon Written by dsmaster.pl on wrzesień 12, 2021 – 12:29

Jak powinna/nie powinna wyglądać relacja formalnego lidera z nieformalnym liderem? Prowadząc zespół formalny lider powinien pozyskać do działania nieformalnego lidera, by wspierał cele, które ma wyznaczone zespół. Najgorszą rzeczą jaka może zrobić lider to nastawić przeciwko sobie nieformalnego lidera. Nieformalny lider będąc w opozycji do formalnego lidera zbierze swoich popleczników i podejmie walkę z formalnym […]Nadopiekuńczość

Icon Written by dsmaster.pl on wrzesień 8, 2021 – 12:44

Sytuacja związana z koronawirusem spowodowała w społeczeństwie wzrost nadopiekuńczości z jednej strony, z drugiej strony wzrost liczby osób zależnych oczekujących pomocy. Balans został zaburzony i pojawiała się wyraźna progresja i regresja u ludzi. Co najgorsze wydaje się, że ludzie usztywnili się w tych reakcjach na stres, lęk i stały się one mechanizmami obronnymi. Jak to […]