Banner
Problemy w pracy grupowej cz. 5 – Jazda na gapę
This is my site Written by dsmaster.pl on 24 września, 2021 – 12:09

Jazda na gapę jest bardzo podobna do próżniactwa społecznego, różnią się innym rodzajem motywacji. Podobnie jak w próżniactwie społecznym jednostka nie chce się zbytnio wysilać, jeżeli może skorzystać z owoców cudzej pracy.

Jaki rodzaj motywacji kryje się więc za zjawiskiem jazdy na gapę?

Jednostka przejawiająca tendencję do jazdy na gapę dąży do zaoszczędzenia własnej energii i nieprzemęczania się. To, co różni jazdę na gapę od próżniactwa społecznego to wpływ na wynik osiągany przez grupę.

Jazda na gapę ma mały wpływ na sukces grupy jednak ma większe znaczenie przy uzyskiwaniu przez grupę pozytywnej oceny indywidualnej i społecznej. W próżniactwie społecznym jest na odwrót ma mały wpływ przy uzyskiwaniu przez grupę pozytywnej oceny indywidualnej i społecznej. Ma za to większy wpływ na sukces grupy.

Jak przeciwdziałać jeździe na gapę?

Jeżeli będziemy pracowali nad zwiększaniem spójności grupy, to tendencje do jazdy na gapę będą się zmniejszały, ponieważ ludzie będą utożsamiać się z grupą. Człowiek utożsamiający się z grupą będzie chciał aby grupa uzyskiwała lepsze oceny.

Jeździe na gapę można również zapobiegać, zachęcając jednostki do angażowania się we wspólne dzieło, budując w nich przekonanie, że ich wkład jest nieodzowny do dla pełnego sukcesu. Można również zmniejszać koszty związane z udziałem w realizacji zespołowego przedsięwzięcia.

Posted in  

Comments are closed.