Banner
Problemy w pracy grupowej cz. 3 – Problemy koordynacyjne
This is my site Written by dsmaster.pl on 22 września, 2021 – 12:58

Problemy kordynacyjne pojawiają się, gdy grupa wykonuje zadanie wymagające wniesienia wysiłku wszystkich osób, i wymaga się od nich wykonywania tych samych czynności w tym samym czasie.

Co się okazuje?

Ludzie działając razem wcale nie przykładają się mniej do pracy, nie udaje im się jednak tak skoordynować wysiłków, aby wszyscy zadziałali z maksymalną siłą w tej samej chwili.

Jak przeciwdziałać problemom koordynacyjnym?

Wobec tego problemu należy wdrożyć metody służące zwiększaniu koordynacji. Metody takie pozwalają nadać pracy ludzkiej jeden rytm, aby każdy wiedział, kiedy musi zdobyć się na maksymalny wysiłek.

Koordynacja ma również znaczenie w zadaniach o charakterze umysłowym. W tego typu zadaniach koordynacja dotyczy bardziej planowania pracy.

Problemy koordynacyjne mogą pojawić się przy organizowaniu wielu aktywności i przy różnego rodzaju spotkaniach grupy. Dopasowanie swojego rozkładu dnia do umówionej godziny spotkania już może stanowić problem. Problemy koordynacyjne zwiększają się również wraz ze wzrostem liczby członków grupy. Pracę na optymalnym poziomie uniemożliwiają liczniejszej grupie właśnie problemy koordynacyjne.

Posted in  

Comments are closed.