Banner
Problemy w pracy grupowej cz. 2 – Polaryzacja grupowa
This is my site Written by dsmaster.pl on 21 września, 2021 – 12:12

Polaryzacja grupowa to druga niewłaściwa strategia podejmowania decyzji wynikająca z dynamiki grupowej. W odróżnieniu od myślenia grupowego trudno przewidzieć wpływ polaryzacji grupowej na podejmowane przez grupę decyzję. Mechanizm tego zjawiska nie został do końca zgłębiony.

Mamy kilka propozycji wytłumaczenia tego zjawiska

Przesunięcie punktu ryzyka

Osoby działające w grupie przejawiają tendencję do bardziej granicznych decyzji niż jednostka. Ludzie w grupie mogą przejawiać ekstremalne ryzyko lub odwrotnie zwiększoną ostrożność.

Co powoduje polaryzację grupową i od czego zależy jej kierunek?

Odpowiedź na to pytanie dostarcza nam koncepcja rozproszenia odpowiedzialności, teoria familiaryzacji i teoria przekonujących argumentów.

Rozproszenie odpowiedzialności

Rozproszenie odpowiedzialności to efekt sytuacji, w której wiele osób może zareagować podobnie do nas na pewne zdarzenie wymagające podjęcia działania. W takiej sytuacji nie czujemy się osobiście odpowiedzialni za działania (na przykład nie czujemy, że to my powinniśmy pomóc osobie potrzebującej pomocy). Nie czujemy odpowiedzialności za wybór działania, które od początku miało małe szanse powodzenia. Odpowiedzialność zostaje rozłożona na wszystkie osoby w grupie.

Teoria familiaryzacji

Teoria familiaryzacji głosi, że ryzykowne propozycja szokuje, gdy jest proponowana po raz pierwszy. Z upływem czasu, gdy grupa zaczyna nad nią dyskutować przestaje się wydawać już taka ekstremalna i jest już o wiele bardziej do przyjęcia niż na początku.

Teoria przekonujących argumentów

Członkowie grupy przekonani do ryzykownych działań przekonują resztę do ich podjęcia. Podstawowym elementem teorii przekonujących argumentów jest nacisk na wymianę argumentów w grupie. Przesuniecie punktu ryzyka następuje pod wpływem perswazji członków grupy przekonujących pozostałych. Przesunięcie punktu ryzyka zależy od proporcji argumentów za i przeciw przyjęciu kilku opcji. Przekonywanie innych do wyboru opcji, za którą naszym zdaniem przemawia więcej argumentów odbywa się w trakcie dyskusji grupowej.

Za polaryzację grupową odpowiadają zarówno naciski o charakterze zarówno informacyjnym, jak i normatywnym. Trudno jest przeciwdziałać polaryzacji grupowej ponieważ nie wiemy do końca, dlaczego ona następuje. Jak zwykle lepiej zapobiegać niż leczyć, więc warto zawczasu zrobić użytek ze swojej wiedzy. Przy podejmowaniu decyzji ocenić jak wysokie jest ryzyko polaryzacji grupowej i czy warto do niego dopuszczać. Być może polaryzacja grupowa powoduje zbytnie asekuranctwo a lepiej byłoby podjąć ryzykowne działania? W takiej sytuacji może lepiej powierzyć zadanie jednostce a nie grupie.

 

Posted in  

Comments are closed.