Banner

Archive for Wrzesień, 2020

Ofiarny lider a proces grupowy

Icon Written by dsmaster.pl on Wrzesień 29, 2020 – 14:40

Ofiarny lider służy innym. To urodzony altruista, który potrzeby innych stawia przed swoimi. Potrafi być bezinteresowny i wielkoduszny. Osoba ofiarna jest wspaniałomyślna, zrobi wszystko, aby pomóc drugiemu i nawet nie będzie czekała, aż poprosisz ją o pomoc. Potrafi zrezygnować ze swoich ambicji, byle tylko być użytecznym dla innych. Charakterystyczna dla niej jest uważność na potrzeby […]Zmienny emocjonalnie lider a proces grupowy

Icon Written by dsmaster.pl on Wrzesień 27, 2020 – 14:19

Zmienny emocjonalnie lider jest człowiekiem przesyconym intensywnością uczuć, na szczycie czy w dolinie. Żaden inny typ nie jest tak emocjonalny i żaden nie potrafi tak dobrze znosić zmiennej pogody uczuciowej, którą niesie ten styl życia. Zmienny lider przywiązuje dużą wagę do więzi międzyludzkich, między nim a innymi ludźmi nie spraw błahych. Łatwo okazuje swoje emocje, […]Samotniczy lider a proces grupowy

Icon Written by dsmaster.pl on Wrzesień 26, 2020 – 09:47

Samotniczy lider nie pragnie się przypodobać innym i wywierać na innych wrażenia. Nie targają nim emocje nawet w czasie największego kryzysu, w odróżnieniu od innych zachowuje jasność widzenia. To są na pewno plusy, które pomagają samotniczemu liderowi prowadzić zespół, problemem może być fakt, że  z zasady ma on niewielkie potrzeby towarzyskie. W sytuacji, gdy zespół […]Nie-zwyczajny lider a proces grupowy

Icon Written by dsmaster.pl on Wrzesień 22, 2020 – 18:51

Nie-zwyczajny lider jest inni niż większość. To wizjoner mający swoją filozofię odczuwający nierzadko misję. Nie-zwyczajny lider jest oryginalny i wyrasta ponad przeciętność, jest ekscentryczny, nierzadko przejawia geniusz.Niezwyczajny lider trzyma się własnych odczuć i przekonań, bez względu na to, co dzieje się na zewnątrz. To może by bardzo pomocne w czasie kryzysów, gdy zespół potrzebuje oparcia […]Awanturniczy lider a proces grupowy

Icon Written by dsmaster.pl on Wrzesień 20, 2020 – 14:45

Awanturniczy lider odważnie eksploruje świat w poszukiwaniu przygód. Dokonuje często tgego, o czym większość ludzi nie śmie nawet marzyć. Awanturniczy lider ma odwagę podjąć każde wyzwanie przed którymi inni drżą ze strachu. Dla niego lęk i troski zwykłych ludzi nie są problemem. Kocha ryzyko i wyzwania jakie rzuca mu życie. Awanturniczy lider żyje w zgodzie […]Wygodny lider a proces grupowy

Icon Written by dsmaster.pl on Wrzesień 19, 2020 – 15:49

Wygodny lider potrzebuje poczucia wolności, by mógł być w pełni sobą. Oczywiście podporządkowuje się regułom gry, wypełnia swoje obowiązki, jednocześnie dba o swój wolny czas i osobiste szczęście. Tak bardzo dba o swoje prawo do wolności i własnej drogi do szczęścia, że w czasie kryzysu może być mu trudno się spiąć. Wygodny lider lubi wykonać […]Wrażliwy lider a proces grupowy

Icon Written by dsmaster.pl on Wrzesień 17, 2020 – 18:15

Wrażliwy lider lubi tworzyć swój własny świat, w  którym czuje się mocny. Ceni sobie swojskość, która daje mu komfort psychiczny. Rozkwita w bezpiecznym emocjonalnym środowisku, gdzie jest niezwykle twórczy i kreatywny. Niestety kryzys jest dla wrażliwego lidera trudnym czasem, dlatego powinien wspierać się fachową literaturą i specjalistami z zewnątrz. Wrażliwy lider lubi to, co znane, […]Czujny lider a proces grupowy

Icon Written by dsmaster.pl on Wrzesień 13, 2020 – 14:31

Uwadze czujnego lidera nic nie umknie. Ma on niesamowicie silną świadomość swego otoczenia. Wykrywa każdy zgrzyt, dysonans, niespójność zwłaszcza w kontaktach z innymi ludźmi. Wyczuwa podwójne komunikaty, ukryte motywacje, uniki, dwuznaczność i zniekształcenia prawdy. Czujny lider jest wybitnie niezależny, odczuwa autonomię i nie potrzebuje porad czy wsparcia od nikogo. Łatwo podejmuje decyzje i potrafi sami […]Histeryczny lider a proces grupowy

Icon Written by dsmaster.pl on Wrzesień 12, 2020 – 13:35

Histeryczny lider daje się porywać sercu, przeżywa emocje, dzięki czemu ubarwia życie ludzi, których ma wokół siebie. Histeryczny lider dzięki swojemu dowcipowi, uśmiechowi, fantazji potrafi tchnąć ducha w zespół nawet jeżeli ludzie są skrępowani, zablokowani, zamknięci w sobie. Ten typ osobowości jest bardzo rozpowszechniony i jego cechy możemy odnaleźć nawet w postaciach  w wielu filmach. […]Oddany lider a proces grupowy

Icon Written by dsmaster.pl on Wrzesień 10, 2020 – 18:54

Oddany lider jest wierny ludziom i troszczy się o nich. Dbanie o innych nadaje jego życiu sens. Żaden typ osobowości nie jest tak troskliwy, kochający, dbający o potrzeby i uczucia ludzi. Oddany lider w swojej najlepszej wersji jest lojalny, zawsze pomocny a prowadząc zespół jest rozważnym „członkiem drużyny”, który utożsamia swoje potrzeby z potrzebami grupy. […]