Banner
Nie-zwyczajny lider a proces grupowy
This is my site Written by dsmaster.pl on 22 września, 2020 – 18:51

Nie-zwyczajny lider jest inni niż większość. To wizjoner mający swoją filozofię odczuwający nierzadko misję. Nie-zwyczajny lider jest oryginalny i wyrasta ponad przeciętność, jest ekscentryczny, nierzadko przejawia geniusz.Niezwyczajny lider trzyma się własnych odczuć i przekonań, bez względu na to, co dzieje się na zewnątrz. To może by bardzo pomocne w czasie kryzysów, gdy zespół potrzebuje oparcia w liderze. Problemem może być fakt, że nie-zwyczajny lider ma trochę swój świat, jest zamknięty w sobie i nie odczuwa silnej potrzeby bliskich związków.

W czasie kryzysu, gdy zespól cofa się do fazy zależności potrzebuje wiele informacji od lidera, dlatego nie-zwyczajny musi pracować nad otwartością komunikacji interpersonalnej. Pomoże mu tu bazowanie na procesie grupowym i odkrycie niezwykłości dynamiki grupowej. Prowadząc grupę nie-zwyczajny lider musi zapanować nad nataralną dla niego ekscentrycznością. Na pewno zainteresuje go proces grupowy, gdyż on odbywa się na poziomie nieświadomym, a ludzie realizują w nim inne cele niż na poziomie świadomym. Jako, że interesuje go wyższa rzeczywistość to proces grupowy powinien go zafascynować. Mając skłonności metafizyczne będzie z zainteresowaniem obserwować to, co się energetycznie i psychicznie dzieje się w grupie. W prowadzeniu grupy w oparciu o proces grupowy powinien wykorzystać swój dar obserwacji innych i wychwytywać reakcje ludzi w grupie.

Proces grupowy zachodzi w każdej grupie i jest związany z interakcjami interpersonalnymi pomiędzy członkami zespołu, zespołem i prowadzącym. Nie-zwyczajny lider może zaprzestać poszukiwania własnej oryginalnej formuły i po prostu obserwować proces w wielu grupach. Może się u niego pojawiać opór przed dostosowywaniem się do zewnętrznej rzeczywistości. To może rodzić również stres, warto by wykonywał ćwiczenia ugruntowujące go w rzeczywistości. Uziemienie jest dla niego kluczowe, człowiek jest jak drzewo, gdy jego wizje są jak wielkie konary, musi mieć równie wielki system korzeniowy porządnie umocowany w ziemi.

O sukcesie nie-zyczajnego lidera zadecydują dwa czynniki: po pierwsze – czy działa w odpowiedniej dla siebie niszy, po drugie czy będzie potrafił sprostać oczekiwaniom grupy, która prowadzi. Prowadząc zespół muszą uwrażliwiać się na potrzeby innych ludzi, dostrzegać ich motywacje i interesy. Są oryginalnymi prowadzącymi więc mogą pobudzać twórczość i kreatywność w swoim zespole. Dla tego typu lidera niezbyt odpowiedni będzie dyrektywny styl prowadzenia zespołu, procesowy wydaje się idealnie skrojony na miarę. Pozytywne na pewno jest również to, że nie-zwyczajny lider nie boi się wyzwań, więc w czasie kryzysów może wykorzystać swoja oryginalność do przeprowadzania zespołu przez trudny czas. Powinien szukać miejsca pracy, które nie wymaga zuniformizowanego zachowania. Środowiska wielkich korporacji nie będą dla niego odpowiednie. Najlepszym rozwiązaniem będą środowiska twórcze, które są bardziej otwarte na osobista oryginalność. Sprawdzi się praca zgodna z swoim zainteresowaniem czy hobby.

Jeżeli jesteś osobą nie-zwyczajną pracuj nad swoimi słabszymi stronami. Możesz sporządzić listę różnic między tobą a ważnymi dla ciebie ludźmi. Postaraj się zaakceptować te różnice i daj prawo każdemu do wierzenia w to, co chce. Ucz się sztuki kompromisu i ćwicz się w negocjacjach nastawionych na współpracę. Wsłuchuj się potrzeby, motywacje i interesy innych. Wykonuj zwykłe czynności życiowe, życie nie zawsze jest niezwykłe. Zmywanie talerzy, zamiatanie może być medytacją. A trzepanie dywanów może być doskonałym sposobem na odreagowywanie złości, wściekłości, gniewu. W zwykłych rzeczach też kryje się duchowość. Rób czasami to, czego chce od ciebie ktoś inny. Wychodź ze swojej skorupy jak najczęściej. Pracuj ze swoim cieniem nieustannie, podstawowe główne ćwiczenie pracy z ciałem dla ciebie to ugruntowanie. Jeżeli masz możliwość to jak najczęściej chodź po ziemi, trawie, piasku bosymi stopami to będzie pomagało ci się uziemiać.

Pracuj ze swoim cieniem, by nie zamykał cię w wewnętrznym świecie. W twoim wypadku niezintegrowany cień to zachowania schizoidalne a w szczególności:

– przekonanie, że jest ośrodkiem uwagi

– myślenie magiczne

– iluzje, projekcje na temat rzeczywistości

– dziwaczny sposób myślenia i wyrażania się (niejasny, aluzyjny, metaforyczny, przesadnie wyszukany)

– podejrzliwość i dziwne fantazje

– nieadekwatne emocje lub zahamowanie.

Posted in  

Comments are closed.