Banner
Ofiarny lider a proces grupowy
This is my site Written by dsmaster.pl on 29 września, 2020 – 14:40

Ofiarny lider służy innym. To urodzony altruista, który potrzeby innych stawia przed swoimi. Potrafi być bezinteresowny i wielkoduszny. Osoba ofiarna jest wspaniałomyślna, zrobi wszystko, aby pomóc drugiemu i nawet nie będzie czekała, aż poprosisz ją o pomoc. Potrafi zrezygnować ze swoich ambicji, byle tylko być użytecznym dla innych. Charakterystyczna dla niej jest uważność na potrzeby innych, uczciwość. Wobec innych osoba ofiarna jest tolerancyjna i wierna w dobrych i złych chwilach. Kroczy przez życie z pokorą, nigdy się nie wywyższając i nie robiąc wokół siebie hałasu.

W złych chwilach ofiarny lider potrafi znosić cierpienie i wytrzymać to długi czas, gdyż jest odporny na niewygody. Niestety jego prostoduszność może być wykorzystywana przez innych ponieważ nie wszyscy idą tak jak on z sercem na dłoni.

Ofiarny lider musi uważać, by nie brać na siebie zbyt dużo ponieważ może zostać przeciążony stresem, powinien dbać o czas dla siebie, relaks, ładowanie baterii i odprężanie się po pracy. Warto również by wzmacniał swoją wewnątrzsterowaność i nie wypatrywał potwierdzenia siebie u innych. Ofiarny lider ma silny charakter jednak dzięki pracy może wieść życie efektywniejsze i bardziej przyjemne. W końcu życie to nie tylko obowiązki to również przyjemności.

Ofiarny lider prowadząc zespół musi szczególnie uważać, by nie wyręczać innych w robocie. Musi nauczyć się delegować i odpuszczać zaangażowanie w zadanie, które ma wykonać pracownik. Warto by nauczył się czerpać satysfakcję z dobrze wykonanej pracy przez podwładnych. Znajomość procesu grupowego oczywiście bardzo to ułatwia. Ucz się czerpać satysfakcję z solidnie wykonywanego nadzoru i prowadzenia ludzi. Kariera lidera zależy w wypadku typu ofiarnego od nabycia kompetencji menedżerskich, zlecania pracy i egzekwowania jej wykonania. Jeżeli osoba ofiarna będzie wykonywa pracę za pracowników pracując ponad siły pojawiają się problemy.

W sytuacji kryzysów osoby ofiarne mogą wykorzystać swój altruizm i chęć niesienia pomocy, jednak muszą nauczyć się interweniowania z pozycji obserwatora zachowującego właściwy dystans i ogląd sytuacji. Wiedza na temat procesu grupowego, kompetencje interpersonalne pomogą im zbudować um iejetności i osadzić się w roli prowadzącego grupę. W zasadzie praca z małymi grupami może być dla ofiarnego doskonała, bo proces grupowy działa w obrębie zespołu i na swojej małej grupie można się skoncentrować. Ofiarny lider może się skoncentrować na pomaganiu grupie w przechodzeniu rozwojowo do wyższych faz, wychodzeniu z kryzysów, pokonywaniu trudności i problemów.

Jeżeli jesteś ofiarnym liderem pomaganie masz we krwi, jednak aby zbudować właściwy balans życiowy skoncentruj się też na własnej osobie, pomyśl o swoich potrzebach. Zastanów się czego byś chciał dla siebie. Ucz się prosić. Ucz się brać od innych.  Z właściwymi relacjami interpersonalnymi mamy doczynienia, gdy ważne i respektowane są potrzeby, motywacje i interesy dwóch stron. Zgadzaj się więc, gdy ktoś oferuje ci pomoc czy przysługę. Możesz być zdrowo egoistyczny. Tak wiele robisz dla innych, że jak zrobisz coś dla siebie, to innym żadna krzywda się nie zadzieje. Trenuj się w negocjacjach nastawionych na współpracę, w których potrzeby, motywacje i interesy dwóch stron są respektowane. Nie narzucaj się innym z pomocą i nie wyręczaj ich w robocie. Daj im się rozwijać poprzez borykanie się z problemami w wykonywaniu zadania. Skoncentruj się na odpoczynku i i rozładowywaniu napięć z ciała. Zrozum, że jeżeli będziesz wypoczęty, odprężony będziesz skuteczniejszy w pracy. Baw się i nie unikaj przyjemności, nie zamykaj się w kieracie pracy. Życie to nie tylko zasada rzeczywistości, to również zasada przyjemności, bez przyjemności twoje życie może zacząć przypominać funkcjonowanie w obozie pracy, który jest w twoim umyśle.

Pracuj nad swoim cieniem, który stawia przed tobą iluzje wzorów zachowania, którym musisz sprostać. Takim wzorem może być na przykład wizja idealnego lidera, który nigdy się nie skarży, nigdy nie przegrywa, nie upada, nie potrzebuje pomocy itepe i itede. W twoim wypadku niezintegrowany cień to zachowania autodestrukcyjne a w szczególności:

– wybory doprowadzające do niepowodzenia i rozczarowania mimo, że inne możliwości są wyraźnie widoczne

– odrzucanie lub uniemożliwianie prób udzielenia ci pomocy

– poczucie winy, depresja, ból z powodu pozytywnych zdarzeń w życiu

– prowokowanie innych do odrzucenia i gniewu ( samospełniająca się przepowiednia o klęsce, krzywdzie i upokorzeniu)

– odrzucanie możliwości rozrywek i przyjemnych odczuć pomimo posiadania talentów towarzyskich

– ponoszenie niepowodzeń przy realizacji najważniejszych celów życiowych

– nie interesowanie się ludźmi, którzy są dla ciebie dobrzy i czuli

– ofiarność na rzecz osób, które tego nie oczekują.

Posted in  

Comments are closed.