Banner
Zmienny emocjonalnie lider a proces grupowy
This is my site Written by dsmaster.pl on 27 września, 2020 – 14:19

Zmienny emocjonalnie lider jest człowiekiem przesyconym intensywnością uczuć, na szczycie czy w dolinie. Żaden inny typ nie jest tak emocjonalny i żaden nie potrafi tak dobrze znosić zmiennej pogody uczuciowej, którą niesie ten styl życia. Zmienny lider przywiązuje dużą wagę do więzi międzyludzkich, między nim a innymi ludźmi nie spraw błahych. Łatwo okazuje swoje emocje, jest wrażliwy i uczuciowy. W swoją pracę wkłada serce. Problemem może być niepohamowanie i spontaniczność.

W czasie kryzysu lider musi być analityczny i rozważny, gdyż każde słowo kierowane do zespołu ma znaczenia. Zbytnio spontaniczna komunikacja może wywoływać niepotrzebne projekcje. W czasie kryzysu swoją naturalną aktywność Zmienni emocjonalnie powinni zaprzęgać do wyciągania zespołu z wtórnej zależności, podejmując niezbędną inicjatywę i twórcze działanie. Potrafią pociągnąć za sobą innych, powinni jednak upewniać się, że wraz z zespołem Ida w dobrym kierunku. Otwartość umysłu powinni wykorzystać do jak największego czerpania z procesu grupowego. Właściwy dystans to bycie z grupą i jednocześnie obserwowanie grupy. Zdrowe zdystansowanie się od rzeczywistości to bycie w roli obserwatora.

Znajomość procesu pozwoli im pozbyć się obciążeń związanych ze stresem. Problemy w relacjach interpersonalnych stanowią dla zmiennych liderów źródło stresu. Gdy oprą swoją prace o proces grupowe, to źródło nie będzie miało na nich wpływu, gdyż zrozumieją, że problemy to fazy rozwoju grupy. Problemy to szansa na pójście do góry w rozwoju. Zmienny emocjonalnie lider nie powinien więc się odcinać jak to ma w zwyczaju, a uzbrojony w wiedzę pomagać zespołowi rozwijać się w dynamice grupowej. W czasie kryzysu powinien być szczególnie uważny na komunikaty, które kieruje do członków zespołu, powinien powściągnąć swoją zaborczość i zmniejszyć wymagania, które ma bardzo wysokie. Warto pracować nad zwiększaniem poziomu cierpliwości i wyrozumiałości, praca z ciałem pozwoli im skontrolować własną impulsywność.

Zmienny emocjonalnie lider jest inteligentny, otwarty, entuzjastyczny, pełny energii i twórczy. Liczą się dla niego silne związki ze współpracownikami i osobisty stosunek do wszystkiego więc praca w oparciu o więź grupową  będzie mu pasowała. Musi uważać by nie idealizować nieformalnych liderów i nie wywyższać ich ponad innych członków zespołu. Należy pracować i rozwijać umiejętności przywódcze i niezbędny dystans do ludzi, których się prowadzi. Konieczna jest praca wewnętrzna nad swoją emocjonalnością, by nie poddawać się zmiennym nastrojom. Uważać szczególnie musi na dzielenie zespołu  na „swoich” i na pozostałych. Szkolić i trenować musi się również w planowaniu i organizowaniu. Absolutnie wielkim atutem zmiennego emocjonalnie lidera jest motywowanie podwładnych do wysiłku. Potrafi rozniecać entuzjazm pracowników i przy zbudowanej sumienności odpowiednio rozliczać ich z wykonanej pracy.

Zmienni liderzy dobrze odnajdą się w zdyscyplinowanej strukturze firmy. Mogą  również pracować w strukturze związanej z pomaganiem, gdyż lubią rolę idealizowanych mentorów.

Jeżeli jesteś typem zmiennym emocjonalnie warto byś czasami pobył sam ze sobą w samotności. To naprawdę pomaga poukładać wiele spraw w głowie i zyskać odpowiednią perspektywę wobec trudności. Obserwuj soje uczucia, wprawiaj się w obserwowaniu swoich uczuć i emocji. Kiedy już nauczysz się obserwować swoje uczucia i ich zmiany, spróbuj się od nich oddzielić. Za każdym razem, gdy pojawi się w uczucia, emocje, zmiana nastroju powiedz sobie: „To tylko emocje”, „To tylko uczucie”. Modeluj swoje uczucia, zmniejszaj natężenia reakcji emocjonalnej. Przyglądaj się również swoim uczuciom wobec otaczających cię ludzi, zauważaj zwłaszcza kiedy zmieniają się na gorsze. Zwróć uwagę na fakt dzielenia ludzi na dwie kategorie, na swoich i nie swoich. Planuj opierając się na wiedzy z procesu grupowego, interwencje do grupy przygotowuj i dostosowywuj do fazy, w której znajduje się zespół. Skup się na innych ludziach i przestań zajmować się tylko sobą. Zastanów się jakie druga strony ma potrzeby, motywacje i interesy. Jakie uczucia i emocje pojawiają się, gdy twoje interesy, potrzeby i motywacje są realizowane kosztem drugiej strony.

Pracuj ze swoim cieniem, który może zamienić twoje życie w prawdziwą mękę. W twoim wypadku niezintegrowany cień to graniczne zmiany emocji i zachowania a w szczególności:

–  unikanie rzeczywistego bądź wyimaginowanego odrzucenia

– duża intensywność i niestabilność uczuć, oscylujących pomiędzy skrajną idealizacją a całkowitą deprecjacją

– zaburzone poczucie tożsamości, niestabilny obraz własnej osoby, zmienna samoświadomość

– impulsywne, autodestrukcyjne zachowania

– działania przeciw sobie

– niestałość uczuć, zmienność nastroju

– chroniczne poczucie pustki i nudy

– napady silnego a nieadekwatnego do sytuacji gniewu, kłopoty z jego kontrolowaniem.

 

Posted in  

Comments are closed.