Banner
Mężczyzna i kobieta wobec wojny cz. 21
This is my site Written by dsmaster.pl on 8 maja, 2023 – 12:34

Obecnie wiele kobiet walczy z mężczyznami nieświadomie mszcząc się za wiele wieków spychania na margines. Czy to spychanie na margines miało miejsce przez setki lat? Oczywiście, że tak. Czy to było złe? Oczywiście, że tak. Teraz to się odkręciło i mężczyźni są spychani na margines. Czy to jest korzystne? Oczywiście, że nie,  gdyż oddala mężczyzn od kobiet, a obie płcie odcina od ich natury.

Naszą cywilizację tworzą zarówno kobiety jak i mężczyźni i żeby wynosić ja na wyższy poziom musimy współpracować. Współpraca to wyraz funkcjonowania na wysokim poziomie superego i wyjście poza pierwotne atawizmy, Patriarchat i matriarchat osadza się na pierwotnych atawizmach, gdzie płeć przeciwna staje się wrogiem, obcym, z którym należy walczyć o wpływy, przestrzeń życiową. Wysoki poziom superego oznacza, że kobieta i mężczyzna  wygrywają współpracując (win – win, 50 na 50).

Na obecnym poziomie cywilizacji mężczyźni stali się bardziej wrażliwi i empatyczni, gdyż nie potrzebują już utwardzać zewnętrznych powłok ciała, aby znosić trudny polowań. Mężczyzna obecnie ekspanduje na świat zewnętrzny używając mentalu i korzystając z technologii. Mężczyzna obecnie inaczej realizuje bohaterstwo czy heroizm. Nie musi już polować czy walczyć fizycznie w obronie rodziny, osady. Oczywiście jeżeli patrzymy na całą cywilizację ludzką, to musimy zauważyć, że jest część, która trzyma się jeszcze pierwotnych atawizmów.

Wojna pomiędzy Rosja i Ukrainą jest wyrazem funkcjonowania w oparciu o pierwotne atawizmy i niski poziom rozwoju. Zauważmy jednak, że na ten moment wojna nie przyjmuje już skali światowej, w której większość krajów jest zaangażowana w walkę. Mężczyźni na wschodzie funkcjonują w oparciu o pierwotne atawizmy i w walce, wojnie upatrują spełnienia siebie jako mężczyzny. Mężczyźni z tamtych regionów są przekonani, iż będąc walczącym fizycznie wojownikiem będą wywoływać ekscytację wśród kobiet. W tym kontekście łatwiej jest zrozumieć pogardę z jaką mężczyźni na wschodzie wypowiadają się o mężczyznach z zachodu, którzy zamiast wojny wybierają negocjacje, mediacje. Porozumienie między krajami które przyjęło formę Unii Europejskiej i Nato jest wyrazem wysokiego poziomu superego. Kraje zamiast walczyć wybierają negocjacje i współpracę.

Rosja zaatakowała Ukrainę, gdyż ta chciała dołączyć do świata zachodu i wyjść ponad pierwotne atawizmy (chociaż uczciwie trzeba przyznać, iż dużo pracy czeka ten kraj, kult UPA i Bandery to wyraz pierwotnych, zwierzęcych instynktów walki o terytorium). Rosja uważa, że Ukraina należy do ich świata opartego na pierwotnych atawizmach walki i ochrony terytorium, ochrony przed zewnętrznych wrogiem, odseparowaniu od obcych. Rosja siłą odseparowuje Ukrainę od zachodniego porozumienia UE i Nato. UE i Nato to wyraz dążenia do porozumiewania się i zrozumienia krajów mimo różnic i przeszłych waśni.

Warto również rozumieć w kontekście wojny różnice między kobietami i mężczyznami. Na wschodzie obecnie mamy kult wojownika, które spełnia się w fizycznej brutalnej walce i rzeczywiście ten wojownik, chociaż brutalny wzbudza ekscytację kobiet z tamtych regionów. Na zachodzie mężczyźni inaczej się spełniają i kobiety również mają inne oczekiwania wobec tych mężczyzn.

Jakie są więc zadania kobiet i mężczyzn na typ etapie rozwoju?

Znaleźć wspólne mianowniki, nauczyć się współpracować, żyć w oparciu o wysoki poziom superego, porozumiewając się bez przemocy, redukując złość, wyładowując agresję w nieraniący sposób. Mamy żyć wspólnie, budować dom, rodzinę, cywilizację. Mamy wspólnie wychowywać nowe pokolenia. Nowe pokolenia będą budowały na tym, co my pozostawimy po sobie. Widzimy, że my obecnie staramy się wyjść ponad pierwotne atawizmy. Konflikt na wschodzie pokazuje, że mamy jako cywilizacja jeszcze z tym problemy. Wiedząc, że dzieci będą miały zadanie funkcjonować  w oparciu o wysoki poziom rozwoju, musimy pokazywać im i uczyć ich jak działać z kontrolą agresji, nie będąc pod wpływem pierwotnych atawizmów. Dzieci nowi mieszkańcy ziemi mają mieć cechy, które nie będą doprowadzały do wojen i konfliktów zbrojnych.

Posted in  

Comments are closed.