Banner
Mężczyzna i kobieta wobec wojny cz. 13
This is my site Written by dsmaster.pl on 9 marca, 2023 – 15:35

Kobiety powinny zrozumieć, że to one głównie kreują rzeczywistość i jeżeli będą popierały autokratów, tyranów, despotów, jastrzębi wojny, to na tym świecie będzie więcej wojen i konfliktów. To czym powinny się kierować to moralność. Popierając coś lub nie każdy człowiek powinien zapytać siebie: „czy to działanie jest moralne?”.

Pisarz Georges Bernanosa napisał: „Rozmaite okropności – zarówno te, których byliśmy świadkami, jak i te od nich większe, które niebawem ujrzymy – nie oznaczają, że na świecie przybywa buntowników, ludzi niesfornych, nieokiełznanych. Wskazują raczej na stały wzrost liczby ludzi posłusznych i potulnych”. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Czy możesz podać przykłady, które zobrazują twoje zdanie?

Ja osobiście zgadzam się z Bernanosą, nie przybywa buntowników i anarchistów, coraz więcej ludzi jest potulnych i posłusznych. Mamy coraz więcej wykonawców rozkazów i bojowników/wyznawców  partii. Coraz więcej mamy propagandy odcinającej od życia i sprzyjającej kontrolowaniu społeczeństwa przez dyktatorów i autokratów oraz międzynarodowe korporacje.

Przemoc dokonywana majestacie prawa nie jest moralna i w większości przypadków łamie wolną człowieka, zmuszając go do odcięcia się do swojej natury i dostosowania do obowiązującej ideologii, kultury. Dewiza człowieka pragnącego wieść moralne życie jest bardzo prosta – przestań robić rzeczy, które krzywdzą innych.

W kontekście wojny niemoralnym jest walczyć w imię globalnych interesów, nawet jeżeli odbywa się to pod narodową flagą i wojna nazywana jest patriotycznym obowiązkiem, wojna ojczyźnianą, egzystencjalną czy jakkolwiek inaczej. Prawda jest brutalna, chodzi to o geopolityczne interesy i nawet jeżeli idzie tu interes twojego kraju to podejmujesz działania niemoralne, gdyż interes twojego kraju jest realizowany poprzez krzywdę wyrządzoną innym. Starcia państw w rozgrywce o własne interesy są niemoralne, gdyż prowadzą do krzywdy ludzkiej powodowanej przez odhumanizowanych wykonawców rozkazów.

Wzorem dla kobiet może być Margaret Gage, która sprzeciwiła się tyranii i podjęła moralną walkę w obronie wolności. Margaret Gage była żoną angielskiego generała, który tłumił rewolucję amerykańską. Margaret była amerykanką z New Jersey, ale wyjechała z mężem do Anglii, tam też urodziły się ich dzieci. Margaret przybyła z mężem do Ameryki, gdy został głównym dowodzącym kampanii tłumiącej rewolucję. Gdy Margaret zobaczyła ucisk jakiego doświadczają Amerykanie ze strony Anglików, zaangażowała się w rewolucję amerykańską jako szpieg. Przekazywała amerykańskim żołnierzom informacje o ruchach angielskich żołnierzy ryzykując swoim osobistym bezpieczeństwem.

Za co walczyła Margaret Gage?

Walczyła za wolność ludzi, którzy byli uciskani. To jest właśnie moralna walka idąca z prawa do samoobrony wzmacniająca, a nie niszcząca ducha. Wykonując rozkazy władców, rządów, korporacji, które wyrządzają krzywdę innym ludziom niszczymy własnego ducha i psychologicznie zabijamy siebie.

Margaret Gage pokazuje jak kobiety mogą właściwie używać pierwiastka męskiego, by nie stać się męskimi, ale nawet w walce wzmacniać swoją kobiecość. Pierwiastek żeński odpowiada zasada nieagresji, męski pierwiastek odpowiada zasadzie samoobrony. Zarówno kobieta jak i mężczyzna powinny mieć aktywowane te dwa pierwiastki. Aktywowane pierwiastki to równie dostęp każdego człowieka do kobiecej troski i męskiego logicznego działania.   

Zarówno kobieta połączona ze swoją kobiecą naturą, jak mężczyzna połączony ze swoją męską naturą mają dostęp do troski i logicznego działania. Zrównoważenie pierwiastka żeńskiego i męskiego to wyzwanie przed jakimi stoją obecnie współczesne kobiety i współcześni mężczyźni. Miłość do siebie samego i siebie nawzajem może wzrastać jeżeli takie zrównoważenie zostanie osiągnięte w wyniku pracy własnej.

W kontekście wojny jeżeli żołnierz wyrusza do boju, to żeby walka była moralnie uzasadniona musi ona wynikać z troski o bliskich, którzy zostali zaatakowani przez agresorów. Wszelkiego rodzaju rozgrywki, gry geopolityczny są wyrazem egotycznego myślenia. Walka jest słuszna jeżeli wynika z opieki nad słabszymi i zagrożonymi. Kobiety, które żyją w oparciu o troskę i moralność, wychowują mężczyzn, którzy działają moralnie, a jeżeli walczą to jedynie jeżeli troska o bliskich to nakazuje.

Zrównoważenie pierwiastka męskiego i osadzenie w cielesnej naturze sprawia, że zarówno kobieta jak i mężczyzna stają się świadomymi rodzicami, a to z kolei sprawia, że młodzi wyrastają na świadomych dorosłych.

Kobieta tak jak mężczyzna musi być zdolna zbuntować się jeżeli autorytety wymuszają posłuszeństwo i rozkazują z pozycji autorytetów nieracjonalnych czyniąc ludzi niewolnikami.

Kobiety są kreatorkami naszej rzeczywistości i jeżeli przestaną zapładniać swoje umysły chorymi pomysłami despotów, tyranów, ideologów a zadbają by meżczyzni działali moralnie i kierowali się troską ten świat może zacząć przypominać raj na ziemi.

Społeczeństwa i rodziny będą sie uzdrawiać jeżeli relacje miłosne między kobietami i mężczyznami będą budowane jako unia naturalnej kobiecości i męskości.

Posted in  

Comments are closed.