Banner
Superego a związek miłosny cz. 2
This is my site Written by dsmaster.pl on 20 stycznia, 2023 – 10:04

A jak to jest z nie spełnioną miłością?

Nie spełnienie miłosne może przybierać różne formy, tutaj istotna jest m. in. równowaga psychiczna człowieka. Osoba posiadająca równowagę psychiczną po utracie ukochanej osoby przeżywa żałobę, która pozwala wrócić do równowagi bez pozostawienia urazu. Osoba neurotyczna kurczowo trzyma się obiektu, mimo, że ten jest nieosiągalny i nie spełniający jej oczekiwań.

Takie kurczowe trzymanie się miłowanego, nieosiągalnego obiektu doprowadza do obniżenia poczucia własnej wartości.

Dlaczego ludzie trzymają się kurczowo nieosiągalnych obiektów westchnień?

To trzymanie się wynika z doświadczeń edypalnych niepowodzeń i preedypalnych frustracji w wieku wczesnodziecięcym. Im więcej takich doświadczeń człowiek posiada tym większe odczuwa poczucie niższości związane z nie spełnioną miłością.

Jeżeli wiemy, że nie chcemy nie spełnionej miłości to jak budować tę spełnioną?

Człowiek powinien zaczynać od pracy własnej, ustalenia dojrzałych ról superego. Gdy partnerzy budują związek wspólnie powinni ustalać dojrzałe role superego. Jak powinni to robić? Poprzez branie odpowiedzialności za związek i za partnera, poprzez troskę o związek i chronieniu go przed konsekwencjami nieuchronnej aktywacji agresji w relacji i ambiwalencji w tej intymnej relacji, która również jest nieunikniona.

Budujemy spełniony związek miłosny poprzez pobudzanie bardziej subtelnych funkcji superego. Budujemy związek miłosny na zdrowych elementach idealnego ego obojga partnerów. Partnerzy tworzą wspólną hierarchię wartości, które są odkrywane, opracowywane i modyfikowane z latami trwania związku. Te wartości stanowią barierę oddzielającą parę od reszty świata. To, co jest wypracowywane to superego pary, dzięki któremu może ona pokonywać konflikty i trzymać agresję w ryzach. Superego pary wzmacnia tolerancję na ograniczenia i niedociągnięcia partnera i siebie samego. Tolerancja zostaje wpleciona w związek i towarzyszy partnerom każdego dnia.

Połączone superego partnerów pozwala rozpatrywać, analizować sytuacje, w których jeden z partnerów w drastyczny sposób sprzeniewierzył się wyznawanych i ustalonym wartościom. Wspólne superego ostrzega parę przed niebezpieczeństwem dla związku, w przypadku faktycznego lub planowanego naruszenia granic. Superego alarmuje partnerów o ogromnym zagrożeniu dla związku i tym zabezpiecza go przed rozpadem.

Posted in  

Comments are closed.