Banner
Negatywna feminizacja cz. 24
This is my site Written by dsmaster.pl on 17 września, 2022 – 10:33

Kobieta i mężczyzna w życiu dorosłym ma wiele do przepracowania, na pewno trzeba pracować nad swoją inteligencją emocjonalną. To jest konieczne aby kobieta mogła podziwiać mężczyznę, aby mężczyzna mógł podziwiać kobietę.

Mała dziewczynka w okresie wczesnego dzieciństwa w okresie pregenitalnym jest zazdrosna o matkę (faza oralna) a następnie tę zazdrość przenosi na ojca i zaczyna rywalizować z matką o względy ojca. Dorosła kobieta niesie konflikty narosłe wokół zazdrości najpierw o matkę a później o ojca.

Mały chłopiec jest zazdrosny o matkę w fazie oralnej, a jego zazdrość nasila się w fazie edypalnej z powodu kompleksu Edypa. Dorosły mężczyzna przez to może odczuwać niepewność w stosunku do idealizowanych kobiet.

Wzorce relacji edypalnych przyczyniają się do  odnawiania konfliktów edypalnych zarówno w czasie budowania jak i trwania związków. Warunki psychospołeczne mogą zarówno uruchamiać jak i chronić przed reaktywacją neurotycznych wzorców konfliktów edypalnych.

Warunki zewnętrzne mogą uruchamiać konflikty edypalne. Społeczne, kulturowe, zawodowe postępy i sukcesy w karierze zawodowej kobiet żyjących w kulturze zachodniej mogą zagrażać tradycyjnej i wspieranej kulturowo ochronie mężczyzn przed edypalnym brakiem bezpieczeństwa, lękiem i zazdrością o kobiety. Wiele kobiet sukcesu narzeka na to, że nie może znaleźć partnera chociaż jest atrakcyjna, niezależna, zaradna, inteligentna itepe itede. Rozwiązanie zagadki dlaczego tak jest opisałem wyżej, ale powiedzmy sobie to jeszcze raz – sukcesy kobiety pobudzają w mężczyznach strach przed edypalną matką, zazdrość o matkę i budzi wielką niepewność wobec idealizowanych kobiet.

Negatywny, walczący feminizm w ogóle nie bierze pod uwagę wątków psychologicznych, reaktywowania zapisanych w nieświadomości konstelacji edypalnych. Nie branie pod uwagę tych problemów oznacza nieszczęście w miłości zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. 

Zmieniający się na naszych oczach świata stawia zarówno kobietę jak i mężczyznę w obliczu reaktywacji zawiści, zazdrości i wściekłości, która znajduje się na poziomie nieświadomym. Reaktywacja ta wprowadza do związku agresję, która jest dla pary potencjalnie bardzo niebezpieczna. O sukcesie pary zadecyduje to, czy wspólnie będą w stanie przekraczać zapisane w nieświadomości zagrożenia. A może być i tak i tak. Para może stracić szansę na miłość i spełnienie lub doświadczyć szczęścia i spełnienia. Od determinacji i odwagi w pokonywaniu wzorców zależy, w którym kierunku pójdzie para.

Kobieta i mężczyzna spotykając dobry model płci przeciwnej musi być uważna/y na swoje emocje. Być uważnym na to, co idzie ze świadomości i co jest racjonalne, i na to co idzie z nieświadomości i jest nieracjonalne. Jeżeli zazdrość, zawiść, gniew pojawia się wobec dobrego modelu i nie ma racjonalnych przesłanek dla pojawiania się takich emocji, to jest zapewne znak, że nie uświadomione problemy edypalne się reaktywowały.

Aby zrozumieć swoją osobistą patologię musimy wejść głębiej i odszyfrować swoje zaprogramowanie. Tylko w taki sposób będziemy w stanie rozbroić bombę znajdującą się w nieświadomosci, która może zniszczyć nasz każdy związek. Być może więc potrzebne będzie autoleczenie, higiena i rozwój psychologiczny, by dotrzeć do szczęścia i spełnienia.

Posted in  

Comments are closed.