Banner
Negatywna feminizacja cz. 9
This is my site Written by dsmaster.pl on 15 lipca, 2022 – 11:07

W poprzedniej części pisałem o tym jak kobieta może zadbać o swój pierwiastek męski, aby był zdrowy i naturalny. Mężczyzna również powinien zadbać o swój pierwiastek męski. Pierwiastek męski w mężczyźnie wzmacniają sztuki walki. Tu jednak wielkie zastrzeżenie. Należy uważać by opierały się one na filozofii rozwoju ducha, a nie na sadyzmie. Sprawdzałem, więc wiem, co piszę. Jeżeli jest w klubie sadyzm nie jest to dobre miejsce do treningu i tam będzie dokonywana destrukcja pierwiastka męskiego.

Jeżeli klub sztuk walki opiera się na filozofii rozwoju ducha tam pierwiastek męski będzie się umacniał.

Oczywiście takie aktywności jak sztuki walki pomagają mężczyznom. Należy jednak powiedzieć, że to rodzice powinni przekazać dziecku dobre modele, ojciec swoim przykładem, ale również poprzez pokazywanie moralnego, etycznego a zarazem heroicznego i bohaterskiego działania w bajkach, przypowieściach, w literaturze.

Dobre modele pozwalają się dziecku dobrze ukierunkować życiowo, tak aby jego kompasem moralnym nie było superego (kultura) a jego własne sumienie.

Na czym polega różnica i dlaczego powinniśmy się opierać o sumienie?

Superego oczywiście jest korzystne, gdyż dzięki gdyż możemy się jako jednostka odnaleźć w normach i zasadach kulturowych. Jeżeli jednak bazujemy jedynie na superego istnieje niebezpieczeństwo, że jak pojawi się jakaś destrukcyjna, totalitarna ideologia, to bazując tylko na superego, człowiek podąży za nią bez refleksji. To zdarzało się już w historii i możemy znaleźć wiele przykładów tego, co się działo, gdy ludzie opierający się na superego szli za zbrodniczą dla człowieka ideologią. Opierając się o sumienie człowiek waży, rozmyśla, wnioskuje, analizuje używając krytycznego myślenia czy kultura wypełnia nakazy sumienia czy też nie. Jeżeli tak nie ma problemu można dostosować się do jej wskazać, jeżeli jednak nie, człowiek powinien indywidualnie sprzeciwić się jej i działać w oparciu o swoje sumienie.

Superego nie powinno dyktować etyki człowieka, ponieważ odpowiada za dostosowanie człowiek do kultury. Etyka nie może zależeć od wzorców kulturowych albo zmieniających się ideologii. Etyka wynika z niemienianych praw, które określają dobre działanie i złe. Elementem zdrowej, naturalnej męskości jest etyczne, moralne działanie. Mężczyzna, który opiera się w swoim życie o ego i superego nie może przejawiać naturalnej, prawdziwej męskości. Prawdziwie męski mężczyzna potrafi kierować się sumieniem i nie pójść za wołaniem superego nawet jeżeli obiecana jest nagroda w stylu „Chodź z nami zyskasz pozycję, status, władzę, a wszystkie twoje przewinienia przeciwko innym ludziom pochwalimy, jeżeli będziesz robił to, co my”.

Dla mężczyzn obecnie bardzo ważne jest, aby po wyjściu z pracy, gdzie bazują na swoim ego i superego zadbali o swój pierwiastek męski. Mogą to zrobić tak jak już wyżej wskazałem poprzez uprawianie sztuk walki wzmacniających ich ducha lub przez inne aktywności. Najważniejsze jest to aby mieli łączność z naturalną męskością w nich, a przez to z własnym sumieniem, co będzie przeciwwagą dla ego i superego wzmacnianego w sferze zawodowej.

 

Posted in  

Comments are closed.