Banner
Negatywna feminizacja cz. 5
This is my site Written by dsmaster.pl on 9 lipca, 2022 – 10:54

Ego człowieka zatraca się w nagłówkach i przez to odrywa go od cielesnego Ja. Kiedy coś z zewnątrz przejmuje jego uwagę przestaje on myśleć o swoich prawdziwych, głębokich potrzebach. Ludzie idą za nagłówkami po to by uciec od swoich wewnętrznych problemów. Zanurzają się więc w samoignorancji, by móc rozdymać swoje ego i udawać, że są szczęśliwi mimo, że potrzeby z poziomu serca i ciała są niezaspokojone. Większość ludzi żyje głową a ciała używa jak narzędzia. W tym cyklu zajmujemy się tematem negatywnej feminizacji jako pewnej ideologii.

Czy człowiek jest zmuszany do wyznawania ideologii?

Warto tu jednak powiedzieć, że to nie jest tak, że ktoś ci przystawia pistolet do głowy i mówi: „Musisz się sfeminizować, bo jak nie to do piachu”. Chodzi tu bardziej o to, że ludzie sami odcinają się od swojej cielesnej natury z czego skrzętnie ideologia negatywnego feminizmu korzysta.

Wyzwolenie i powrót do swojej prawdziwej natury może nastąpić w tej chwili, jeżeli zdecydujesz się przywrócić połączenie ze swoim cielesnym Ja. Spełnienie jest w zasięgu ręki, jednak można go doświadczyć tylko poprzez swoje wnętrze, z poziomu ego zawsze będzie ono ograniczone do narcystycznego stylu. Ten świat jest narcystyczny, opierający się na pierwiastku męskim dlatego że rządzący korzystają z samoignorancji ludzi. Feminizm stał się paradoksem, walczył z patriarchatem, chciał zrównania praw kobiet i mężczyzn, a doprowadza do eliminacji pierwiastka żeńskiego i czynienia tego świata jeszcze bardziej męskim.

Żyjemy więc w świecie, w którym ludzie niosą w sobie głębokie napięcia, autosadyzm i zapominają o istnieniu, nie doświadczają prawdziwej radości życia. Receptą jest więc powrót do natury w oparciu o ciało i zrozumienie tej natury.  Alexander Lowen pisze, że natura kobiecości i męskości się różni.  I z tej różnicy wynika inna droga do spełnienia, także seksualnego. Mężczyzna spełnienie może uzyskać poprzez działanie na zewnątrz, kobieta spełnienie może zyskać poprzez swoje wnętrze. Natura kobiety przystosowana jest do macierzyństwa, a co najważniejsze z niej wyrasta dom i rodzina. Kobieta tworzy dom, ognisko domowe. Mówimy tu oczywiście o sferze miłosnej i osobistej. Mężczyzna w sferze miłosnej spełnienie może zyskać poprzez kobietę i miłość do niej. To wyjaśnia, dlaczego tak wielu mężczyzn biega za kobietami i czyni siebie pantoflarzami. Pragną zyskać spełnienie poprzez kobietę. Niestety ta taktyka jest przeciw męskiej naturze, gdyż takie postępowanie sprawi, że kobieta dokona psychicznej kastracji mężczyzny, więc nie tylko nie zyska on spełnia, ale dokona się destrukcja jego męskości.

Kobieta tworzy, kreuje poprzez swoje wnętrze. Mężczyzna z natury pragnie działać na zewnętrz, więc spełnienie zyskuje również poprzez zewnętrze (kobietę). Kobieta i mężczyzna potrzebują siebie nawzajem aby do tego spełnienia doszło. Mężczyzna działa na zewnątrz i jeżeli jest na drodze spełnienia zawodowego to powoduje ekscytację kobiety, która bardziej się na niego otwiera. Kobieta tworzy poprzez wnętrze, więc aby doznała spełnienia najpierw musi przyjąć mężczyznę psychicznie i musi to być mężczyzna ekscytujący. Taka jest natura.

Oczywiście kobieta w sferze zawodowej również działa na zewnątrz opierając się o pierwiastek męski jednak spełnienie zawodowe nie może dać pełnego zaspokojenia jej naturze. Może oczywiście wmawiać sobie poprzez ego, że tak jest, ale prawda jest zupełnie inna. Przypomnijmy sobie przykład 50 letniej bizneswoman z pierwszej części. Czy ta bizneswoman jest spełniona na poziomie swojej natury kobiecej? Nawet nie posiadając wiedzy psychoanalitycznej powiesz zapewne, że nie. I dodatkowo czas gra na jej niekorzyść.

Krąży takie stereotypowe przekonanie, że mężczyźni interesują się tylko urodą kobiet. To ma głębsze znaczenie. Mężczyźni są szczególnie wrażliwi na procesy starzenia się kobiet. Kobiety nie są aż tak wrażliwe na procesy starzenia się mężczyzn. Wynika to z faktu, że w nieświadomości mężczyźni mają połączenie idealizacji ciała matki jako źródło erotyzmu, ze strachem przed wnętrzem jej ciała, wyrażającym prymitywną nieświadomą projekcję skłonności agresywnych (Kernberg). Lowen pisze, że poprzez ciało kobiety mężczyzna może zyskać spełnienie seksualne, może jednak doświadczyć kastracji, jeżeli nie jest ugruntowany w swojej męskiej naturze. Mężczyzna na poziomie nieświadomości wie, że może doświadczyć rozkoszy i połączenia z wszechświatem, ale może również doświadczyć kastracji i pozbawienia męskości.

Negatywna feminizacja, która promuje modę na bycie singlem i singielką może powodować wiele problemów. Wrażliwość na procesy starzenia się kobiet może blokować mężczyzn seksualnie. Kobiety mogą również być zablokowane z uwagi na strach przed utratą atrakcyjności seksualnej. Na poziomie nieświadomości widzimy, że zarówno kobiety i mężczyzn wiedzą, że ciało kobiety z natury jest świątynią, która tworzy, kreuje nie tylko życie, ognisko domowe, ale także jest bramą dla mężczyzny do rokoszy i połączenia z wszechświatem i transcendencją. Procesy starzenia u kobiety zarówno u niej jak i u niego mogą odpalić edypalne zahamowania seksualne. Pomocna w pokonaniu tych trudności jest troska i wzajemne poczucie odpowiedzialności idące z ego i superego. No ale, że móc się troszczyć o siebie ludzie muszą zadbać o sferę miłosną a nie koncentrować się tylko na zawodowej.

Posted in  

Comments are closed.