Banner
Przywództwo cz. 13
This is my site Written by dsmaster.pl on 23 czerwca, 2022 – 11:33

Jaki styl przywództwa oddzialowuje na grupę najlepiej a jaki najgorzej?

Wyniki badań wskazują, że jeżeli lider był „zły”, to jego działania były „złe z tego samego powodu i było te niezależne od płci. Po prostu lider taki posługiwał się niewłaściwym stylem przywództwa. Podobnie było z liderami „dobrymi”. Liderzy „źli” najczęściej posługiwali się przywództwem opartym na przymusie, opierali się również o przywództwo legalne, rzadko zaś sięgali po przywództwo oparte o porozumienie. „Dobrzy” liderzy najczęściej korzystali z przywództwa opartego na porozumieniu, przywództwa opartego na informacjach i fachowości, a tylko w ostateczności sięgali po przywództwo oparte na przymusie.

Jaka jest zależność pomiędzy postrzeganym przez członków zespołu stylem przywództwa a produktowością w działaniu?

Zależność tę zbadała Hoga za pomocą nowego systemu pomiaru z trzema niezależnymi podskalami dla oznaczenia każdego stylu przywództwa.  Badanie pokazało, że wysoka ocena jakości działania korelowała pozytywnie z częstym posługiwaniem się przez lidera nagrodami oraz przywództwem opartym na porozumieniu. Korelowała zaś negatywnie wraz z nasilaniem się sytuacji odwoływania się do przywództwa opartego na przymusie. Prosto mówiąc jakoś działania grupy spadała, gdy lider sięgał po przymus.

Lider, który odwoływał się do nagród, informacji, fachowości oraz porozumienia budował umiejętności współdziałania w grupie członków zespołu. Lider używający przymusu niszczył współdziałanie w zespole.

Z tych badań wyłania nam się dość klarowny obraz. Lider uciekający się do przymusu jest postrzegany jako „zły”. Taki lider sam źle ocenia ludzi, których prowadzi. Lider prowadzący w oparciu o porozumienie, informację, fachowość i nagrody postrzegany jest jako „dobry” i sam widzi podwładnych lepiej od „złego” i to na wszystkich trzech skalach obejmujących jakość pracy, wydajność i zdolność współdziałania w zespole.

Myślę, że się nie pomylimy jeżeli stwierdzimy, że styl przywództwa wpływa na produktywność działania grupy, jak nie rzeczywistą to na pewno tę postrzeganą.

Posted in  

Comments are closed.