Banner
Progresja czy regresja?
This is my site Written by dsmaster.pl on 12 czerwca, 2021 – 10:22

Dlaczego tak ważne jest balansowanie pierwiastka męskiego i żeńskiego w sobie?

Zbalansowanie pierwiastka żeńskiego i męskiego w sobie jest doskonałym rozwiązaniem zarówno dla kobiety jak i mężczyzny. Mężczyzna dzięki temu może nauczyć się przebywać w świecie wewnętrznym a kobieta bardziej ekspandować świat zewnętrzny. Nasi rodzice bardzo często nie byli elastyczni i działali pod wpływem tylko jednego pierwiastka.

Czy masz zniewolony umysł?

Jeżeli człowiek jest zaprogramowany na jeden sposób działania i nie ma w sobie zbalansowanego pierwiastka męskiego i żeńskiego łatwo go wykorzystać, kontrolować z zewnątrz. Człowiek nieuwolniony od problemów, które zostały zepchnięte do jego nieświadomości nie jest suwerenną jednostką. Człowiek taki nie chce ekspandować w celu poszerzania własnej świadomości, rowoju i zdobywania celów ważnych dla niego. Człowiek taki nieświadomie pragnie powrotu do domu, czyli do swojego dzieciństwa, by zacząć jeszcze raz i otrzymać to, czego potrzebował, a czego nie dane mu było doświadczyć.

Człowiek taki nie pragnie więc rozwoju i poszerzania świadomości a regresji. Nie zdaje sobie sporawy, że to jest bardzo dla niego niebezpieczne, gdyż czyni z niego człowieka podatnego na wpływy z zewnątrz. Wielu będzie mu sprzedawało różne idee, usługi, produkty, grupy jako możliwość powrotu do „domu” i doświadczenie tego, czego pragnął a w dzieciństwie nie uświadczył.

Świat zewnętrzny wymaga heroizmu, poddaje człowieka próbom i weryfikacji cały czas, frustruje jego psychikę i to jest naturalne ponieważ rozwój odbywa się poprzez pokonywanie swoich ograniczeń wewnętrznych i sprawdzanie swojej mocy w konfrontacji ze światem zewnętrznym. Wielu ludzi nie chce jednak tego doświadczać uważając, że to zbyt męczące, że nie podołają itepe itede. Tak naprawdę chcą regresji i marzą o tym, aby ich niezaspokojone w dzieciństwie potrzeby wreszcie zostały zaopiekowane. Problem w tym, że rozwój do ruch naprzód, a ludzie cofają się myśląc, że w ten sposób zyskają ukojenie i spełnienie. Robią to i kobiety i mężczyźni.

Dlaczego regresja jest tak atrakcyjna dla ludzi?

Regresja jest dla ludzi tak atrakcyjna, gdyż odczuwana jest jako coś znajomego. Ludzie czują się jakby powrócili do domu. Problem w tym, że te odczucia nie oddają prawdziwej rzeczywistości, to znaczy totalnej zależności od autorytetów, poddaństwa porównywanego do tego, które odczuwali niewolnicy, samopotępienia, i zaprzedania duszy w imię bycia posłusznym postaciom będącym emanacją rodzica.

Regresja to rezygnacja z własnego indywidualnego rozwoju na rzecz zatopienia się w tłumie. W regresji człowiek może cofnąć bardzo daleko aż do perspektywy dziecka, które pragnie zaspokojenia zasady przyjemności oralnie poprzez pierś matki. Człowiek w procesie regresji może więc niszczyć swoje ego, które pomaga mu radzić sobie z wyzwaniami świata zewnętrznego. Bez ego, w totalnej zależności człowiek może sięgnąć poziomu autystycznego w  psychologicznym znaczeniu tego słowa.

Jak przeciwdziałać regresji człowieka, która wspierana jest przez polityków, media i inne ośrodki wpływu?

Ratunkiem jest twoje ciało. Nawet jeżeli ktoś chce całkowicie zniewolić twój umysł opierając się na swoim ciele wygrasz z nim. Ciało ma bardzo pozytywny aspekt w postaci energii biologicznej (za Wilhelmem Reichem). Oczywiście ciało poprzez założenie na nie bloków można zrobotyzować, tak że stanie się narzędziem do poruszania zarządzanym przez zniewolony umysł. Praca z ciałem (techniki Lowena) zdejmuje z ciała bloki i pozwala człowiekowi być bardziej heroicznym w życiu, podejmować próby bohatera i doświadczać radości życia.

Posted in  

Comments are closed.