Banner
Kompleks Elektry
This is my site Written by dsmaster.pl on 8 czerwca, 2021 – 14:40

Czym się różnią kobiety i mężczyźni?

Kobiety jako że tworzą poprzez swoje wnętrze z natury są empatycznymi matkami (oczywiście kobiety nie odłączone od swojej natury) więc lepiej od mężczyzn opiekują się dziećmi. Mężczyźni jako, że realizują się w świecie zewnętrznym lepiej zarządzają dorosłymi. Patrząc na naturę kobiety i mężczyzny można więc powiedzieć, ze kobiety są lepszymi opiekunkami dzieci, a mężczyźni są lepszymi opiekunami dorosłych.

Jak należy rozumieć odłączenie człowieka od natury?

Obecnie odłączonych od natury jest zarówno wiele kobiet jak i wielu mężczyzn. Cywilizacja konsumpcyjna przyczyniła się do robotyzacji człowieka poprzez odłączanie go od jego cielesnej natury. Dziś niezwykle istotne jest ugruntowywanie się zarówno kobiety jak i mężczyzny w swojej cielesnej naturze. Równie ważne jest stanie się psychologiczną istotą, która jest świadoma co konsumpcyjny świat robi z jej ciałem i psychiką.

Czy jesteś psychologiczną istotą?

Tylko psychologiczna świadoma istota może być dobrą wspierającą matką i dobrym, wspierającym naturalny rozwój ojcem. Czyli psychologicznie mówiąc dobrym modelem dla dziecka. Nie trzeba być specjalistą by zorientować się, że wielu rodziców nie stanowi dobrego modelu dla dzieci, a nierzadko zdarzają się okropne matki i okropni ojcowie.

Iluzja idealnego rodzica

Wielu ludzi buduje sobie w głowie iluzję o byciu idealnym rodzicem, ale iluzja rozpada w konfrontacji z rzeczywistością, a efekt dla dziecka to traumy, napięcia w ciele, problemy w nieświadomości i brak odpowiedniego przygotowania do życia dorosłego.

Jak tworzy się kompleks Elektry?

Do problemów w życiu dorosłym przyczynia się nie tylko kompleks Edypa, ale również kompleks Elektry. Kompleks Elektry odnosi się głównie do dziewczyn i ich relacji z matką. Jeżeli matka jest okropną i wrogą matką wobec swojej córki okalecza jej kobiecą naturę, ograniczając jej inteligencję emocjonalną i duchowe sumienie.

Jak okaleczona przez matkę córka postrzega mężczyznę?

Taka kobieta nie potrafi w dorosłym życiu podziwiać i doceniać mężczyzn. Postrzega mężczyzn poprzez pryzmat wrogich oczu matki, która gardziła mężczyznami. Córka przejmuje od matki nikczemny obraz mężczyzny. W dorosłym życiu potrzebuje wykonać osobistą pracę, dokonać osobistej podróży doświadczeń, by zmienić ten wgrany jej przez matkę obraz mężczyzny.

W rozwiązywaniu kompleksu Elektry pomaga spotykanie dobrych modeli mężczyzny, dobrych mężczyzn, którzy dają perspektywę i rzucają światło świadomości na ten skrzywiony w psychice kobiety obraz mężczyzny. Mając doświadczenie dobrego modelu mężczyzny zyskuje się odpowiednia perspektywę by zająć się problemem kompleksu Elektry.

Oczywiście doświadczenie spotykania mężczyzn, którzy są dupkami problem powiększa. Zawsze więc warto zadbać o zapewnienie sobie jak najlepszych doświadczeń, by nie pogłębiać swoich ran z dzieciństwa. W sytuacji, gdy mamy złe doświadczenie należy być świadomym, że ono może otworzyć starą wydawać by się mogło zabliźnioną ranę.

 

Posted in  

Comments are closed.