Banner
Podróż bohatera
This is my site Written by dsmaster.pl on 4 czerwca, 2021 – 11:40

Jak tworzy się zależność?

Człowiek chcący rozwijać swoją świadomość, pragnący sięgnąć po niezależność musi uwolnić od niekonstruktywnie ustanowionych, głównych, podstawowych trzech pierwszych praw Lowena, czyli od destrukcyjnej matki. W świecie zewnętrznym musi znaleźć zasoby do zbudowania konstruktywnego programu na życie i odzyskać swoje prawa, które ma jako człowiek od urodzenia. Jeżeli pierwsze trzy prawa Lowena nie zostały ustanowione konstruktywnie człowiek musi odciąć się od wgranego mu przez matkę programu na życie. Oznacza to w praktyce przepracowanie zależności od matki, czasami od toksycznej raniącej obecności niszczącej prawdziwe Ja. Zależność człowieka tworzy się w oparciu o relację z matką, gdyż to jest jedno z głównych praw związanych z karmieniem, piersią, zaopiekowaniem podstawowych potrzeb.

Jak stać się niezależnym?

Człowiek chcąc być niezależną, samostanowiącą o sobie, samosterowną jednostką musi odbyć podróż bohatera. Podróż bohatera nie oznacza, że człowiek gdzieś ma jechać, podróż odbywa się wewnątrz chociaż poprzez podejmowanie różnych działań na zewnątrz. Ta podróż przynosi człowiekowi ulgę, uwolnienie, samopoznanie i samoukojenie.  Podróż bohatera umożliwia odzyskanie naturalnej mocy, energii życiowej idącej z ciała. Człowiek dzięki temu potrafi być zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz oraz sam ustanawia władzę nad sobą. Będąc w zależności człowiek jest podwładnym mającym nad sobą autorytet nieracjonalny. Rodzic podejmujący walkę z dzieckiem czyni z niego zależnego podwładnego, który musi uznać władzę rodzica mimo iż ona jest nieracjonalna. Człowiek będący na kolanach nie może osiągać wyznaczonych celów, nie może w nim zachodzić proces wiedza-zrozumienie-działanie. Człowiek taki jest zablokowany, zmrożony, działający z perspektywy dziecka postrzegając innych jako postacie rodzicielskie.

Jakie jest rozwiązanie problemu destrukcyjnej matki?

Świat zewnętrzny oferuje człowiekowi możliwość wyrwania się spod władania nieracjonalnego autorytetu rodzica. Możesz w świecie zewnętrznym znaleźć grupę wsparcia, która pomoże ci odzyskać twoja moc i dotrzeć do własnych pokładów niezależności. Grupy męskie, grupy kobiece, grupy mieszane, grupy prowadzone zarówno przez dwóch specjalistów kobietę i mężczyznę pomogą ci dokonać korekty modelu kobiety i mężczyzny, popracować nad archetypami kobiecości i męskości.

Praca ze swoim wnętrzem to praca nastawiona przede wszystkim na pozbycie się niesamowitego napięcia, z którym, człowiek idzie przez życie od okresu socjalizacji. Praca zarówno na grupie jak i indywidualna daje ci wytchnienie od wrogiej siły autorytetu. Praca taka daje ci również siłę, by konkurować z siła autorytetu, by przepracować problem autorytetu i dotrzeć do swojej niezwykłej mocy. Gdy czujesz, że nie poradzisz sobie sam, specjalista, grupa daje ci siłę, by przeciwstawić się niszczącym siłom wewnątrz ciebie.

Praca nad wewnętrznym problemem destrukcyjnej matki jest jedynym antidotum na przemoc wobec kobiet, żon, partnerek, na przemoc wobec dzieci, przemoc wobec Matki Ziemi. Praca nad wewnętrznym problemem pozwala zatrzymać destrukcyjny proces projektowania swojego głównego problemu skryptowego na innych.

Ekologia zaczyna się w psychice człowieka

Mamy obecnie modę na bycie ekologicznym. Nie widzę jednak, aby dotykane było źródło tego problemu. Matka Ziemia ma oblicze kobiece więc dopóki nie przepracujemy problemu destrukcyjnej matki ziemia będzie niszczona nieświadomie w odwecie za szkody wyrządzone przez rodzicielkę we wczesnym dzieciństwie.

Miłość do kobiet obecnie jest zmieszana z nienawiścią do kobiet. Nienawiść ta oczywiście jest związana z nienawiścią do obiektu, a nie do tej czy innej kobiety. Nienawiść ta jest związana z głosem matki, który cały czas słyszysz w tle, głosem który kieruje twoim życiem. Nienawiść do kobiet odczuwają zarówno mężczyźni jak i kobiety, gdyż to jest nienawiść dziecka, które nie było w stanie przeciwstawić się okropnej, władczej, destrukcyjnej matce.

Posted in  

Comments are closed.