Banner
Ucieczka od mądrości
This is my site Written by dsmaster.pl on 26 maja, 2021 – 12:31

Jak człowiek oddala się od siebie?

Media kreują człowieka na odbiorcę, konsumenta, trybik machiny, mało ważny element kolektywu. Działania mediów hamują życie w człowieku i powodują emocjonalne zasiedzenie. Człowiek emocjonalnie zasiedziany nie jest w stanie przechodzić zwycięsko przez próby bohatera, które co chwilę pojawiają się w jego życiu. Człowiek zasiedziany emocjonalnie czuje się częścią tłumu, mas i odłącza się od swojej indywidualności.

Nawet będąc pod wpływem procesu grupowego człowiek powinien mieć cały czas łączność ze swoją indywidualnością. Odłączając się od swojej indywidualności człowiek jest zniewolony, ma jednocześnie poczucie sprawczości poprzez identyfikację z masami. Człowiekowi identyfikującemu się z masami wydaje się, że jest heroiczny, może nawet podejmować działania heroiczne w tłumie, brakuje mu jednak indywidualnego heroizmu, by wychodzić zwycięsko z własnych prób bohatera.

Jak zarządzający masami wykorzystują brak indywidualnej świadomości?

Rządzący i media promują działania człowieka w oparciu o psychologię mas ponieważ w taki sposób mogą łatwiej kontrolować ludzi. Tłum jest sposobem na unikanie indywidualności. Unikanie indywidualności jest ucieczką od rozwiązywania indywidualnych, wewnętrznych problemów. Człowiek musi rozwiązywać swoje wewnętrzne problemy, by wznosić się w rozwoju wyżej.

Jak ludzie uciekają od wolności?

Zarządzający doskonale zdają sobie sprawę, że większość osób jest osobami zależnymi, więc dają im zaspokojenie tej wewnętrznej potrzeby przynależenia. Największym wyzwaniem człowieka pragnącego się rozwijać jest bycie w samotności. Zarządzający i media rozumieją, że człowiek potrzebuje zaopiekowania potrzeby zależności. Zależność jest dla niego sposobem ucieczki od samopoznania i konfrontacji z wewnętrznymi konfliktami. Człowiek uciekający od siebie pragnie rozpuścić się w tłumie i podłączyć do umysłu masowego. Ludzie nienawidzą być sami ze sobą. Tak jakby nienawidzili siebie. Ta niechęć do bycia samemu ze sobą pcha ludzi do bycia mało znaczącą częścią mas, które stają się fundamentem autorytaryzmów i totalitarnych kolektywizmów.

Jak człowiek ucieka od mądrości?

Filozoficznie ucieczka w tłum jest nienawiścią wobec mądrości. To nie jest tak, że zarządzający czy media siłą kierują nas w zależność, oni znają psychologię ludzką i zręcznie wykorzystują potrzebę zależności, niechęć do samopoznania i samoświadomości. A że to kończy się tym, że ludzie nie mają dostępu do mądrości życiowej. To już efekt tego, że u źródła człowiek ucieka sam od siebie. Ludzie przeżywają całe swoje życie i nie osiągają mądrości życiowej. Są zależni od tłumu i nawet tego nie dostrzegają.

Jak więc żyć?

Człowiek chcący się rozwijać musi skonfrontować się ze swoimi nieuświadamianymi problemami, które weszły do sfery jego cienia i przyjęły formy bloków w ciele. Człowiek, który chce się rozwijać musi przestać być autosadystą a w zamian powinien zacząć się troszczyć o siebie poprzez pracę z wewnętrznymi problemami i blokami w ciele. Praca wewnętrzna to praca nad uwolnieniem się od krepujących wolność, świadomość i mądrość blokad.

Posted in  

Comments are closed.