Banner
Kobiety tworzą nasz świat
This is my site Written by dsmaster.pl on 25 maja, 2021 – 11:38

Dlaczego ideologie zawsze starają się zawładnąć umysłami kobiet?

Kobiety kreują swoim wnętrzem, tworzą ognisko domowe, tworzą świat wokół siebie poprzez swoje wnętrze. Kobiety stwarzają świat jaki widzimy. Mężczyzna działa na zewnątrz, poprzez ekspansję w świat zewnętrzny zyskuje osobiste spełnienie. Aby doświadczyć miłości musi się jednak połączyć z kobietą. Mężczyzna doświadcza miłości poprzez kobietę. Ideolodzy, którzy zawładną umysłami kobiet zawładną również umysłami mężczyzn, gdyż oni nie będą mieli wyjścia i podażą za kobietami. Chcąc doświadczyć miłości mężczyzna musi podążyć za kobietą.

Ideolodzy perfidnie i z premedytacją wykorzystują psychologię kobiet. Kobieta z natury wchłania różne idee w siebie. Natura kobiety jest taka, że ona stwarza, ale zapładnia się myślami, ideami mężczyzny, który po powrocie opowiada o swojej ekspansji w świat zewnętrzny. Kobieta potrzebuje tego, aby zyskać spełnienie seksualne. To dlatego kobiety są bardziej skłonne do ulegania wpływowi mas, propagandzie mediów, perswazji środków masowego przekazu.

Heroizm, bohaterstwo, zdobywanie celów na zewnątrz mężczyzna ma wbudowywane w swoją naturę. Kobieta musi pobudzić męską energię wewnątrz siebie by przeciwstawić się kontroli jej umysłu przez świat zewnętrzny. Pobudzenie męskiej energii w niej nie oznacza, że ma być męska. Męskie kobiety to kobiety odłączone od swojej kobiecości, to kobiety niespełnione.

Kobiety całym swoim wnętrzem odczuwają, dzięki czemu mają super empatię w stosunku do swego dziecka, lepiej się opiekują nie swoimi dziećmi, mają lepszą inteligencję emocjonalną, jednak z tego samego powodu bardziej ulegają wpływom zewnętrznym. Zwłaszcza kobiety niespełnione seksualnie i miłośnie zasysają wszystko ze świata zewnętrznego jak czarne dziury. Ideolodzy nie wahają się użyć natury kobiety przeciw nim, przeciw mężczyznom i przeciw człowieczeństwu. Przekonują kobiety, że oparcie się na superego jest najlepszym rozwiązaniem i w ten sposób przejmują kontrolę nad ich wnętrzem.

Jak kobiety mogą się bronić przed kontrolą umysłu z zewnątrz?

Kobiety muszą wrócić do sumienia, własnego ducha i zrozumieć własną moc, którą ideolodzy cały czas wykorzystują. Kobiety muszą zrozumieć, że to one stwarzają świat, a jeżeli tak to najpierw powinny się zastanowić jaki świat chcą stworzyć. Pierwsze co mogą zrobić to przeanalizować jakim myślom i ideom dają się zapładniać. Połączenie z wewnętrznym sumieniem oznaczać będzie moralne życie i przebudzenie świętej kobiecości. Znajomość psychologii jest tutaj niezwykle pomocna, gdyż nie ma możliwości, by poradzić sobie bez niej.

Kluczem jest zrozumienie seksualności i jej mocy

Zauważmy jak został wypaczony seks. Pornografia jest to element wywierania wpływu na społeczeństwo i kształtowania wypaczonego modelu seksualności męskiej i kobiecej. W pornografii mamy mnóstwo przemocy i modelowania relacji kat – ofiara, w której ofiarą jest kobieta.

Wielu specjalistów wskazuje, że ofiarami przemocy, w tym przemocy seksualnej są kobiety. Ci specjaliści nie dostrzegają jednak źródła problemu, to jest tego, że takie postawy są promowane poprzez wypaczanie seksu poprzez pornografię. Kobiety z chęcią przyznają, że to kobiety są ofiarami przemocy, ale już nie chcą przyznać, że ich umysły są kontrolowane. Pornografia promuje model kobiety jako wyzywającego obiektu seksualnego krzykliwego Wampa.

Czy jednak moda kobieca nie robi tego samego?

Według mnie moda kobieca jest odbiciem wypaczonej seksualności. Kobiety jednak z chęcią angażują się w modę i tutaj nie widzą żadnego problemu. Biznes beauty bije rekordy zysków. Kobiety inwestują ogromne sumy pieniędzy w promowane produkty w nadziei, że osiągną ideał kobiecości podawany przez kreatorów mody.

Czy moda kobieca wspiera zdrową seksualność?

Oczywiście nie. Większość modelek to kobiety seksualnie i miłośnie niezaspokojone. Kobiety te są wykorzystywane by kreowały to, co chcą kreatorzy mody. Kobieta spełniona miłośnie i seksualnie to kobieta spełniona wewnątrz, nie musi więc szukać wielu świecidełek na zewnątrz. Oczywiste jest to, że kreatorzy nie mogą dopuścić do wewnętrznego spełnienia kobiet, gdyż musieli by zwijać swoje biznesy oferujące produkty kobietom niespełnionym, ale pracującym i dysponującym odpowiednimi kwotami pieniędzy.

Kult ofiary

Kobiety muszą zrozumieć, że stają ofiarami głównie dlatego, że dają sobie wypaczać przez pornografię, modę, filmy, muzykę, reklamy, kulturę naturalną seksualność. Świat przejmuje ich wewnętrzną moc kreacji dla własnych celów. Budowane jest przekonanie, że wszystko na zewnątrz jest opresyjne i będąc ofiarą nie jesteś w stanie się temu przeciwstawić. To w konsekwencji determinuje wybory i zachowania przejawiające się zależnością, ulęgłością, podporządkowaniem. To nie pozwala ludziom sięgnąć po niezależność i spełnienie w relacjach rodzinnych. Ideałem życia staje się służenie państwu, zamiast budowania mocy rodziny i partnerów.

Zamiast być bohaterami swego życia ludzie odgrywają role ofiary. Zamiast być wojownikami, pionierami, liderami większość jest pionkami na szachownicy życia dającymi się bez żadnego oporu przestawiać. Wdrażanie ludzi w role ofiar jest najbardziej destrukcyjną rzeczą, gdyż pozbawia ich wewnętrznej, naturalnej mocy do kreowania spełnienia w życiu zawodowym, miłosnym i osobistym. Ofiary kochają swoich katów i prześladowców, chcą im służyć i zależeć od nich.

Posted in  

Comments are closed.