Banner
Stojąc na barkach wielkich lepiej widać
This is my site Written by dsmaster.pl on 21 maja, 2021 – 11:44

Dlaczego wiedza została wypaczona?

Do wściekłości doprowadza mnie patrzenie jak dzieła wielkich ludzi wykorzystywane są do napędzania ideologii i kontrolowania ludzi. To właśnie zrobiono z Freudem, Wilhelmem Reichem. Ci pionierzy zostali źle odebrani i wykorzystani do napędzania komunistycznej ideologii.

Dlaczego to się wydarzyło?

Zauważmy jak ciężko dokopać się do oryginalnych prac tych pionierów. Musimy polegać na tłumaczeniach. Tłumaczenia mogą zawierać przeinaczenia, złe interpretacje, gdyż tłumacz nie może się pozbyć swych przekonań. Mogą się zdarzyć oczywiście zręczne oszustwa lub fałszerstwa. Musimy więc tutaj powiedzieć otwarcie, iż ciężko dokopać się do samej esencji prawdy, która ci twórcy głosili. Musimy więc uważać co czytamy. Wiedza bowiem może być spaczona ideologią. Nie wydaje mi się, aby komuniści szczególnie lubili Freuda lub Reicha, zauważyli jednak, że ich nauki można wykorzystać do swoich celów. Reich w swej młodości komunizował, jednak zdał sobie sprawę, że także komunistyczny rząd będzie niszczył życie człowieka, czemu wyraz dał w książce „Psychologia mas wobec faszyzmu”. W książce tej krytykuje zarówno faszyzm jak i komunizm. Nadzieję widział w USA i dlatego wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Niestety rząd amerykański również nie okazał się zbyt wyrozumiały w stosunku do jego odkrycia energii orgonu i został zlikwidowany przez służby. Tragedią Reicha jest to, że doświadczył na sobie tego, co opisał w książce „Mordercy Chrystusa”. Główną tezą tej książki jest to, że każdy rząd będzie niszczył życie w człowieku.

Jak nauki wielkich są przeinaczane?

Nauki wielkich są przeinaczane i wykorzystywane w celu budowania ideologii. Rządzący nie chcą by ludzie znali prawdę, by dotarli do esencji wiedzy i pielęgnowali w sobie życie. Najgorsze w tych wszystkim jest to, że obecnie wiedzę przeinacza się na uniwersytetach przez pseudo-intelektualnych profesorów, których raczej powinniśmy nazwać ideologami. Student jest zależny od autorytetu, więc nawet jeżeli zapoznał się z oryginalnym dziełem autora nie może on podważyć słów profesora. Od tego profesora zależy bowiem jego bytność na uniwersytecie i ocena. Uniwersytety stały się obecnie wielkimi platformami szerzenia ideologii na społeczeństwo.

Dlaczego nauki wielkich są przeinaczane?

Freud, Reich zostali źle zrozumiani i nadal są źle rozumiani. To przygnębiające. W swojej działalności szkoleniowo – edukacyjnej staram się ludziom wyjaśniać, przekazywać rzeczy skomplikowane prosto, gdyż wiem, że ta wiedza już wielokrotnie została przeinaczona i wykorzystana w złych celach. Kluczem edukacji dziś jest prosty język, gdyż tak wiele przekręcano, zaciemniano i ukrywano. W wielu poprzednich artykułach dotyczących perswazji i wpływu na masy pokazywałem jak specjaliści od PR mogą zaszczepiać w ludziach kłamstwa. Tak się stało się z psychoanalizą, która stała się popularnym produktem, jednak pozbawionym źródłowej prawdy. Psychoanaliza nie stała się skutecznym narzędziem pomagającym ludziom w ich problemach psychologicznych, została wykorzystana do wprowadzania ideologii komunizmu.

Jak oddzielić ziarno od plew?

Potrzebujemy wrócić do podstaw i trzymać się wiedzy nie ulegając żadnej ideologii. Tylko czysta, nieskalana ideologią wiedza może nas uratować. Musimy powrócić do podstaw zagadnień, aby wiedza znalazła praktyczne zastosowanie w życiu. Wiedza dziś jest przeintelektualizowana a przez to niezrozumiała i nieciekawa. Wiedzę należy przekazywać w prosty i konkretny sposób. Wiedza powinna być wykorzystywana w naszych życiach, dla korzyści naszych i dla dobra innych ludzi.

Dlaczego dyplom to za mało?

W dzisiejszym narcystycznym świecie możemy zaobserwować zachwyt dyplomami, które zostały zdobyte w wyścigu z innymi pragnącymi dyplomu. Czym ktoś głosi coś bardziej skomplikowanego tym mądrzejszy się wydaje. Problem w tym, że te mądrości w żaden sposób nie przyczyniają się do polepszenia życia ludzi. Ludzie obserwują sobie po prostu efekty narcystycznych wyścigów o władzę, pozycję, dyplom, rolę, uznanie.

Można również mówić prosto jednak głosić wiedzę przeinaczoną przez ideologię, wiedzę, która zagubiła pierwotna ideę. Rozumienie psychologii powinno wiązać się z pierwotną ideą.

Jak niszczono energię życiowa w nas w ostatnim roku?

Przeanalizujmy sobie to na przykładzie ostatniego roku tak zdeterminowanego przez kryzys związany z koronawirusem. Ludzie nie dostrzegli, że poprzez zamknięcie ich w domach, izolację i reżim sanitarny niszczono w nich życie. Życie rozumiem tutaj jako energię życiową płynącą w człowieku. Rządzący przez wiele miesięcy, różnymi sposobami zatrzymywali tę energię życiową w człowieku. Jakże perfidna to była gra, z jednej strony zatrzymywali życie w człowieku, by później oferować preparaty medyczne, które nie przeszły wymaganego okresu badań i marketingowali je jako eliksir życia. Ktoś zatrzymuje w tobie naturalną energię życiową przekonując cię, że nie jest ona w stanie poradzić sobie z wszechobecnymi w naszym świecie wirusami z jednej strony. Z drugiej oferuje ci eliksir życia, jako jedyne rozwiązanie pozwalające dalej żyć.

Należałoby zapytać po cóż ktoś miałby to robić?

Celem jest standaryzowanie ludzi, gdyż współczesny kapitalizm potrzebuje ludzi zapewniających sprawną i masową współpracę. Płynące życie w człowieku jest przeszkodą do standaryzacji człowieka i zamienienia go w pracownika masowego. Celem współczesnej kultury jest stworzenie człowieka pragnącego coraz więcej konsumować i kupować. Człowiek, w którym płynie energia życiowa jest prawdziwie wolny i niezależny. Masowa cywilizacja chce stworzyć człowieka, który myśli, że jest wolny i niezależny, a w rzeczywistości ma zestandaryzowane upodobania i sposób życia. Człowiek masowy jest odcięty od swojego sumienia, nie potrafi odróżnić autorytetu racjonalnego od nieracjonalnego, chce aby mu rozkazywano, chce wykonywać to, czego od niego się oczekuje. Człowiek masowy chce dopasować się bez żadnych tarć do machiny społecznej. Rządzący kierują ludźmi bez użycia siły używając psychologii do przejęcie kontroli nad ich energią życiową. Wpływają bez wyraźnego wskazania przywódców, ponaglają bez wskazywania celu działania. Istotą życia człowieka masowego jest prosperowanie i przekierowanie energii życiowej na działanie dla machiny społecznej. Człowiek masowy ma iść naprzód bez zastanawiania się po co w ogóle to robi. Ma być w ruchu i działać bez głębszej refleksji.

Samopoznanie i wzięcie odpowiedzialności stanowi istotę ludzkiej egzystencji

Rozumiejąc istotę działania kultury masowej zdajemy sobie sprawę, że wiedza Freuda, Reicha pokazująca działanie energii życiowej musiała zostać wypaczona, gdyż inaczej doprowadziłaby do wyzwolenia jednostki od wpływu kultury masowej. Nie jest w interesie kultury masowej uczynienie człowieka szczęśliwym, spełnionym, zdrowym, rozwiniętym, świadomym, samowykształconym, oczytanym, błyskotliwym. Namawia się go więc by zamknął swoje oczy oraz umysł i podążał za masami.

Posted in  

Comments are closed.