Banner
Czy jesteś niezależny/a?
This is my site Written by dsmaster.pl on 2 maja, 2021 – 10:40

Czym jest niezależność?

Niezależność jest właściwością wysoko cenioną przez wielu ludzi i posiadaną przez niewielu ludzi. Prawie wszyscy chętnie określają siebie jako jednostki niezależne. Jak to jednak jest w rzeczywistości? Zachowanie ludzi podlega wielu pośrednim i bezpośrednim naciskom, a ludziom coraz trudniej samodzielnie decydować o sobie.

Czy to znaczy, że człowiek jest skazany na zależność?

Nie popadaj w czarną rozpacz, są rozwiązania tego problemu. Własną niezależność możemy zwiększać, pod warunkiem że zależy nam na tym, by nie ulegać kontroli z zewnątrz i samodzielnie, autonomicznie dokonywać wyborów.

Zaimbardo i Leippe podali cztery rady, dla tych, który chcą rozwijać własną niezależność. Oto one:

  1. Zachęcaj siebie do dochowania wierności własnym postawom
  2. Zdobywaj wiedzę
  3. Ćwicz obronę przed próbami perswazji
  4. Bądź przygotowany na to, że inni będą się starali wpływać na twój styl życia i przekonania

Gotowość do samodzielnego, autonomicznego kierowania się własnymi wewnętrznymi wartościami zwiększa się, gdy człowiek postanowi, że nie zmieni swojego stanowiska, zwłaszcza gdy deklarację złoży w obecności świadków. Deklaracja złożona w obecności świadków, skłania go do tego, by dotrzymać słowa, gdyż czułby dyskomfort psychiczny, gdyby złamał obietnicę.

Zdolność do oparcia wpływom z zewnątrz jest wysoka, jeśli postanowienia, opinie, idee, którym chcemy dochować wierność mają bezpośredni związek z wyznawanymi przez nas wartościami.

Ludzie, którzy publicznie złożyli deklarację dochowania wierności swoim wartościom chcą zachować twarz, więc podejmują takie działania, które nie narażą ich na utratę twarzy. Łamanie złożonych przed innymi obietnicy spotyka się ze społeczną dezaprobatą lub pobłażaniem. Wypowiedziana głośno deklaracja pod wpływem czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych przymusza człowieka do postępowania konsekwentnie.

Taktykę głośnego deklarowania stosuje się czasami przy wyznaczaniu i realizacji celów. W sytuacji, w której podejrzewany, że nie dotrzymamy deklaracji złożonej sobie na piśmie, wzmacniamy ją deklaracją publiczną informując innych o celu, który zamierzamy osiągnąć w danym terminie.

Posted in  

Comments are closed.