Banner
Czy jesteś nonkonformistą?
This is my site Written by dsmaster.pl on 28 kwietnia, 2021 – 17:55

Dlaczego ktoś, kto nawet w duchu przyznaje rację poglądom grupy zaprzecza im, i przez to naraża się na restrykcję oraz ryzykuje utratę pozycji?

Jaki rodzaj motywacji kryje się za postawą nonkonformistyczną?

Nonkonformizm może w ostatecznym rozrachunku przynieść członkowi grupy korzyści.

Czym jest nonkonformizm?

Nonkonformizm jest racjonalnym działaniem podejmowanym, aby osiągnąć określony cel. Nonkonformista kieruje się pewnym zamysłem i wyraża świadomą wolę określonego działania.

Dlaczego nonkonformista podejmuje działania stojące w opozycji do konformistów?

Motywacją nonkonformisty może być spowolnienie działania grupy i spowodowanie bardziej starannego przemyślenia podjętych decyzji. Nawet jeżeli ktoś zgadza się z wyborem grupy, może podejmować działania nonkonformistyczne, by zmusić grupę do zbadania alternatywnych możliwości i przedyskutowania innych opcji.

Nonkonformizm jako sprzeciw wobec władzy absolutnej

Nonkonformizm może być motywowany chęcią zapobieżenia uzyskania przez kogoś  nieograniczonej władzy. Niestety często zdarza się, że osoba, która ma stuprocentowe poparcie i bezwarunkowe zaufanie tych, których reprezentuje, ulega pokusie, aby wykorzystać swoją pozycję i sięgnąć po więcej władzy, bogactwa i innych zasobów.

Nonkonformista przy wyborze lidera może głosować przeciw nawet będąc za, jeżeli uważa, że stuprocentowemu faworytowi może woda sodowa uderzyć do głowy i nie warto dawać mu bezwarunkowego mandatu zaufania.

Posted in  

Comments are closed.