Banner
Czy jesteś uległy/a?
This is my site Written by dsmaster.pl on 22 kwietnia, 2021 – 10:51

Na czym polega uległość?

Uległość może być odpowiedzią na skierowaną w naszą stronę prośbę czy życzenie, abyśmy zachowali się w określony sposób. W konformizmie mamy doczynienia z nakłanianiem człowieka do zachowań zgodnych z oczekiwaniami grupy za pomocą skrytych i pośrednich nacisków. Uległość charakteryzuje się tym, ze człowiek jest nakłaniany do zachowań/działań  przez bezpośredni komunikat (co powinien zrobić).

Człowiek odbierający taki komunikat zdaje sobie sprawę, że druga osoba stara się skontrolować jego zachowania/działania i wywrzeć na niego wpływ. Człowiek taki staje przed wyborem, czy wykazać uległość czy oprzeć się próbie nacisku i kontroli zachowania/działania. W przypadku konformizmu człowiek może być nieświadomy wpływu i kontroli, której jest poddawany, może nie wiedzieć, że działa tak jak ktoś tego chce.

Co decyduje o tym, że podporządkowujemy się poleceniom innych?

Dużą wagę w procesie podporządkowania czyjejś woli ma prawomocność stawianych żądań. Czyli jeśli osoba w naszych oczach uchodzi za autorytet lub ma upoważnienie do wydawania nam poleceń to jesteśmy bardziej skłonni ulegać podporządkowaniu. Silny wpływ na naszą uległość ma władza legalna reprezentowana przez daną osobę. Władza legalna wynika  z uzgodnienia pomiędzy osobami pełnienia określonych ról wobec siebie. Jeżeli twój przełożony zwróci się do ciebie, abyś wykonał/a jakąś dodatkową pracę to prawdopodobnie to zrobisz. Kierownicze role dają możliwość wydawania poleceń osobom znajdującym się niżej w hierarchii organizacji. Jeżeli nieznajomy człowiek poprosi cię o wykonanie dodatkowej pracy zapewne zignorujesz tę prośbę, jeżeli nie będzie dysponował jakimś szczególnym narzędziem nacisku.

Jedynie dzieci nie potrzebują specjalnych narzędzi nacisku by wywoływać w nas uległość. Ich bezradność sprawia, że sami z siebie pomagamy im, gdy proszą nas o pomoc/ a nawet gdy nie proszą. Wysoki status nie jest więc konieczny do wywołania uległości, bezradność drugiego człowieka może uprawomocnić naszą uległość. Podporządkowanie jest kwestią umowy społecznej zawieranej między ludźmi.

Normy społeczne prowadzą czasami do niekomfortowych sytuacji, gdyż norma grzeczności, wzajemności i uczynności wymusza niejako uległość wobec życzeń jako uprawomocnienie. Te normy społeczne sprawiają, że czasami automatycznie niemal godzimy się wyświadczać przysługi innym ludziom. Wszelkiego rodzaju manipulatorzy nauczyli się wykorzystywać takie normy społeczne i często biorą nie dając nic w zamian, gdyż oni nie respektują normy grzeczności, wzajemności i uczynności. To stąd wzięło się powiedzenie: „jak masz miękkie serce tu musisz mieć twardą d…”. Ludzie odcięci o swojego człowieczeństwa wykorzystują normy społeczne dla swoich korzyści ale nie czują się zobligowani, by samemu ich przestrzegać.

Bycie miłym wielu ludzi wyprowadziło na manowce, wiele historii od prozaicznych sytuacji przepuszczania osób bezczelnych i chamskich w kolejce po danie się naciągać na pieniądze łzawymi historyjkami. Ulegli możemy być więc zarówno pod wpływem formalnej władzy jakiejś osoby, jak i pod wpływem norm społecznych, których chcemy przestrzegać. Niestety rzadko zdarza się, że analizujemy prośby kierowane do nas. Zazwyczaj nie zastanawiamy się nad nimi i spełniamy je automatycznie, nierzadko tracimy na tym.

Zarówno konformizm jak i uległość stanowi reakcję łatwą do wywołania. Zależy to głównie od pozycji osoby wywierającej wpływ, sytuacji w jakiej się znajdujemy i czy wpływ wydaje się uprawomocniony.

Ale nie martw się jest rozwiązanie tego problemu, na dole masz przepis na zmniejszenie ulęgłości w sobie  

Poznaj sekret ludzi najmniej uległych

Ludzie najmniej ulegli bez oporów wyrażają się wprost i przedstawiają swoje wnętrze. Nie boją pokazać się swego wnętrza, gdyż dobrze stawiają granice i w razie prób ich przekraczania potrafią asertywnie powstrzymać wywieranie wpływu. Ludzie najmniej ulegli mają silne podstawy czyli własne  korzenie. Twardo stoją na własnych nogach i w żadnej sytuacji nie tracą gruntu pod nogami. Silne korzenie, uziemienie, ugruntowanie pozwalają im być stabilnymi i silnymi. Ulegli mogą wyciągnąć z tego bardzo dobry wniosek dla siebie, że ugruntowanie jest absolutnie podstawową techniką do zbudowania własnej siły i stabilności. Należy poczuć podłoże i własne nogi (korzenie) aby rozwijać swoją niezależność, samodzielność i autonomiczność.

Po owocach ludzi się poznaje, ale to od korzeni zaczyna się proces kreowania tych owoców.

Posted in  

Comments are closed.