Banner
Konformizm cz. 5 – Kultura, status i płeć
This is my site Written by dsmaster.pl on 21 kwietnia, 2021 – 11:41

Jaki wpływ na występowanie konformizmu ma kultura, status i płeć?

Czy charakter społeczeństwa wpływa na zachowania konformistyczne?

Triandis przekonuje, że specyficzny charakter społeczeństwa i jego kultury w dużej mierze determinuje zachowania konformistyczne. W kulturach hierarchicznych, społeczeństwach żyjących w ośrodkach o dużym stopniu zagęszczenia ludności, dzieci uczone są konformizmu. Tak również działają niższe klasy społeczne w społeczeństwach przemysłowych.

W społecznościach myśliwych i zbieraczy oraz wśród klasy wyższej w społeczeństwie przemysłowym dzieciom wpajana jest niezależność i samodzielność.

Jak status społeczny wpływa na konformizm?

Związek miedzy statusem a skłonnością do konformizmu można zrozumieć posługując się zdrowym rozsądkiem czy intuicją. Osoby, które zajmują niskie pozycje społeczne wykazują wyższą skłonność do podporządkowania się i ulegania ludziom znajdującym się wyżej w hierarchii społecznej. Osoby z wyższym statusem mają większe szanse przeforsować swój punkt widzenia i skłonić innych ludzi do jego przyjęcia.

Czy płeć ma jakieś znaczenie w zakresie konformizmu?

Zależności między płcią a konformizmem są dość skomplikowane. Badanie przeprowadzone przez Eagly i Chrvala prowadziły do wniosku, że istotne różnice między kobietami a mężczyznami w zakresie konformizmu występują tylko między studentami. Podczas badań stwierdzono również, że na uzyskiwane wyniki ma wpływ płeć eksperymentatora. Oznacza to, że płeć osoby odgrywającej rolę autorytetu może wzmacniać lub osłabiać tradycyjne i stereotypowe różnice w zachowaniach kobiet i mężczyzn. Jeżeli różnice są tak bardzo podkreślane przez płeć eksperymentatora to możemy przestać podkreślać różnice między płciami w zakresie konformizmu.

Posted in  

Comments are closed.