Banner
Konformizm cz. 3 – Wpływ informacyjny
This is my site Written by dsmaster.pl on 19 kwietnia, 2021 – 16:00

Jak informacja wpływa na nasze życie?

Wpływ informacyjny wiąże się z naszym przekonaniem, że przynależność do grupy może zaspokajać naszą potrzebę informacyjną. Codziennie musimy rozstrzygać wiele błahych mogłoby się wydawać dylematów. Te dylematy dotyczą takich spraw jak wybór restauracji, pójście do kina lub obejrzenie filmu w domu, kupno książki lub dvd itepe i itede. Przed podjęciem takich ostatecznej decyzji czytamy więc recenzje, zapoznajmy się z opiniami znajomych, przeglądamy fora, komentarze sprawdzając czy innym podobał się produkt czy usługa, w którą chcemy zainwestować. Wpływ informacji sprawia, że ponownie poddajemy nasz pomysł pod rozwagę lub interpretujemy znaczenie najważniejszych aspektów danego zagadnienia.

Informacja jest tak bardzo kluczowa, gdyż rozpoczyna proces, na końcu którego jest działanie. To wielkie ułatwienie dla człowieka, że może szybko zaczerpnąć informację z zewnątrz i przyspieszyć działanie. Niebezpieczeństwo jakie tutaj czyha na człowieka jest związane z faktem, że źródło komunikatu może podawać nam informację fałszywą. Informacja fałszywa o ile jej nie zweryfikujemy poprzez śledzenie innych źródeł, krytyczną i racjonalną analizę własną rozpocznie proces, który uruchomi działanie niekorzystne dla nas lub dla innych. Kluczowe jest więc wiarygodne źródło informacji i pozyskiwanie prawdziwych informacji. Można powiedzieć, że to jakie czerpiesz informacje ze świata zewnętrznego zadecyduje o tym czy będziesz wiódł szczęśliwe i spełnione życie, czy wręcz odwrotnie nieszczęśliwe, pełne bólu.

Informacja jest podstawową potrzebą społeczną człowieka, którą zaspokaja w kontaktach z innymi. Tak naprawdę bardzo mało informacji uzyskujemy dzięki pomiarom z użyciem specjalistycznych narzędzi, lub dzięki dogłębnym analizom specjalistów. Najważniejszym źródłem informacji i ocen są dla nas inni ludzie. Opinie innych ludzi wywierają na nas ogromny wpływ. Wyobraź sobie teraz sytuację, gdy stawką jest zdrowie i życie człowieka.

Jak ci się wydaje w sytuacji gdy chodzi o zdrowie i życie człowiek będzie wykazywał konformizm i robił to, co nakazują mu inni?

Wielu psychologów wyraża przekonanie, że człowiek rozpoznaje własne stany emocjonalne na podstawie informacji uzyskanych z otoczenia. Sytuacja ostatniego roku potwierdzałaby te przekonania, ja jednak uważam, że to związane jest z poziomem świadomości człowieka. Ostatni rok dobitnie nam pokazał, że większość ludzi funkcjonuje w oparciu o poziom pobudzenia fizjologicznego, działając w odpowiedzi na zagrożenie (atak lub ucieczka). Do tego poziomu fizjologicznego dopisuje następnie emocje jakie odczuwa. I tak mogliśmy to zobaczyć w ostatnim roku u wielu ludzi.

„Jeżeli tak bardzo się chowam przed wirusem, uciekam, zamykam się w domu, lub chcę walczyć z wirusem to znak, że mój strach, lęk jest uzasadniony i wynika z wielkiego, śmiertelnego zagrożenia jakie niesie ten wirus”.

W sytuacji, gdy w różny sposób możemy ocenić daną sytuację, zinterpretować sygnały docierające do nas oraz ocenić własne emocje, polegamy przede wszystkim na informacjach uzyskanych od innych osób.

Dlaczego ludzie odczuwający zwiększony lęk, niepokój, strach pragną kontaktów społecznych?

Człowiek pragnie kontaktu z innymi z powodu potrzeby informacyjnej. Informacja może mieć działanie antydepresyjne, antyprojekcyjne, informacje mogą stanowić dla człowieka ogromne wsparcie w sytuacjach kryzysu i zagrożenia. Informacje negatywne mogą z kolei pobudzać powstawanie projekcji, wywoływać depresję, podnieść poziom lęku i stresu do momentu załamania odporności organizmu. Naturalna motywacja człowieka do zbierania informacji może zatem być wykorzystywana przeciw człowiekowi. Tutaj przykładem może być telewizja, która 24 h na dobę podaje ludziom negatywne informacje.

W czasie kryzysów, trudności korzystne dla człowieka jest gdy zaspokaja potrzebę informacji, tę ważną potrzebę społeczną w grupie dającej wsparcie emocjonalne. Oglądanie serwisów informacyjnych w TV w niczym mu nie pomoże a z pewnością negatywnie wpłynie na jego zdrowie psychiczne i fizyczne.

Posted in  

Comments are closed.