Banner
Perswazja cz. 4 – Poznanie
This is my site Written by dsmaster.pl on 10 kwietnia, 2021 – 14:07

Poznanie jest trzecim stopniem procesu perswazji

Jak przyswajamy informacje z zewnątrz?

Ludzie nie mają świadomości, że przekaz informacji nie wystarczy, by wywołać u drugiej osoby reakcję. To właśnie z tego powodu dochodzi często do nieporozumień, gdy jedna osoba przekazuje drugiej informację będąc przekonaną, że to uruchomi działanie a nic takiego się nie dzieje.

Jak poznajemy informację?

Często komunikat nie uruchamia działania gdyż zwrócenie uwagi na informację to za mało. Aby informacja wpłynęła na nasze opinie, postawy i zachowania musi być ona przez nas zrozumiana. Tu jest właśnie klucz do właściwego przetwarzania informacji. Informacja, która zostaje przez człowieka odbierana musi zostać zrozumiana, by mogła wpłynąć na działanie tego człowieka. Człowiek musi poznać tą informację, przetworzyć ją i zrozumieć.

Przekazując informację drugiej osobie musimy dopasować komunikat do jej poziomu wiedzy, doceniając i jedncześnie nie przeceniając. Dopasowanie komunikatu do poziomu odbiorcy zmniejsza ryzyko niezrozumienia informacji. Jak pisałem w poprzedniej części informacja ma być związana z potrzebami, interesami i motywacjami życiowymi danej osoby. Gdy zwracamy się do dziecka powinniśmy jak najwięcej upraszczać, a nawet komunikację wspomagać elementami gier, zabaw, a także rekwizytami w postaci zabawek.

Dlaczego wielu ekspertów nie potrafi odpowiednio przekazać swojej wiedzy?

Wielu wysoko wykwalifikowanych ekspertów nie potrafi sprzedać swojej wiedzy ponieważ nie  dopasowują przekazu do poziomu odbiorców, którzy nie są na tak wysokim poziomie. Mamy naturalną tendencją do przeceniania poziomu wiedzy swoich odbiorców, dlatego wierzymy, że potrafią zrozumieć nawet fachowe sformułowania. To przeświadczenie wzmacnia fakt, że na forum wielu ludzi chociaż nie rozumie materiału boi się wychylić i przyznać, że czegoś nie rozumie. To dlatego na pytanie „Czy jest ktoś, kto czegoś nie zrozumiał?” usłyszymy głuchą ciszę.

Co lepsze? Treści mówione czy pisane?

Zapoznając się ze skomplikowanymi treściami lepiej edukować się za pomocą form pisanych, gdyż w przekazie ustnym wiele nam może umknąć. Ja osobiście lubię pisać bloga czy różnego rodzaju skrypty, poradniki ponieważ odbiorca szybciej przyswoi treści niż z vloga, czy lekcji wideo.

Kiedy komunikat staje się perswazyjny?

Zrozumienie komunikatów perswazyjnych w dużej mierze zależy od ich merytoryczności, to jest na ile są dla odbiorców istotne i przekonujące. Osoba, która pragnie napisać perswazyjny tekst musi poznać swoich odbiorców, zbadać co wiedzą na dany temat oraz sprawdzić na ile są skłonni zmieniać swoje postawy. Tekst powinien wywoływać w odbiorcy pewną refleksję, dzięki czemu będzie można dokonać zmiany. Poglądy, które są wynikiem refleksji trudno zmieniać, gdyż w miarę upływu czasu nabierają one siły.

Znajomość odbiorców pozwala również odpowiednio dobierać przekazywane treści, tak by wywierały jak największy wpływ na ich przekonania.

Posted in  

Comments are closed.