Banner
Zarządzanie energią seksualną cz. 13
This is my site Written by dsmaster.pl on 16 stycznia, 2021 – 17:00

Miłość jest dla człowieka wspaniałym doświadczeniem. Nawet w sytuacji, gdy ludzie się rozstają miłość prawdziwa pozostawia swój ślad i staje się motywatorem do szukania miłości być może z inną osobą. Doświadczenie miłości może trwać długo lub krótko nie ma tutaj reguły, ważne aby było zjawiskiem duchowym i inspirowało do rozwijania siebie. Miłość więc działa inspirująco nawet w sytuacji, gdy drogi dwojga ludzi się rozdzielają.

Miłość pozostawia w sercu trwały ślad stymulując do wspinaczki na sam szczyt własnego rozwoju. Człowiek, którego w życiu nie stymuluje, nie motywuje miłość, jest człowiekiem odłączonym od serca, żyjącym, jednocześnie umarłym za życia. To miłość sprawia, że człowiek pisze w wyobraźni śmiałe plany i podejmuje bohaterskie działania przekraczając siebie, swoje ograniczenia. Jeżeli kochałeś szczerze, a utraciłeś miłość nie rozpaczaj. Jeżeli kochałeś szczerze nigdy nie utraciłeś miłości, która jest w twoim sercu. Obiekt uczuć mógł cię opuścić, miłość jest jednak wieczna, to tylko obiekty miłości mogą się zmieniać, gdyż każdy ma wolną wolę i może wybierać doświadczanie miłości z kim tylko chce.

Miłość jest energią wyższą od energii seksualnej, jest wyniesioną do serca i przetworzoną energią seksualną. W sercu uwolniona jest ona do żądzy. Pojawia się nieoczekiwanie i bez ostrzeżenia może człowieka opuścić. Jedyne co można zrobić to świętować jej pojawienie się w życiu i nie rozpaczać, gdy nas opuszcza. Zostawia ona trwały ślad w naszym sercu, dzięki czemu nie będziemy chcieli się cofać niżej do poziomu żądzy i będziemy szukać podobnego doświadczenia z poziomu serca. Rozpacz, tęsknota za obiektem uczuć, które straciliśmy nigdy nie przywróci nam miłości. Miłości nie da się kontrolować. Liczni doradcy wyedukowani przez kulturę narcystyczną próbują nas przekonać, że różnymi technikami manipulacyjnymi jesteśmy w stanie przywrócić do naszego życia miłość. Takimi technikami możemy odzyskać obiekt uczuć ale nie miłość. Manipulacja zniewala wolną wolę drugiego człowieka zakładając na niego niewidzialne kajdany. W takim warunkach ciężko o miłość. Miłość nie przytrafia się człowiekowi tylko raz. Ten kto stracił ma więc zawsze szansę na nową miłość bowiem może się ona pojawiać wielokrotnie w życiu. Każda miłość pozostawia ślad w sercu, tylko osoby odcięte od serca, zamknięte i żyjące w umysłach nie pozwalają by miłość zostawiała w nich swój energetyczny zapis.

Człowiek, który wyjdzie z założenia, że nigdy nie traci miłości, może jedynie utracić obiekt uczuć nie uznaje zawodów miłosnych, gdyż rozumie, że utracił namiętność seksualną, jednak uczucie miłosne pozostawia ślad w jego sercu. W sensie duchowym jest napełniony miłością, w sensie biologicznym utracił obiekt seksualny. Jeżeli żądza seksualna z genitaliów została wyniesiona do serca tworzy siłę duchową, która niezwykle mocno ożywia człowieka energetycznie. Jeżeli człowieka po rozstaniu nie dopadną negatywne myśli np. ignorancja lub uczucia np. zazdrość miłość nadal będzie dawała siłę do wnoszenia się wyżej w życiu.

Miłość jest najsilniejszym doświadczeniem życiowym, które zmienia wszystko doprowadzając człowieka do połączenia z jego duchem. Człowiek który romantykę połączy z seksem wynosi się wyżej i do działania w każdej sferze może korzystać z nadświadomości. Miłość, seks i romantyzm sprawiają, że człowiek wynosi się wyżej i w  swoich działaniach zaczyna korzystać z odczuć, inspiracji i intuicji. W taki sposób wspiera swój ludzki geniusz.

Miłość ma różne odcienie jednak najintensywniejszym i najżarliwszym doznaniem dla człowieka jest połączenie uczucia miłosnego i seksu. Dzieje się tak dlatego, że to połączenie przetwarza energię seksualną w doznanie duchowe, ludzie nawiązują więź duchową, harmonizują się ich wewnętrzne pierwiastki żeński i męski, tworzy się unia kobiecości i męskości. Związki, w których brakuje tego połączenia, tego zrównoważenia i przetwarzania energii seksualnej nie są szczęśliwe i spełnione, dlatego tak często dochodzi do ich rozpadu. Miłość bez elementu seksu może zawiązywać między ludźmi więź jednak brakować będzie przetwarzania energii seksualnej. Seks bez miłości musi ulec wypaczeniu, patologizacji i skrętowi w stronę pornografii. Te dwa czynniki zespolone dają więź, która jest uduchowiona i zasilana energią seksualną. Kiedy wspieramy to połączenie romantyką codziennie wynosimy się wyżej będąc w kontakcie z naszym duchem, korzystając z inspiracji i intuicji płynących z nadświadomości. Znikają bariery pomiędzy naszą świadomością a nadświadomością i w ten sposób zyskujemy dostęp do geniuszu.

Posted in  

Comments are closed.