Banner
Prognozy na 2021 rok
This is my site Written by dsmaster.pl on 29 grudnia, 2020 – 14:38

W 2020 roku sytuacja związana koronawirusem mocno ograniczyła moje działania także miałem więcej czasu na przyglądanie się procesowi, któremu podlega społeczeństwo polskie. Myślę, że po tylu miesiącach obserwacji i analizy mogę się pokusić o prognozę na 2021 rok. Według mnie najistotniejsza będzie więź.

 

# 1 SFERA ZAWODOWA

W sferze zawodowej dla liderów najważniejsza umiejętność budowania, wzmacniania i utrzymywania więzi. Lider będzie mógł stracić wybitnego pracownika nawet wtedy, gdy będzie motywował go dużymi pieniędzmi jeżeli nie będzie więzi w zespole i głębszego sensu działania. Znajomość procesu grupowego będzie więc dla liderów kluczowa, by zachować spoistość zespołu i wspierać rozwój. Więź będzie również bardzo ważna w edukacji szkolnej. Nauczyciele nie znają procesu grupowego i dla nich to najwyższy czas i ostatni dzwonek by nadrobić zaległości. Społeczeństwo przerabia kolektywnie problem z autorytetami i dojrzewa, więc wymagania wobec nauczycieli będą tylko wzrastały. Nauczyciele mogą zapomnieć, że w przyszłości nadal będą pełnić rolę autorytetu nieracjonalnego trzymającego władzę. Nauczyciel musi teraz osadzać w roli autorytetu racjonalnego i poznać proces grupowy. Proces grupowy oddaje proces rozwojowy człowieka więc z dziećmi należy pracować zgodnie z fazą rozwojową, w której się znajdują. Dostrojenie do fazy rozwojowej dziecka będzie więc kluczowe. Nie będą również przechodziły już nadużycia wobec dzieci, gdyż świadomość ludzi cały czas wzrasta. To, co kiedyś wydawało się właściwe bo „dzieci i ryby głosu nie mają”, „Pan Bóg umie na 6, ja na 5 a ty co najwyżej na 4” będzie już bardzo niewłaściwe i traktowane jako nadużycie i przemoc wobec dziecka.

Nadużycia będą również dostrzegane w grupach dorosłych, wszelkiego rodzaju mobbing, przemoc wobec kobiet i mężczyzn będą eliminowane. Takim nadużyciem jest sytuacja, gdy pracownik jest nieustannie krytykowany lub staje się kozłem ofiarnym za sprawą zespołu lub lidera. Nadużycie ma miejsce również wtedy, gdy lider wykorzystuje pracownika emocjonalnie lub finansowo (przekraczając granice umowy, która była zawierana na początku współpracy). Nadużycie ma miejsce również wówczas, gdy dochodzi do znacznego pogwałcenia granic, na przykład kontakty seksualne lidera z członkiem zespołu. Takie nadużycia będą niszczyły więź grupową i nie będą dobrze widziane przez ludzi na dole i ludzi na górze.

Nadużycia pojawiają się wówczas kiedy lider działa z nieuświadomionym przeciwprzeniesieniem lub po prostu ma problemy charaktorologiczne i silną potrzebę kontrolowania i ranienia innych, a przy tym ma cechy charyzmatycznego, atrakcyjnego lub błyskotliwego przywódcy. Czas manipulujących i błyszczących liderów powoli dobiega końca. Coraz bardziej będą cenieni liderzy, którzy mają przepracowaną w sobie psychopatologię i są odporni na wciąganie ich w gry przez ludzi z niezaspokojonymi potrzebami narcystycznymi i zależnościowymi. Liderzy, którzy mimo nawet sprzyjających warunków i kontaktu z osobami podatnymi na wykorzystywanie, nie traktują takich osób niewłaściwie.

Ta sama sytuacja dotyczyć będzie coraz bardziej nauczycieli. Nie będzie tolerowane niewłaściwe zachowanie i wykorzystywanie charakterologicznych tendencji podwładnych. Coraz więcej edukacji będzie na te tematy, na profesjonalnych spotkaniach, w specjalistycznych publikacjach. Edukowani będą zarówno rodzice jak i nauczyciele, aby byli bardziej świadomi tego, co się dzieje w trakcji relacji profesjonalnej na linii lider – grupa. Popularne powinny być również konsultacje grupowe, na których profesjonaliści będą omawiać swoją pracę ze współpracownikami, co będzie zapobiegało popełnianiu błędów oraz stymulowało rozwój profesjonalnych mechanizmów, potrzebnych do ujawnienia i rozwiązania problemów nieodpowiednich zachowań.

# 2 SFERA MIŁOSNA

Omówiliśmy sferę zawodową a czego można będzie w sferze miłosnej? Również więź będzie najważniejsza. Dążenie do unii męskości i kobiecości w sobie i relacji z płcią przeciwną. Przepracowanie problemu z autorytetami uwolni wiele osób od charakterystycznego dla nich wzorca koluzji. Pozwoli to wreszcie wejść w serce i poprzez serce budować relację. Myślę, że będzie coraz więcej zrozumienia dla wymiany energetycznej pomiędzy kobietą i mężczyzną. Rozumienia niebezpieczeństwa płynącego z oglądania pornografii i onanizowania się do filmów porno. Będzie lepsze zarządzanie własną energia seksualną. Energia seksualna to poważna sprawa. Energia seksualna to główny napęd człowieka. Naprawdę trzeba z tym uważać. Wymiana energii seksualnej w relacji kobiety i meżczyzny zachodzi cały czas jeżeli są z sobą związani poprzez serca. Nawet wtedy, gdy seksu się nie uprawia, ale ludzie czują wzajemną więź. Myślę, że wiele osób pójdzie w kierunku czucia swojego ducha i zrezygnuje z uwodzenia.

Kultura narcystyczna bazowała na uwodzeniu i wykorzystywaniu energii seksualnej drugiej strony. Jako, że każdy zabierał energię drugiemu, to jak już ci brakowało musiałeś robić to samo i zasilić się od kogoś bo sam byłeś pusty. Podbieranie energii seksualnej innych to jest igranie z ogniem. Prawdziwa relacja miłosno – seksualna to przepływanie energii przez siebie. Energia seksualna powinna zasilać dwoje ludzi w związku. Każdy z partnerów powinien wypełniać swoją energią drugą osobę aby razem mogli wzrastać. Energię seksualną porównałbym do energii atomowej to naprawdę może dać ci potężny napęd albo może cię zniszczyć. Trzeba ostrożnie, świadomie, z wysokiego poziomu rozwoju posługiwać się tą energią. Dodam, że w tej telegonii też jest sporo prawdy, kobieta, która miała wielu facetów, jest przepełniona ich energią. I teraz jesteś w związku z nią to też jesteś z energią tych facetów, a ona jest z energią twoich poprzednich kobiet. Kobiety są bardziej narażone na wpływy energetyczne ponieważ one tworzą wnętrzem, przyjmują do wnętrza meżczyznę oraz spełnienie seksualne osiągają poprzez otwieranie się z wnętrza.

Kultura narcystyczna podaje modele mężczyzny macho, playboya mającego na swoim koncie wiele podbojów seksualnych i kobiety Wampa, bogini miłości, która uwiodła i uzależniała seksem od siebie wielu facetów. To czego kultura narcystyczna nie mówi ludziom to to, że energie przepływają przez siebie, a mając wiele relacji masz kontakt z ludźmi z problemami emocjonalnymi, zaburzonymi a czasami chorymi psychicznie. Masz więc kontakt z psychopatologią, która wchodzi w twoje pole ( teoria pola Kurta Lewina). Osoby, które w nowym 2021 roku mają cel stworzyć relacją opartą o więź duchową muszą dbać o swoją czystość energetyczną. Kultura narcystyczna zachęca do używania wszystkiego w nadmiarze, także seksu, a skutkiem tego jest życie w pomieszaniu różnych energii wielu osób, z którymi mieliśmy kontakt seksualny. Czystość energetyczna pomaga najpierw zharmonizować pierwiastek męski i żeński w sobie, a następnie stworzyć związek oparty na więzi duchowej.

Czystość energetyczna jest bardzo ważna. Uprawiając seks na lewo i prawo raczej nie uda się zharmonizować energi męskiej i żeńskiej w sobie i doświadczyć więzi duchowej z drugą osobą. Związek jeżeli już uda się go stworzyć powienien być hermetycznie zamknięty na wpływy energetyczne z zewnątrz, oraz zamknięty na wypływy energii na zewnątrz. Dobrze więc przed wejściem w związek poczyścić energię i poodcinać się, pozamykać wszelkie tematy z poprzednich relacji, żeby te wątki nie ciągnęły się w obecnym związku. Warto również aby ludzie byli tak zakochani, aby poprzednie relacje zostały wykasowane. Jak ludzie są z sobą ale kochają eksów to energetycznie jest dramat, teatr i udawanie. Energia nie jest wymieniana tylko idzie do eksów, w seksie kobieta może pobierać energię seksualną mężczyzny i wysyłać swojemu eksowi. Wszystko jest możliwe bo to przecież energia i może wszędzie zostać wysłana. W trakcie seksu kochankowie powinni być obecni, przytomni i uważni, być w tu i teraz. Nie jest korzystne żadne wizualizowanie czy wyobrażanie sobie kogoś innego. Temat jest ogromny i skomplikowany.

Unia miłosna kobiety i mężczyzny jest więc najlepsza, gdyż energie przepływają przez siebie, partnerzy zasilają się energią nawzajem i nie ma drenowania i wykorzystywania jeden drugiego. W unii jesteśmy dodatkowo zasilani więc energię seksualną możemy wykorzystywać do działań zawodowych i rozwoju osobistego. Będąc w relacji z wampirem energetycznym możemy być wyssani z energii tak, że nasza kariera zawodowa się załamie, a i na rozwój osobisty sił już nie będzie. Takie tendencje widzę w relacjach miłosnych.

# 3 SFERA OSOBISTA

W sferze osobistej wydaje mi się, że ludzie będą chcieli się rozwijać w gronie sprawdzonych przyjaciół. 2020 był rokiem weryfikacji i powiedzenie „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” miało pełne zastosowanie, więc wiemy kto, co, gdzie, kiedy i z kim. Wydaje mi się, że będziemy chcieli się rozwijać w swoim małych, sprawdzonych grupach przyjaciół. Odcinać będziemy osoby egotyczne, narcystyczne czy psychopatyczne, które w godzinie próby zostawiły nas samych bez choćby dobrego słowa otuchy. Pewne drogi rozeszły się i już się nie zejdą.

Posted in  

Comments are closed.