Banner
Razem czy osobno? Oto jest pytanie cz. 8
This is my site Written by dsmaster.pl on 23 grudnia, 2020 – 17:47

Przy wychodzeniu z obecnego kryzysu ogromne znaczenie będzie miała umiejętność budowania jedności z innymi, bez względu na to czy jesteś samotnym wilkiem, liderem, członkiem grupy. To jak twoja indywidualna osobowość odnajduje się w społeczności, zbiorowości zdecyduje o tym jakie działania podejmiesz. Kluczem to wyjścia z kryzysu jest działanie, w obecnej fazie procesu ten, który dojrzał, określił swoją osobowość w kontekście autorytetu będzie mógł w grupie przejawić w pełni swoje zasoby.

Liderzy w tym w tym nowym czasie muszą nauczyć się odpowiednio przeprowadzać konsultacje grupowe. To znaczy w pracy grupowej zbierać informacje, pomysły, bez narzucania swoich dyrektywnych decyzji. Decyzja lidera powinna wynikać z wcześniej zebranych informacji i pomysłów ludzi, a nie je poprzedzać. Praca grupowa powinna angażować wszystkich ludzi w szukanie rozwiązań wyjścia z kryzysu.

W poprzedniej części pisałem, że obraz będzie miał coraz mniejsze znaczenie, nie napisałem, że idee, nowe pomysły, kreacje będą najbardziej cenione i mile widziane.

Prowadzący grupy, zespoły, zbiorowości, społeczności mogą wykorzystać konsultacje grupowe by pomóc ludziom wyjść z kryzysu. Społeczne otoczenie, w którym ludzie wchodzą w interakcje interpersonalne członków grupy mogą być silnym motorem do zmiany i rozwoju. Grupa ludzi jest dla człowieka ogromnym wsparciem w jego rozwoju indywidualnym. Relacje interpersonalne między ludźmi są niezwykle ważne w rozwoju i przy rozwiązywaniu problemów interpersonalnych. Wiele problemów ludzi wynika wprost z zaburzonych relacji interpersonalnych. Człowiek będąc w grupie może zobaczyć swój osobisty wzorzec relacji interpersonalnych, reakcje, przekonania i może to wszystko przepracować, może dokonać korekty wzorca, który do tej pory wpędzał go w kłopoty i powodował problemy.

W czasie tego kryzysu ogromnie ważne jest aby ludzie będący w różnych zespołach, grupach mieli poczucie, że mają wpływ na decyzje, kierunki działań. Aby mogli ujawnić innym ludziom informacje, pomysły, ale także swoje uczucia i swoją indywidualność muszą się czuć w grupie ludzi bezpiecznie. Kiedy grupa ludzi zbuduje bezpieczeństwo jest możliwe uzyskiwanie szczerych informacji zwrotnych, a grupa ludzi tworzy swoisty mikrokosmos, pozwalający zrozumieć makrokosmos.

Dzięki innym ludziom człowiek może dostrzec swój wzorzec relacji interpersonalnych, może uzyskać wiele cennych informacji zwrotnych, może zyskać obraz swoich zachowań/działań widziany oczami innych, może nauczyć się jak jego zachowania wpływają na innych, może rozwinąć w sobie odpowiedzialność za swoje zachowania/działania, może uwierzyć w możliwość zmiany zachowań/działania.

Bycie razem w grupie pomaga ludziom uczyć się interpersonalnie i przyjmować odpowiedzialność za swoje działania. Człowiek będący w grupie otrzymuje ogromne wsparcie, gdy jest w procesie zmiany. Interpersonalny feedback i praca nad odkrywaniem siebie są pozytywnym czynnikami zmiany. Będąc w grupie jest łatwiej przeprowadzać procesy zmian, więc izolacja może być bardzo trudnym doświadczeniem dla samotnych wilków. Ci, którzy nie radzą sobie samodzielnie powinni poszukać wsparcia dla siebie, by nie być w tym trudnym czasie sami, jeżeli czują, że się łamią. Grupa sprzyja zmianie, a teraz znajdujemy się w zmianie która dotyczy całego społeczeństwa. Będąc w grupie łatwiej o nadzieję, gdyż ludzie pracują razem nad osiągnięciem wspólnego celu. Ludzie będąc razem w grupie widzą, że inni zmagają się z podobnymi problemami. W grupie wytwarza się altruizm, dzięki któremu ludzie pomagają sobie nawzajem.

Posted in  

Comments are closed.