Banner
Pierwiastek żeński i pierwiastek męski cz. 2
This is my site Written by dsmaster.pl on 3 grudnia, 2020 – 17:39

W procesie, którego obecnie doświadczamy jako społeczeństwo dotarliśmy do punktu, w którym gruntownie powinniśmy przepracować temat autorytetów. Do tej pory społecznie spoglądaliśmy na autorytety z pozycji zależnej pokładając w nich wiarę i nadzieję. Proces wymusza na nas przyjęcie zupełnie innej postawy mianowicie przejście od wiary i nadziei do wiedzy i zrozumienia.  Ta zmiana nastawienie wiąże się z przyjęciem odpowiedzialności i podejmowaniem samodzielnych działań. Edukacja obecnie staje się niezwykle ważna, gdyż wiedza jest najistotniejszym zasobem.

Wymagamy od liderów aby posiadali wiedzę i potrafili nam przekazywać wiedzę. Niewiedza jest zła bo czyni człowieka naiwnym, wierzącym każdemu przewodnikowi czy guru, który obiecuje prowadzonemu przez siebie stadku wybawienie. Wiedza poszerza naszą świadomość i pozwala nam się sprawniej i bezpieczniej poruszać w coraz bardziej stechnologizowanym świecie. Przed takim wyzwaniem stoi człowiek – jak używać technologii, by sam nie stać się mechanicznym, ludzkim robotem. Świadomość pozwala utrzymywać żywego ducha w żywym ciele nawet w sytuacji otaczającej człowieka technologii. Technologia to jedno z wyzwań, najważniejszym przed którym teraz stanął człowiek to – czy stanie się niezależną jednostką, czy odda wewnętrzne sterowanie i będzie manipulowany i jak będzie zarządzany przez innych? Zarządzać powinien autorytet racjonalny, który dostaje od nas na to pozwolenie i którego wiedza i kompetencje są przez nas zweryfikowane.

Zastanów się teraz na tym oto faktem jak niewiele oryginalnych i kreatywnych myśli oraz działań jest przejawianych przez przeciętnego Kowalskiego/ Kowalską. Większość osób niestety nie przejawia potencjału, który w nich drzemie, są cieniami samych siebie. Takie osoby zdają się być malutkimi, słabymi ofiarami w porównaniu do tych, którzy z pełną mocą przejawiają swoją wolę. A przecież oni również mogą stać się gigantami. Aby jednak tak się stało muszą przejawić swój pierwiastek męski, który często schodzi w cień i przestać dawać manipulować swoją żeńską częścią. Ludzie, którzy dają sobą manipulować, pomniejszają siebie, żyją tylko odbierając rzeczywistość, używają pierwiastka żeńskiego, odcinając wolę, pierwiastek męski. Wola, która odpowiada pierwiastkowi męskiemu jest odcięta, nieaktywna i nieużywana.

Silne kobiety i silni mężczyźni ukazują światu swój męski pierwiastek przejawiający się silną wolą. Ich siła woli zależy wyłącznie od nich i nie mają na nich wpływu manipulacje, naciski woli innych z zewnątrz. Nie żyją wrażeniami wywartymi na ich umysłach przez innych, przez media, narcystyczną kulturę, trendy, mody. Panują oni w pełni nad swoimi umysłami mając dostęp i korzystając zarówno z pierwiastka męskiego jak i żeńskiego. Ich siła woli jest sprecyzowana i wywiera ogromne wrażenie na innych. Najważniejszym zadaniem dla człowieka powinno być zapanowanie nad własnym umysłem i uzyskanie dostępu do pierwiastka męskiego i żeńskiego. Jeżeli człowiek nie wykona tej niezbędnej pracy jest wielce prawdopodobne, że zostanie zdominowany przez tego, który silną wolę posiada.

Nie wierzysz w to, że twój umysł może zostać zdominowany i zmanipulowany? Prześledź historie przywódców, którzy idee nierzadko chore implantowali z łatwością w umysłach całych mas ludzi powodując, że myślały one zgodnie z wolą i życzeniem przywódców. Nie powiesz chyba, że poddani Hitlera i Stalina, Niemcy i Rosjanie wyrażali swoją własną wolę. Jasne i oczywiste jest, że wyrażali wolę, pomysły, idee i życzenia Hitlera i Stalina. Ci ludzie byli jak owce, które tylko czekały jak pan je nakarmi nie tworząc własnych idei i nie używając swojej mentalnej aktywności.

Posted in  

Comments are closed.