Banner
Pierwiastek żeński i pierwiastek męski cz. 1
This is my site Written by dsmaster.pl on 2 grudnia, 2020 – 19:34

W ostatnim cyklu pisałem o tym, że zasypanie podziałów między kobietami i mężczyznami i doprowadzenie do współpracy w społecznościach, zespołach, grupach będzie zależało od równoważenia pierwiastka żeńskiego i męskiego w każdym człowieku. Napiszę trochę więcej o tych pierwiastkach, aby rozjaśnić bardziej temat. Każdy człowiek ma w sobie pierwiastek męski i żeński i należy to rozumieć jako mentalne właściwości.

Czyli możemy przyjąć, że męskość istnieje w formie żeńskiej, a żeńskość obecna jest w formie męskiej. Należy te pierwiastki rozumieć jako wartości mentalne, w wielu szkołach psychologii powstały trendy zgodne z ruchem New Age, że jedna półkula jest męska, a druga jest żeńska. Nie chodzi tutaj jednak o właściwości mózgu a właściwości mentalne, energetyczne. Umysł w rozumieniu mentalnym jest czymś innym niż mózg. Umysł odpowiada świadomości człowieka, mózg zawiaduje impulsami. Pisząc o pierwiastku męskim i żeńskim odnoszę się do umysłu, a nie do mózgu i dwóch półkul.

Pierwiastek męski odpowiada tak zwanemu umysłowi obiektywnemu, dobrowolnemu, aktywnemu. Pierwiastek żeński odpowiada tak zwanemu umysłowi subiektywnemu, niedobrowolnemu, pasywnemu. Umysł może więc znajdować się w jednej lub w drugiej fazie, zrównoważenie obu pierwiastków sprawia, że człowiek działa optymalnie do sytuacji wykorzystując te właściwości, które są najlepsze w danej sytuacji. Ekspresja odpowiada pierwiastkowi męskiemu, impresja Ja pierwiastkowi żeńskiemu. Ekspresja reprezentuje aspekt istnienia, impresja aspekt stawania się.

Pierwiastek żeński jest nastawiony na odbieranie impresji, pierwiastek męski jest nastawiony na oddawanie lub wyrażanie. Pierwiastek żeński ma większe pole działania od męskiego. To pierwiastek żeński odpowiada za tworzenie, rodzenie nowych idei, myśli, koncepcji. Pierwiastek żeński tworzy włączając wyobraźnię. Pierwiastek męski wyraża się działaniem woli. Zbalansowanie i zrównoważenie jest jednak bardzo potrzebne, bo bez pierwiastka męskiego pierwiastek żeński zadawala się impresją, którą otrzymuje z zewnątrz i przestaje tworzyć oryginalne mentalne kreacje.

Człowiek mający zrównoważone pierwiastki może aktywnie tworzyć z w pełni uruchomioną kreatywnością. Bez wykorzystania pierwiastka męskiego ludzie zadawalają się tym, co przychodzi do nich z zewnątrz, akceptują idee i myśli, które są im dawane przez innych. Osoby takie są łatwym łupem dla wszelkiego rodzaju manipulatorów, którzy chcą mentalnie wpłynąć, zaprogramować, wprowadzić sugestię itepe itede. Osoba nie mająca dostępu do własnego pierwiastka męskiego przegra z osobą, która taki dostęp ma i wyśle sugestię swojej woli. Osoba odbierająca sugestię może nawet uznać, że sugestia pochodzi od niej i że to ona twórczo wpadła na jakąś myśl. Pierwiastek zeński pragnie przyjmować, jeżeli przyjmie od swojego wewnętrznego pierwiastka męskiego nie z zewnątrz zacznie tworzyć kreatywnie poprzez własne myśli, idee, wizje.

Normalną, naturalną i wskazaną metodą dla człowieka jest koordynacja i harmonijne działanie w idealnym połączeniu zrównoważonych pierwiastków męskiego i żeńskiego. Niestety wielu ludzi jest zbyt leniwych i nie wykorzystuje swojego męskiego pierwiastka by działać, mają słabą wolę, pozwalają myśleć i przejawiać wolę innym za siebie, przez co takie osoby są prawie w stu procentach rządzone przez inne osoby i ich wolę.

Posted in  

Comments are closed.