Banner
Kolektywna grupa cz. 16
This is my site Written by dsmaster.pl on 26 listopada, 2020 – 11:52

Tematem numer jeden płomiennych dyskusji w social mediach była oczywiście aborcja, po jednej stronie kobiety będące za aborcją na życzenie szczególnie nowoczesne feministki, po drugiej zradykalizowani mężczyźni będący fundamentalistami religijnymi. W tej części zajmę się fundamentalizmem religijnym. Fundamentaliści religijni wykazują postawę, którą możemy nazwać nowym purytanizmem.

Nowy purytanizm charakteryzuje się niezdrowym podejściem do seksualności człowieka. Purytaniści nie widzą seksualności jako części wymiany energii ludzi, których łączy jakaś więź, oni poprzez ego postrzegają seksualność wyłącznie w celach prokreacyjnych. Nowy purytanizm jest również częścią programu narcystycznego, tutaj również ego traktuje ciało jako narzędzie, w  tym wypadku do rodzenia, do zapładniania. Brak tutaj głębi, połączenia z cielesnym Ja, rozumienia energetyki ciała. Wszystko jest związane z seksem i seksualnością jest demonizowane, a ludzie są warunkowani do trzymania się jak najdalej od diabelskiego wynalazku jakim jest cieszenie się połączeniem seksualnym przez mężczyznę i kobietę. Fundamentalizm warunkuje człowieka do utrzymywania dobrowolnej abstynencji seksualnej.

Tutaj też musimy dobrze podejść do seksualności, zdrowa seksualność to nie utrzymywanie masy kontaktów z kim popadnie. Zdrowy seksualizm to dzielenie się bliskością i czułością o ukochaną osobą, bliskość fizyczna bowiem wzmacnia więź duchową poprzez transcendentną transformację energii seksualnej. Zdrowe libido wzmacnia więc rozwój duchowy, a fundamentaliści religijni przekonują, że libido prowadzi człowieka do piekła. Fundamentalizm religijny tłumi zdrowy stosunek do seksualności i libido, zabrania nawet mówić, dyskutować na tematy związane z seksualnością. Seksualność została przez religię powiązana z grzechem, dlatego tak ciężko fundamentalistom dyskutować na temat aborcji.

Zdrowe spojrzenie na seksualność pozwala ludziom budować związek, w którym ludzie dzielą się z sobą sferą uczuciową i fizyczną. Postrzeganie ciała jako narzędzia wypacza seks do roli zasobu, który można wymienić na pieniądze, także poprzez znalezienie dobrej partii, lub do roli narzędzia w rękach Boga, służącemu rodzeniu dzieci. Człowiek postrzegający poprzez swoje ego ciało jako narzędzie, odłącza się od niego i odcina się od przepływu energii, który blokuje. Wymiana energii seksualnej pomiędzy kobietą i mężczyzną powinna być dobrowolna, a jedynym celem powinno być umacnianie więzi pomiędzy nimi. No może być również transcendencja, no ale to nie tak często się zdarza więc raczej bym nie stawiał tego jako cel, może to być nagroda za piękne miłosno – seksualne połączenie. Oczywiście w akt seksualny powinny być wplecione zawsze uczucia, bo to nam pozwala budować więź.

Patrzenie na seks w sensie biblijnym jak na coś, co jest grzeszne i służące jedynie prokreacji doprowadza do odcinania się od duchowości, która przejawia się także w ciele. Odcinanie od seksualności służy tak naprawdę kontroli ludzi. Odcinając się od seksualności wykorzeniasz się, żyjesz tylko w ego, żyjesz iluzjami, które nie mogą być zweryfikowane w rzeczywistości.

Posted in  

Comments are closed.