Banner
Kolektywna grupa cz. 7
This is my site Written by dsmaster.pl on 16 listopada, 2020 – 13:02

W kolektywnej grupie liderowi zależy na rozwoju zarówno kobiety jak i mężczyzny, by mogli zamanifestować w pełni swój potencjał. To w stadzie egotyczny lider stosuje taktykę „dziel i rządź”, by podporządkować i trzymać w zależności zarówno kobietę jak i mężczyznę. Warto tutaj zadać pytanie, po co komuś miałoby zależeć na wojnie płci? Tutaj rozważając rolę autorytetów, idealnego zarządzania ludźmi dojdziemy do punktu, w którym widzimy, że nieracjonalny autorytet zainteresowany jest tylko eksploatacją kobiety i mężczyzny.

Więź pomiędzy kobietą i mężczyzną, uduchowiona miłość, rodzina, dzieci nie sprzyjają tej eksploatacji. Nieracjonalny autorytet działa więc na rzecz osłabiania więzi miedzy kobietami i mężczyznami i wspiera poświecenie sfery miłosno – seksualnej na rzecz sfery zawodowej. Idealnym pracownikiem dla nieracjonalnego autorytetu jest singiel/singielka, osoba w pełni poświęcająca się pracy, uważająca, że partner/partnerka będą przeszkadzać w karierze, sądząca, że dzieci zniszczą karierę. Nieracjonalny autorytet pragnie zaślubin mężczyzny/kobiety z miejscem pracy i poświecenia sfery miłosnej i sfery osobistej pracy.

Wojna płci jest doskonałym sposobem realizacji właśnie tego planu, w którym rodzina, miłość, uduchowniona więź pomiędzy kobietą i mężczyzną jak to określił Jung będzie poświęcana na rzecz pracy. Ilość singli i singielek, ilość rozwodów, wciąż malejąca dzietność, starzejące się społeczeństwa, zmiana w relacjacji interpersonalnych z osobistych na wirtualne to właśnie obraz człowieka pracującego, odciętego od więzi z drugim człowiekiem szczególnie płci przeciwnej.

Lider racjonalny prowadzący grupę kolektywną nie będzie działał na rzecz pogłębiania podziałów między kobietami i mężczyznami. Zawsze będzie wspierał równowagę w człowieku energii żeńskiej i męskiej, balans sfer zawodowej, miłosnej i osobistej. Lider racjonalny będzie zarządzał ludźmi zgodnie z naturalnym porządkiem i nie będzie się starał być panem niewolnika jak autorytet nieracjonalny. Autorytet racjonalny nie posługuje się również manipulacją w celu uzyskania własnych egotycznych celów, działa procesowo na rzecz rozwoju grup i członków tej grupy. Tu warto zauważyć, że lider grupy kolektywnej to mentor, przewodnik i nie ma ambicji by być panem, władcą zarządzającym podwładnymi. Człowiek, który chce być niezależny i współpracować w grupach kolektywnych musi uruchomić w sobie krytyczne myślenie i przestać dawać sobą manipulować. Wewnętrzny balans energetyczny pozwala mu unikać podkręcania emocji przekazami z zewnątrz.

Lider prowadzący grupę musi rozumieć, że nawet jeżeli tylko jedna strona podda się manipulacji z zewnątrz i pod wpływem tej manipulacji będzie działać emocjonalnie a to może to doprowadzić do konfliktów w całej grupie. Warto więc trenować, szkolić uważną obserwację, rozwiązywanie konfliktów bez przemocy oraz komunikację nastawioną na współpracę. W grupie może wybuchnąć wojna płci jeżeli tylko jedna ze stron ulegnie emocjonalnej manipulacji, podejmie walkę, a druga strona odpowie. Ważne tutaj aby druga strona potrafiła racjonalnie wyjaśniać swoje stanowisko i potrzeby, a lider aby potrafił wygaszać konflikty zaopiekowując potrzeby obydwu stron. Wojna płci tworzy ogromne napięcie społeczne, które skrywane jest pod maskami fałszywych uśmiechów. Ta część artykułów ma na celu pokazać te niebezpieczeństwa i wskazać rozwiązania. Na pewno nie piszę tego po to, by pogłębiać podziały między kobietami i mężczyznami. Świadomość tego, co się dzieje jest dobrym punktem wyjścia do nawiązania współpracy i budowania kolektywnym grup. Od rozwoju ludzi i wzrostu świadomości zależy czy zaczną żyć w kolektywnych grupach, czy nadal będą funkcjonować w stadach.

Posted in  

Comments are closed.