Banner
Trenowanie uważności cz. 11
This is my site Written by dsmaster.pl on 13 sierpnia, 2020 – 10:36

W sytuacji jakiej się znaleźliśmy z powodu koronawirusa niezbędne stają się umiejętności budowania relacji interpersonalnych. Ludzie zostali pozamykani w domach, odizolowani od innych, wraz ze wzrostem poziomu lęku zmalał poziom umiejętności interpersonalnych do budowania głębokich relacji. Relacje międzyludzkie bywają skomplikowane, gdyż obarczone są emocjami po obu stronach. Zacząć więc musimy od samego siebie, od kontaktu z własnymi emocjami, kontroli własnych reakcji, ocen tak siebie jak i tego, co przychodzi do nas z zewnątrz. Potrzebujemy nauczyć się zarządzać własnymi emocjami także tymi negatywnymi i nie pozwalać im schodzić do podziemia na poziom nieświadomości.

W tym czasie, w którym się znaleźliśmy najważniejsza jest praca własna nad sobą i umiejętność obserwowania tego, co się z nami dzieje. Obserwacja pozwala nam zauważyć jak bardzo nasz umysł się uczepia różnych spraw, umysł uwielbia się uczepić i drążyć temat. Jak zrobimy porządek w sobą będziemy w uważności potrafili zweryfikować to, co przychodzi do nas zewnątrz, to, co chce nam przekazać druga strona. Kluczowe tutaj jest wygaszenie projekcji na temat drugiej strony i widzenie spraw takimi jakimi one są w rzeczywistości. Ważniejsze od technik jest tutaj bycie uważnym w  relacji. Bycie uważnym w relacji pozwala: dostrzegać własne uczucia, gdy nasze stanowisko nie zgadza się ze stanowiskiem drugiej strony; tworzyć pauzę przed komunikatem, by komunikacja była nastawiona na tworzenie więzi;  uważnie słuchać i dostrzegać punkt widzenia drugiej strony, nawet jeżeli nasz punkt widzenia jest diametralnie inny.

Żyjemy w czasach, w których jesteśmy bombardowani informacjami. Nie mamy czasu przetworzyć tych informacji, zastanowić się nad nimi, rozmyślić, nie ma czasu na refleksję. Jesteśmy jak odbiorniki, które mają odbierać i jako nadawca bez zastanowienia przekazywać dalej. Niestety bez tej uważności i zastanowienia możemy innym przekazywać komunikacyjne śmieci lub gorzej toksyczne treści. W takiej sytuacji możemy zanieczyszczać nawet najważniejsze dla nas relacje powstałe na bazie serca i miłości.

Uważność pozwala nam budować wartościowe i głębokie relacje. Dobre relacje bardzo wzmacniają dobrostan psychiczny i fizyczny. W tym czasie kryzysu taki dobrostan jest na wagę złota. Postawmy więc na jakość nie na ilość a będziemy cieszyli się lepszym zdrowiem. Uważność w relacjach objawia się poprzez celebrowanie wspólnych chwil z bliskimi. Głębokie relacje interpersonalne charakteryzują się czułością i bliskością, dzięki czemu możemy żyć zgodnie zasadą przyjemności (za Lowenem). W tym czasie izolacji kluczowe jest więc czy mamy możliwość doświadczania przyjemności w sytuacjach intymnych, podczas bycia razem, przytulania, doświadczania bliskości cielesnej z drugim człowiekiem. Izolacja i lęk mogą złamać człowieka i strącić go w otchłań depresji (pisałem o tym w poprzedniej części).

Proste przyjemności płynące z bycia razem, przebywania na łonie natury, wdzięczność z serca za to, co mamy budują uważne relacje interpersonalne i uważne życie. To celebrowanie prostych przyjemności i odejście od kultury celebrytów. Dzisiejszy pędzący świat przekonuje nas, że wszystko możemy kupić kliknięciem myszki. Głębokich relacji jednak się nie kupuje, je się buduje. Uważność zawraca cię od mieć do być. Zamiast spędzać czas w wirtualnym świecie ciesząc się lajkiem czy buźką, zaczynasz budować bliskie więzi podczas spotkania twarzą w twarz. Zamiast wybrać się do centrum handlowego czy modnej kafejki wolisz wybrać się na łono natury. Wylogowujesz się do życia, gdyż wolisz być offline i mieć czas na zastanowienie się, refleksję i przemyślenie ważnych dla ciebie spraw.

W tym czasie ważne jest by wykonywać pracę nad sobą. Wszyscy ci, którzy czekają na wybawienie z zewnątrz, bez względu na to jakie to ono by miało być mogą mieć poważne problemy. Licząc na wyzwolenie zwiększasz u siebie poziom zależności. W sytuacji, gdy z zewnątrz dopływa do człowieka coraz więcej lęku, stresu i frustracji człowiek musi być coraz bardziej niezależny, ugruntowany w świecie i wewnątrzsterowny. Będąc człowiekiem zewnątrzsterownym i zależnym wyczekującym na ratunek z zewnątrz będziesz ulegać coraz większym elementom depresji. Ta depresja będzie coraz bardziej widoczna i będzie coraz mocniej psuła relacje interpersonalne. Uważność pomaga nam skupić się na pracy nad sobą i być samym ze sobą. Być w obserwacji. W sytuacji, gdy coraz więcej przygniatających nas informacji z zewnątrz dociera do nas, należy zwrócić się ku sobie i poukładać te informacje zewnątrz. Bez układania w sobie tych informacji mogą one być dla człowieka zabójcze. Czym więcej informacji dociera do nas z zewnątrz, tym mniej mamy przestrzeni by docierały do nas ważne informacje z naszego wnętrza.

Posted in  

Comments are closed.