Banner
Wartości w zespole
This is my site Written by dsmaster.pl on 15 lipca, 2020 – 11:18

Prowadząc grupę obojętnie czy jesteś trenerem, nauczycielem czy menedżerem warto abyś znał/a wartości w pracy zespołu VALUES. Obojętnie czy prowadzisz grupę w oparciu o proces grupowy czy nie, znajomość wartości jakimi kierują się ludzie przyda ci się zwłaszcza na początku. Procesowi wiedzą, że dobierając ludzi do zespołu będą kierowali się ich wartościami. Ludzie mający podobne do siebie wartości będą pracować nad pogłębianiem więzi grupowej, a więź w procesie grupowym jest „gwoździem programu”. Osoba nie pasująca wartościami do grupy może sabotować więź grupową i pracować na rzecz rozpadu zespołu. Prowadzący grupę nie procesowo rozpoznając dominujące wartości u członków zespołu mogą zapobiec trudnościom, które byłyby spowodowane przez niedopasowanie ludzi w danym zespole. Prowadzący grupy nie procesowo powinni wiedzieć, że ludzie w życiu, także w relacjach interpersonalnych kierują się zasadą dążenia do przyjemności i unikania bólu. Złe dopasowanie wartości w zespole, bolesne relacje między członkami grupy może sprawić, że niektóre osoby będą się wycofywały i opuszczały zespół.

Wartości w pracy zespołu VALUES

VALUES to kluczowe wartości, których niedopasowanie między członkami zespołu może sprawiać sporo trudności. Oto krótki opis zachowań, reprezentujących poszczególne wartości:

L = Lojalność (ang. Loyalty). Osoba posiadająca wysoki poziom tej wartości ceni sobie tradycje, codzienne rytuały oraz relacje z innymi. Zwykle potrzebuje więcej czasu na zmiany. Najłatwiej jest zatrzymać w zespole ludzi o wysokim poziomie tej wartości.

E = Równość (ang. Equality). Nie chodzi tutaj o równość w odniesieniu do rasy, koloru skóry, wyznania, pochodzenia, orientacji seksualnej itp., ale o równość w kwestii wynagrodzenia i podziału obowiązków. Osoba posiadająca wysoki poziom tej wartości traktuje każdego w taki sam sposób, bez względu na wyniki osiągane w pracy. Jest na przykład skłonna powiedzieć: „Jeśli wszyscy pracujemy 10 lat na tym samym stanowisku, powinniśmy otrzymywać taką samą pensję, nawet jeśli niektórzy z nas są bardziej efektywni niż inni.” Może nadmiernie skupiać się na konkretnych przypadkach niż rzeczywiście być produktywna. Taka osoba natomiast świetnie sprawdzi się w roli opiekuna czy pracownika medycznego, czyli w przypadku, kiedy wszystkim pacjentom należy poświęcić tyle samo uwagi.

P = Niezależność (ang. Personal Freedom). Osoba z wysokim poziomem tej wartości uwielbia żyć chwilą i realizować zadania na swój własny sposób. To często także nonkonformista. Zarządzanie taką osobą bywa trudne, jednak zazwyczaj świetnie sprawdza się w kwestii poszukiwania i pozyskiwania nowych obszarów a także myślenia nieszablonowego.

J = Uczciwość (ang. Justice). Osoba posiadająca wysoki poziom tej wartości lubi rozwiązania, które zadowolą wszystkich i potrafi z łatwością się dostosować do zmiany otoczenia i sytuacji. Liczy się dla niej naprawianie nieprawidłowości i podkreślanie wagi właściwych rozwiązań. Nie znosi sytuacji, które są niesprawiedliwe lub sprzeczne z jej poczuciem uczciwości. Styl ten stanowi niemal przeciwieństwo wartości, jaką jest równość.

VALUES: Wartości w zespole – Wartości w zespole opracowane zostały we wczesnych latach 90., a pierwsza publikacja miała miejsce w 1993 roku. Badania i analizy zostały przeprowadzone przez dra Sanforda Kulkina we współpracy z AT&T. AT&T już wcześniej zidentyfikowało tzw. Główne Wspólne Więzi między pracownikami. Zbadali również jak Tradycja, Wrażenia, Wyzwania i Synteza wpływają na pracowników. Główne Wspólne Więzi wraz z innymi danymi przekształciły się ostatecznie w 4 główne wartości w pracy, które można łatwo zaobserwować, ocenić i wykorzystać.

Wartości wykorzystane zostały w programie pilotażowym Eastern University w prognozachdotyczących kontynuacji nauki na uczelniach wyższych. Zostały również przetestowane pod kątem wiarygodności, a ich rezultat okazał się zgodny w przewidywaniami. Dzięki programowi liczba osób kontynuujących naukę na studiach wyższych wzrosła. Dodatkowo, choć nie mamy wystarczających danych statystycznych, by to potwierdzić, wydaje się, że uświadomienie sobie wspólnych więzi łączących ich z nauczycielami i kolegami, wpłynęło na podniesienie średniej ocen studentów.

Posted in  

Comments are closed.